Avaamalla www.y-studio.fi-verkkosivut (jäljempänä sivut) niiden käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja. Käyttäjän ei tule käyttää sivuja, mikäli hän ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Sivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jotka kyseistä palvelua käyttävän käyttäjän on hyväksyttävä ja joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti.

Näihin yleisiin käyttöehtoihin ja palvelukohtaisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajat

Sivuilla on pääasiallisesti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tarjoamia palveluita. Lisäksi sivuilla voi olla myös ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja.

Fennia-konsernin yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat Suomessa. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus 0196826-7
Käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Puhelin: 010 5031 (arkisin 8 -17)

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia on saanut toimilupansa Suomessa. Yhtiön toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puh. +358 10 831 51.

Immateriaalioikeudet

Sivujen, niiden ulkoasun ja niillä olevan sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle tai muille tiedontuottajille.

Sivujen osittainenkin julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Fennian etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.

Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallettaa yksittäisiä sivuja tietokoneelleen tai tulostaa niitä yksityishenkilön omaan, henkilökohtaiseen käyttöön. Sivuja tai niillä olevaa sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde ja sähköisissä teksteissä käytettävä linkkiä viittaamaan siihen yksittäiseen sivuun, josta lainaus on peräisin.

Sivujen käyttö ja vastuunrajoitukset

Sivut ja niillä oleva tieto on suunnattu ainoastaan Suomen markkinoille. Sivuilla annettua tietoa ei voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Sivut tarjotaan asiakkaan käyttöön sellaisina ja siten kuin ne ovat. Sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan. Fennia ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sivuilla voi olla linkkejä kolmansien tarjoamille internet-sivuille. Fennia ei vastaa näiden kolmansien tarjoamien internet-sivujen sisällöstä, saatavuudesta, tietoturvasta taikka lainmukaisuudesta.

Sivuja käyttäen tehdyn viestin tai annettujen tietojen perille saapuminen on käyttäjän vastuulla. Fennia ei vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien tai tietojen menetyksestä, eheydestä tai muuttumattomuudesta.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä näiden sivujen välityksellä mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Fennia ei vastaa mahdollisten teknisten häiriöiden aiheuttamista tai muusta syystä johtuvista palvelukatkoksista eikä siitä, että sivut ja niiden käytön mahdollistava palvelin eivät sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollisia.

Käyttöehtojen ja sivujen muuttaminen

Fennialla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai lakkauttaa jokin palvelu taikka estää asiakkaan pääsy sivuille. Muutoksista pyritään tiedottamaan etukäteen sivuilla.

Nämä ehdot ovat voimassa 1.3.2021 alkaen.