Surullinen luku – Työtapaturmat kasvussa

Suomessa tapahtuu yli 100 000 työtapaturmaa vuosittain.

Vakuutusyhtiöt korvasivat viime vuonna hieman yli 100 000 työpaikkatapaturmaa, kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Tapaturmissa kuoli 20 palkansaajaa.

– Se on liikaa, ja nyt tarvitaankin johdon näkyvää sitoutumista turvallisuuden parantamiseen, painottaa Rakennusteollisuuden työturvallisuusasiantuntija Juha Suvanto.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) mukaan tapaturmien määrä nousi monilla päätoimialoilla. Rakentamisessa sattui 13 500 tapaturmaa, kuljetuksessa ja varastoinnissa noin 8 500.

Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja, Ruduksen hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs on kehityksestä huolissaan.

– Pitkään jatkunut tapaturmien määrän väheneminen on nyt kääntynyt huolestuttavasti kasvuun. Tämä on tyypillistä noususuhdanteen aikana, mutta sitä ei voi hyväksyä. Asiaan on tartuttava tiukasti, Kivekäs vaati rakennusalan työturvallisuusviikolla toukokuun alussa.

Käytännön turvallisuustyö tehdään yksittäisillä työpaikoilla. Johdon asenteet ja toiminta ovat avainasemassa. Tärkeä lähtökohta turvallisuudelle on töiden hyvä suunnittelu.

– Turvallisuus on ennalta mietittyä, hyvää tekemistä, ei mikään irrallinen palikka. Kun työt suunnitellaan hyvin ja toteutetaan fiksusti, työturvallisuus ja laatu paranevat, Suvanto sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että kaikki työntekijät voivat tehdä vaaratilanneilmoituksia ja turvallisuushavaintoja.

– Nykyisin ilmoitusten tekeminen on helppoa – otetaan kännykällä kuva ja liitetään siihen havainto. Mutta ratkaisevaa on, mitä tapahtuu havainnon kirjaamisen jälkeen. Ei auta, vaikka havaintoja tehdään paljon, jos havaittuja puutteita ei korjata. Havainnon tekijälle pitää tulla tunne, että häntä on kuultu ja on hän päässyt vaikuttamaan asioihin.

banner