Työntekijöistä tuli omistajia – osakassopimus lyö pelisäännöt pöytään

Kuva Ville Reijasalo ja Panu Rekilä
Winledin Ville Reijasalo ja Panu Rekilä korostavat osakassopimuksen tärkeyttä.

Hyvin tehdyt, kirjalliset sopimukset ovat tärkeitä jokaiselle yritykselle. Ne auttamat varautumaan ja hallitsemaan riskejä. Osakassopimus on yksi osa kokonaisuutta. Se on aloittavan yrittäjän kriittisin sopimus, kun mukana on useita osakkaita.

Osakassopimuksen hyödyt ovat yhä monille yrittäjille hämärän peitossa, erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Tamperelaisessa LED-valoja valmistavassa Winledissä työntekijöitä on otettu osakkaiksi heti, kun pieni perheyritys kasvoi suuremmaksi. Yhtiön toimitusjohtaja Ville Reijasalo ja kehitysjohtaja Panu Rekilä huomauttavat, että osakkuus sitouttaa työntekijät yritykseen aivan erilaisella tavalla.

Winledin johtokaksikko kertoo Y-Studion videolla, miten yritys toteutti osakassopimuksen ja mitä se on mahdollistanut.

Rekilän mukaan osakassopimuksessa on erittäin tärkeä sopia tietyistä velvoitteista ja oikeuksista. Näitä voivat olla muun muassa kilpailukielto, takaisinlunastus ja työvelvoite.

– Osakassopimuksen täytyy olla molempia osapuolia palveleva, Ville Reijasalo muistuttaa.

Winledin osakassopimuksen luonnos syntyi yhdessä uusien osakkaiden ja asianajajien kanssa.

Kokeile Y-Studion Klubin testillä, onko yritykselläsi sopimukset hallussa.

Katso koko Ville Reijasalon ja Panu Rekilän haastattelu.

5 x Osakassopimus

Sopimuksen tavoitteet. Osakassopimus voi myös olla suppea ja lyhytkestoinen, jolloin se koskee esimerkiksi vain päätöksentekoa yhtiökokouksessa.

Työpanos. Osakkaiden työpanos yhtiössä ja heidän työpanoksestaan saama kompensaatio. Monesti sovitaan myös osakkaiden vastuualueista yhtiössä.

Päätöksenteko. On tavallista sopia esimerkiksi yksimielisyysvaatimuksesta tietyissä päätöksentekotilanteissa. Osakassopimuksessa voidaan myös sopia, että tärkeimmät päätökset vaativat aina perustajaosakkaiden suostumuksen. Tällaisia päätöksiä voivat olla muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakeannin järjestäminen.

Rahoitus. Rahoitusjärjestelyistä voidaan sopia hyvinkin yksityiskohtaisesti osakassopimuksessa. Kannattaa sopia ainakin siitä, missä määrin osakkailla on velvollisuus sijoittaa yhtiöön pääomaa tai lainata rahaa yhtiölle.

Osakkaan yhtiöstä eroamiseen liittyviä asioita on syytä ennakoida. Tavallisesti esimerkiksi rajoitetaan lähtevän osakkaan mahdollisuutta luovuttaa yhtiön osakkeita muille kuin yhtiöön jääville osakkeenomistajille.

banner