Harva yritys tekee kassaraportointia riittävän hyvin.

Näin sanoo tilitoimisto Leppävaaran Laskennan hallituksen puheenjohtaja Tuomas Tahvanainen. Tahvanainen avaa ajatuksiaan Y-Studion uudessa osiossa, Klubissa.

– Varsinkaan pienillä yhtiöillä kukaan virallinen taho ei sitä vaadi, vaikka se on erityisesti alku- ja kasvuvaiheessa oleville yhtiöille todella kriittistä, Tahvanainen kertoo.

Moni yritys luottaa kassaraportoinnissa lähinnä lakisääteiseen pakkoon.

– Usein yritykset haluavat ostaa kirjanpitäjältä vain pakollisen pahan, jolloin tarkemmat, yritystä paremmin hyödyttävät kassanhallintakysymykset jäävät pois palveluista. Syy on toisaalta myös taloushallintoa tarjoavissa yrityksissä.

Älä pelkää tunnuslukuja

Tahvanainen korostaa, että yrittäjän ja yrityksen johdon kannattaa tutustua yrityksen tunnuslukuihin säännöllisesti. Tunnuslukujen tunteminen auttaa laskemaan muun muassa käyttöpääoman tarpeen.

– Yrityksellä tulisi olla esimerkiksi käyttöpääomaa vähintään kaksi kertaa se määrä kuin sillä on lyhytaikaista velkaa.

Käyttöpääoman valvomisen lisäksi yrityksen kannattaa pitää huolta myyntisaatavien kierrosta. Liian moni yrittäjä laskuttaa asiakkaitaan epäsäännöllisesti, jopa kuukausia myöhemmin.

– Jotta raha saapuu oikeasti tilille ajoissa, sopimuksiin tulee kirjata maksuehdot ja sen noudattamatta jättämisestä seuraavat sanktiot.

Lue talouden hallinnasta ja kassanhallinnasta lisää liittymällä Y-Studion Klubiin. Klubissa yrittäjä pääsee ilmaiseksi testaamaan muun muassa omaa riskitasoaan ja osallistumaan koulutuksiin.

Tee Talouden hallinta –testi täällä.

Lue lisää uutisia >

banner