Onko yrittäjillä bisnes hallussa? Kolme tärkeää mittaria

Onko talous hallussa
Yrittäjät seuraavat aktiivisesti yrityksen rahavaroja, mutta osataanko ennustaa tulevaa?

Kassan kestävyys on etenkin alkuvaiheen yrityksille elintärkeää, sillä suurimmalla osalla kuolemanlaaksoon vajoavista yrityksistä rahat yksinkertaisesti vain loppuvat.

Y-Studion Klubissa oleva Hallitse talouttasi -kysely antaa yllättävän valoisan kuvan yrittäjien kassavarojen seuraamisesta. Peräti 83 prosenttia vastaajista kertoo, että he seuraavat säännöllisesti yrityksen kassavaroja.

Eniten haasteita on hinnoittelussa. Lähes puolet pitää hinnoittelua haasteellisena. Lisäksi vain puolet seuraa säännöllisesti, miten myyntisaatavat kotiutuvat.

Taloushallintoon erikoistuneen Greenstepin asiantuntija Jukka Ruuska näkee vastauksissa optimismia.

– Tärkein kysymys on se, että mitä kassanhallinnalla tarkoitetaan? Moni katsoo vain pankkitilin saldoa. Kassaa olisi erittäin hyödyllistä päästä ennustamaan 2-3 kuukautta eteenpäin, Ruuska sanoo.

Hänen mukaansa alkuvaiheen yrityksille on kriittistä niin sanottu kiitoradan pituus eli kuinka nopeasti myynti lähtee käyntiin. Kulut juoksevat joka tapauksessa. Yleensä yrittäjät aliarvioivat kulut ja yliarvioivat tulot.

Ruuska on yksi valmentajista perjantaina 13. lokakuuta järjestettävässä Y-Koulussa, jossa aiheena on ”Laita tuote ja talous kuntoon”. Ensimmäisessä Y-Koulussa paneuduttiin yrittäjän jaksamiseen.

– Kaikki yrittäjät ovat oman liiketoiminta-alueensa ammattilaisia ja fokus on varsinkin alkuvaiheessa tuotteen tai palvelun myyntikuntoon saattamisessa sekä myynnissä. On jo ajanhallinnallisesti haastavaa seurata tärkeitä tunnuslukuja ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä. Taloushallinnon kumppanin pitää tarjota näitä palveluja, Ruuska kertoo.

Kolme mittaria

Yrittäjien into tarkastella talouden mittareita vaihtelee kokemuksen ja toimialankin mukaan.

Ruuska nostaa esiin kolme mittaria, joita on hyvä seurata säännöllisesti: kassa, liikevaihto ja käyttökate.

– Kassa auttaa ymmärtämään, kauanko on aikaa saada ylärivi laulamaan. Liikevaihto kertoo myynnin määrästä ja käyttökate antaa kuvan operatiivisen liiketoiminnan kannattavuudesta.

Käyttökatteen laskentakaava on yksinkertainen. Liikevaihdosta vähennetään kiinteät ja muuttuvat kulut. Hyvä käyttökateprosentti riippuu pitkälti toimialasta. Osalla toimialoista hyvän raja on viisi prosenttia, osalla noin 20 prosenttia.

– Liikevaihtoa kannattaa vertailla yrityksen sisällä edellisiin kuukausiin. Se on parempi mittari kuin toimialavertailu, Ruuska huomauttaa.

Hän nostaa esiin vielä liikevaihdon yläpuoliset rivit. Asiakaskäyntien määrä, siihen käytettävä aika ja resursointi viestivät tulevasta liikevaihdosta.

– Kannustan pieniäkin yrityksiä valitsemaan ulkopuolisia hallitusjäseniä. He lisäävät osaamista ja tuovat raikkaita näkemyksiä yrityksiin, Ruuska sanoo.

Yrityksistä vain joka kymmenes ilmoittaa vahvasta kasvuhalusta. Suurin osa kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Tähän Ruuska haluaa muutoksen.

– Yritykset ovat liian varovaisia. Vieraaseen pääomaan suhtaudutaan mörkönä, ja se hidastaa kasvua. Yrityksillä olisi mahdollisuuksia kasvaa esimerkiksi yritysostoin, ei pelkästään orgaanisesti.

Ilmoittaudu mukaan Y-Kouluun: Laita tuote ja talous kuntoon

Tee Hallitse talouttasi -testi

Pääsetkö yli keskiarvon?

Hallitse talouttasi –testissä kysytään kymmenellä kysymyksellä yrittäjän talouden hallinnasta. Vastaajien keskiarvo on 70 pistettä. Maksimipistemäärä on sata.

Vastaajista 83 prosenttia on sitä mieltä, että he seuraavat säännöllisesti yrityksen kassavaroja.

Laskutusprosessien arvioi olevan kunnossa 77 prosenttia vastaajista. Lisäksi 56 prosenttia uskoo osaavansa hinnoitella oikein. Käänteisesti, lähes puolet pitää hinnoittelua haasteellisena.

Vain puolet kuitenkin seuraa säännöllisesti, ovatko rahat tosiaan kotiutuneet.

Vastaajista 44 prosenttia tarkastelee säännöllisesti yrityksensä tärkeitä tunnuslukuja.

Tee testi täällä.

banner