Y-Studion on Hube Helsinki Oy:n ja sen kumppanien yhteistyössä toteuttama sisältöpalvelu. Käyttäjä voi käyttää osaa sisällöstä antamatta häntä henkilökohtaisesti tunnistavia tietoja. Uutiskirjeen tai markkinointiviestien vastaanottaminen sekä rekisteröityminen Palveluun edellyttää henkilötietojen antamista Rekisterinpitäjälle.

Käyttäjä hyväksyy käyttöehdot käyttämällä Palvelua. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Palvelu voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme käyttäjästä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa. Kerromme tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat Palvelun käytön edellytys, ja mitkä tiedot käyttäjä voi antaa niin halutessaan.

Jaottelemme käsittelemämme tiedot käyttäjän antamiin tai henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, Palvelun käytöstä havainnoituihin tietoihin sekä johdettuihin tietoihin seuraavin tavoin:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot: Keräämme käyttäjän antamia tietoja mm. tilauksen tai Palvelun toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä markkinointiin ja mielipidetutkimuksiin. Ilman yhteystietoja emme voi toimittaa tuotetta tai palvelua, jonka käyttäjä on tilannut. Voimme myös kerätä muita käyttäjän antamia tietoja räätälöidäksemme sisältöjä ja markkinointia käyttäjän mieltymyksiä paremmin vastaavaksi.

Käyttäjän antamiin tai muuten henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin kuuluvat mm.:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • demografiatiedot, kuten arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • suostumukset ja kiellot
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot: Keräämme kohdassa 4 kuvattujen evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä Palvelulla on, millaiset sisällöt tai mainokset ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tai mainoksia tarkastelee. Tietojen avulla voimme kehittää Palvelua ja liiketoimintaamme, räätälöidä sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdentaa mainontaa ja markkinointiviestintää sekä ehkäistä ja tutkia väärinkäytöksiä.

Näitä tietoja ovat mm.:

 • Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto sekä
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot: Voimme päätellä analytiikan avulla Palvelun havainnoiduista tiedoista ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet ja segmentoida käyttäjän tietynlaisten käyttäjien ryhmään. Käytämme tietoja tilastointiin ja analysointiin, Palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien räätälöintiin.

Mikäli käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

2. Millä perusteella henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

 • Sopimus: Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka käyttäjä on tilannut. Käyttäjä voi tilata Palvelussa esimerkiksi uutiskirjeen tai rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi hyväksymällä Palvelua koskevat käyttöehdot, jolloin käsittelemme tietoja sopimuksen perusteella.
 • Suostumus: Voimme käsitellä käyttäjän antamia tietoja tai havainnoituja tietoja käyttäjän suostumuksen tehdäksemme esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä. Voimme myös pyytää käyttäjän suostumuksen siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat.
 • Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

4. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Rekisterinpitäjät ja ns. kolmannet osapuolet, kuten mittaus-, mainonta- ja seurantapalveluiden tarjoajat, voivat kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Käytämme sekä istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen. Käyttäjä voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin kehittääksemme Palvelua yhä paremmin käyttäjän mieltymyksiä vastaavaksi sekä räätälöidäksemme sisältöä, markkinointiviestintää ja mainontaa. Tällöin informoimme käyttäjiä yhdistämisestä erikseen.

Käytämme tyypillisesti seuraavia evästeitä:

 • Välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat pakollisia Palvelumme toiminnan kannalta. Niitä tarvitaan esimerkiksi Palvelun suojatuille alueille kirjautumiseen sekä ostoskorin käyttöön. Palvelu ei toimi oikein ilman näitä evästeitä.
 • Analytiikkaevästeet: Näillä evästeillä keräämme tietoja siitä, miten kävijät käyttävät Palvelua, kuten tiedot siitä, mitä sivuja käytetään eniten. Keräämme tietoja ymmärtääksemme paremmin Palvelumme käyttöä ja toimivuutta sekä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta.
 • Personointievästeet: Voimme muokata Palvelumme ja markkinointiviestiemme sisältöä käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella.
 • Mainontaevästeet: Näillä evästeillä tallennamme tiedot käyttäjän selailemista sivustoista ja sivuista sekä käyttäjän napsauttamista linkeistä. Rekisterinpitäjät ja kolmannet osapuolet voivat käyttää näitä tietoja räätälöidäkseen mainontaa vastaamaan entistä paremmin käyttäjän mielenkiinnonkohteita.
 • Sosiaalisen median evästeet: Näitä evästeitä käytetään tunnistamaan käyttäjä sosiaalisen median palveluissa, jotta hän voi esimerkiksi nappia painamalla jakaa artikkeleita. Näillä evästeillä voidaan myös kohdentaa mainontaa.

Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että evästeitä asettavat kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia. Emme kuitenkaan pysty valvomaan niiden käytäntöjä, emmekä miltään osin vastaa niiden toiminnasta. Käyttäjä voi halutessaan vaikuttaa evästeasetuksiin kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Käyttäjä voi tutustua kolmansien osapuolien yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin kussakin palvelussa, esimerkiksi:

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valinta- ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn: 

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen, siirtäminen ja poistaminen: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi myös halutessaan saada siirretyksi antamansa henkilötiedot ottamalla yhteyttä alla kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen.
 • Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen.
 • Internet Explorerin evästeasetukset
 • Chromen evästeasetukset
 • Firefoxin evästeasetukset
 • Safarin evästeasetukset
 • Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Mainonnan kohdentaminen: Käyttäjä voi kieltäytyä kolmansien osapuolien kohdentamasta mainonnasta sivustolla: youronlinechoices.eu.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä alla kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen.
 • Vastustamisoikeus ja suostumuksen peruuttaminen: Käyttäjä voi vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä alla kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
 • Valitusoikeus: Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Tämän selosteen alussa mainitut Rekisterinpitäjät käsittelevät tietoja yhdessä tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Suostumus: Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
 • Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa Palvelun käyttäjän henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellei käyttäjä ole tätä kieltänyt.
 • Oikeutettu etu tai lakisääteinen velvoite: Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisten yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, jos uskomme, että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka muiden käyttäjiemme tai laillisten oikeuksiemme suojelemiseksi.
 • Evästeet ja sosiaalinen media: Palveluissamme voi olla käytössä kolmansien osapuolien evästeitä yllä kohdassa 4 kuvatuin tavoin sekä kolmansien osapuolien ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Evästeiden ja yhteisöliitännäisten kautta kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.
 • Aggregoitu data: Voimme käyttää ja luovuttaa aggregoitua tietoa tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tietoa on muokattu siten, ettei siitä voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös käyttäjän suostumukseen.

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Pyydämme huomioimaan, että verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

8. Käsitelläänkö palveluissa lasten henkilötietoja?

Palvelu ei ole suunnattu lapsille, vaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröityä vain täysi-ikäiset henkilöt. Emme tietoisesti käsittele lasten henkilötietoja tai muodosta käyttäjistämme vain lapsia koskevia kohderyhmiä.

9. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme Palvelua jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Palvelun kautta tai sähköpostitse. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

10. Mihin voin ottaa yhteyttä ja miten rekisterinpitäjien välinen yhteistyö on järjestetty?

Rekisterinpitäjät ovat lainsäädännön tarkoittamia yhteisrekisterinpitäjiä, jotka ovat yhdessä määrittäneet tämän tietosuojaselosteen mukaiset henkilötietojen käsittelytarkoitukset ja keinot. Hube Helsinki Oy:llä on pääasiallinen vastuu henkilötietojen käsittelystä näiden käyttöehtojen mukaisesti sen vastatessa Palvelun teknisestä toteutuksesta sekä pääasiallisesti myös sisällöntuotannosta. Hube Helsingin yhteistyökumppanit saavat käsitellä käyttäjien henkilötietoja käyttöehtojen sekä Hube Helsinki Oy:n ja niiden välisen, tähän Palveluun liittyvän yhteistyösopimuksen, mukaisesti. Edellä mainittujen Hube Helsinki Oy:n kumppanien käyttöoikeus käyttäjien henkilötietoihin on rajattu yhteistyösopimuksen voimassaoloon ja näissä käyttöehdoissa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjä voi halutessaan kohdistaa tähän tietosuojaselosteeseen liittyvän tiedustelun tai reklamaation osoitteeseen:

Hube Helsinki Oy

Tietosuoja

Töölönkatu 51 B, 00250 Helsinki

Puhelin: 040-5072762

Sähköposti: info@hubehelsinki.com

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi