Tulipalo tuhosi koko liiketilan – Miten olet varautunut riskeihin?

Kuva Ryan Shibuya
Ryan Shibuya kertoo, miten tulipalo voi tuhota koko yrityksen. Hän oli kuitenkin varautunut toiminnan keskeytykseen.

Tulipalot ja vesivahingot ovat iso riski yritykselle ja pahimmillaan toiminnan keskeytyminen ajaa yrityksen konkurssiin.

Suurin osa yrittäjistä on varautunut onnettomuuksiin hyvin. Vakuutusyhtiöt maksavat vuosittain korvauksia tuhansille palo- ja vesivahingoista. Siitä huolimatta joka kolmas Y-Studion Klubin testiin vastanneista ilmoittaa, että iso vahinko käytännössä keskeyttää toiminnan kokonaan. Keskimäärin Pidä bisnes pyörimässä –testiin vastanneet ovat saaneet 61 pistettä sadasta, joten parannettavaa on vielä paljon.

Pääset testiin tästä.

Helsinkiläisen ravintola Hokun omistaja Ryan Shibuya tietää, minkälaista on, kun tulipalo tuhoaa liiketilan – ja kaikki on rakennettava alusta uudelleen.

Punavuoressa sijaitsevassa havaijilaisravintolassa sattui tulipalo kesäkuussa 2016.

Tuli ja savu veivät mukanaan suuren osan irtaimistosta ja aiheuttivat merkittäviä vahinkoja kiinteistölle. Shibuyan mukaan ilman toiminnankeskeytymisvakuutusta ravintoloitsijapari olisi menettänyt kaiken.

– Irtaimiston ja kiinteistön vakuutukset auttoivat kattamaan vahinkoja. Toiminnankeskeytymisvakuutus puolestaan mahdollisti liiketilan vuokran ja laskujen maksun sekä liiketoiminnan jatkumisen, Shibuya sanoo.

Shibuya ja hänen vaimonsa Satu Shibuya avasivat uuden Hokun kauppakeskus Kamppiin Helsingin keskustaan.

Katso Ryan Shibuyan haastattelu kokonaan.

5 x Vahinkoriskit

Työtapaturmat. Vakuutuslaitokset korvasivat viime vuonna noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin noin 6 500 työtapaturmaa.

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Yrittäjän kannattaa myös vakuuttaa itsensä työtapaturmien ja työkyvyttömyyden varalle.

Omaisuusriskit. Tavallisia omaisuusriskejä ovat tulipalot, vesivahingot, laitteiden rikkoontumiset ja murrot. Esimerkiksi toissa vuonna poliisin tietoon tuli runsaat 4 000 liikemurtoa. Rakennuspaloja Suomessa puolestaan sattuu 5 000–6 000 vuodessa. Niistä noin joka kymmenes tapahtuu teollisuusrakennuksessa.

Keskeytysriskit liittyvät olennaisesti omaisuus- ja henkilövahinkoihin. Niiden seurauksena yrityksen liiketoiminta voi häiriintyä tai keskeytyä. Yritys voi myös olla riippuvainen alihankkijastaan tai muusta kumppanistaan, jolloin sen ongelmat voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen.

Sopimus- ja vastuuriskit. Kun yritystoiminta on entistä verkostomaisempaa, yritysten kannattaa sopia selkeät pelisäännöt, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään ja ongelmatilanteisiin löytyy ratkaisu helpommin. Sopimusriski on monesti samalla vastuuriski.

Tietoturvaan liittyvät riskit uhkaavat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä tai välttämättömiä järjestelmiä ja tietoja. Riskejä kannattaa ennakoida siten, että tietojärjestelmän toimintakatkoksesta, tietojen menettämisestä tai virheellisyydestä ei aiheudu kohtuutonta taloudellista tappiota.

banner