Hyvän johtajan täytyy uskaltaa luottaa alaisiinsa. Sen tietää myös kone- ja laitevuokraukseen keskittyvän Rentan toimitusjohtaja Kari Aulasmaa.

– Uskon, että ihmiset ovat todennäköisesti useammin rehellisiä kuin epärehellisiä ja tekevät parhaansa. Johtajan tehtävä on keskittyä heidän tukemiseensa ja auttamiseensa. Tavallaan esimiehen tavoite on tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Rentalla johtamista ja yrityskulttuuria on täytynyt pohtia tarkkaan, sillä yritys on vasta reilun vuoden ikäinen. Renta syntyi, kun kolme pientä alan yritystä, Telinekymppi Oy, Kehä-Kone Oy ja Jasoca Oy, yhdistyivät yhdeksi toimijaksi.

Syy siihen, miksi Rentan takaa löytyvät juuri nämä yhtiöt, johtuu Aulasmaan mukaan ihmisistä yhtiöiden takana. Avainhenkilöt ja työntekijät siirtyivät Rentaan ja jatkoivat entisissä työnkuvissaan tai entistä suuremmissa saappaissa.

– Kasvu lähtee nimenomaan ihmisistä, niin yrityskaupoissa tulleista kuin mukaan rekrytoiduista ammattilaisista.

Kasvuyrityksen johtamista on helpottanut se, että yritysten avainhenkilöt olivat pääosin toisilleen entuudestaan tuttuja.

– Koska pohjatyöt olivat kunnossa, tiesimme melko tarkkaan mihin ja millaisella porukalla olemme tähän ryhtymässä. Luomme nyt yhdessä täysin uudenlaista toimintamallia ja yrityskulttuuria alalle.

Aulasmaa kertoo, että ensimmäisen vuoden tavoitteena oli avata Rentalle kymmenen uutta toimipistettä ympäri Suomea. Odotukset ovat ylittyneet tuplasti: seuraavaksi yritys avaa 21:n toimipisteensä.

Toimivan yrityskulttuurin lisäksi Rentan vahva kasvu on seurausta alan markkinatilanteesta ja voimakkaasta rakennusbuumista.

– Kilpailutilanne oli aiemmin hieman vääristynyt, sillä markkinoilla dominoi lähinnä kaksi vahvaa peluria. Rentan kaltaiselle toimijalle on ollut selkeästi kysyntää, Aulasmaa sanoo.

Yrityksen asiakkaita ovat sekä toiset yritykset että yksityishenkilöt.

Palvelua paikan päällä

Palveluyrityksen johtaminen vaatii Aulasmaan mukaan paikallista johtamista. Sitä tarvitaan, jos yritys aikoo pysyä kevyenä ja ketteränä.

– Asiakaspinnassa työskentelevillä henkilöillä täytyy olla vastuuta ja mahdollisuuksia tehdä päätöksiä itsenäisesti. Meillä ei ole suuria pääkonttoreita tai välitason johtoportaita vaan paikallisesti toimivat ja melko itseohjautuvat tiimit. Se tekee yrityksestä päätöksenteon kannalta vikkelän ja tehokkaan.

Asiakaspalvelun lisäksi yritys pyrkii erottumaan modernilla ajattelutavalla. Rentassa digitalisaatio on valjastettu käyttöön niin hyvin kuin mahdollista.

– Meillä on tällä alalla ensimmäisenä Suomessa täysin mobiililaitteilla toimiva myyntiprosessi. Asiakas voi etsiä tarvitsemiaan laitteita älypuhelimella ja laskea samalla laitteen vuokrauksesta aiheutuvat kustannukset. Puhelimen avulla voi myös seurata vuokrattavan laitteen todellista käyttöastetta ja tehokkuutta. Työmaalla makaava laiska pääoma kun ei ole kenenkään etu.

Aulasmaa huomauttaa, että Rentan toimintamalli johtaa myös vastuullisuuskysymysten äärelle.

– Vuokraamisessa olemme kiertotalouden ytimessä. Mitä pienemmällä koneiden määrällä rakennuksia tehdään, sen kestävämpää rakentaminen on ympäristön ja luonnonvarojen kannalta.

Avainhenkilöt osakkaiksi

Toimivan yrityskulttuurin ja yhdessä tekemisen meiningin syntymisen on mahdollistanut se, että Rentassa avainhenkilöt ovat myös osakkaita.

– Osakkuus ruokkii yrittäjähenkistä asennetta kaikessa tekemisessä. Johtajille ja muille avainhenkilöille yritysten yhdistyminen on tarjonnut herkullisen tilanteen, sillä pääsemme rakentamaan juuri sellaista yhtiötä kuin haluamme, Aulasmaa valottaa.

Toistaiseksi yritys on onnistunut välttymään suuremmilta kasvukivuilta.

– Tekeminen on toki toisinaan monimutkaista, mutta vaikka yhtiö on uusi, emme itse ole uusia alalla. Haluamme olla uuden sukupolven toimija ja siihen tarvitaan vahvasti meillä työskenteleviä ihmisiä.

3 x Johda kohti kasvua

Avainhenkilöt. Kari Aulasmaa huomauttaa, että kasvuyrityksen johtajan on voitava luottaa alaisiinsa. Jaa vastuuta avainhenkilöille ja pyri toimimaan heidän tukenaan.

Yrityskulttuuri. Ota työntekijät mukaan luomaan uudenlaista yrityskulttuuria. Yrityksen tulos paranee, kun työntekijät uskovat yrityksen arvoihin ja voivat aidosti vaikuttaa asioihin.

Digitalisaatio. Pohdi, miten digitaalisaation voi valjastaa parhaiten yrityksesi tarpeisiin. Älä silti unohda vanhoja, hyväksi koettuja toimintamalleja. Palveluyrityksen täytyy olla läsnä sekä mobiilissa että paikan päällä.

Lue lisää uutisia >

banner