Företagsköp

Entreprenör hela livet, men företagare först sedan 2018
Jobb är jobb, oberoende av om man är anställd eller företagare, anser Tony Saarinen.

Entreprenör hela livet, men företagare först sedan 2018

Tidigare var han vd, nu företagare i åländska Bifa. Tony Saarinen drivs av två saker: man måste kunna sin business och bygga upp rätt lag.

|

Man kan tänka och agera som en entreprenör, fastän man inte själv är företagare. Det anser Tony Saarinen som 2018 gick från vd och anställd på Transmar till ägare av Bifa, ett åländskt företag verksamt inom bilbranschen.

– Jag har känt mig som en entreprenör hela yrkeslivet med en stark passion för det jag gör. Med Bifa var det som att hoppa på ett nytt tåg i samma anda, förklarar Saarinen.

Han jobbade 14 år på transport- och speditionsföretaget Transmar, varav 8 år som vd. Transmars omsättning ligger på drygt 20 miljoner.

När han tog steget till Bifa fick han ansvar för en omsättning på runt 5 miljoner euro i ett bolag som funnits sedan 1977.

– Det är ingen skillnad på själva förhållningssättet till jobbet. Visst är det nya saker, men jag jobbar precis lika företagsamt som tidigare.

Namn: Tony Saarinen
Ålder: 44
Bor: i Jomala, Åland
Målsättning som företagare: Att bygga en plattform för att prova och förvekliga idéer.

Flera chefsuppgifter under de senaste 20 åren har förberett honom för företagarrollen.

– Jag ska inte använda ordet skola, men erfarenhetsmässigt har det varit fantastiskt att få vara med och jobba inom stora nätverk.

Ålänningar är aktiva problemlösare

Både som vd och nu företagare drivs Saarinen av två saker: man måste kunna sin business, alltså veta vad kunden vill ha, samt kunna bygga upp rätt lag.

– Man ska samla rätt människor i teamet och våga anställa folk som är smartare än en själv. Som ledare kan man lätt uppfattas som allvetande och oersättlig, men det är oftast teamets samlade kunskap man försöker stärka.

Saarinen drivs av projekt, idéer och av att få vara med samt utveckla och påverka. För honom innebär arbete att totalt hängivet jobba med det han jobbar.

Han kommer ursprungligen från Karleby men har bott på Åland sedan 1998. Han beskriver ålänningarna som aktiva problemlösare i vardagen. Folkmängden på knappt 30 000 driver drygt 2 100 företag.

– Kulturen från sjöfarten där folk jobbat hårt en period och i gengäld varit lediga en period kan vara en bidragande orsak och uppmuntra till att göra något på sin lediga tid, tror Saarinen.

Enligt honom finns det likheter med Österbotten där han växte upp. Att bygga nya nätverk på Åland gick lätt.

– Om man är i ett läge där man inte har sina naturliga nätverk är det upp till var och en som person att skapa nätverken. Det är precis så lätt eller svårt som man gör det.

Fördel att kunna finska

På Åland är man vana att blicka både mot öst och väst. När Tony Saarinen tidigare jobbade med logistik och transport handlade kärnan i affärsidén om att bygga bryggor till och från Åland.

Också för Bifas del finns det ett intresse att utvidga verksamheten utanför Ålands gränser.

– Men man måste vara ödmjuk och realist. Gräset är inte per automatik grönare på andra sidan havet utan det viktiga för oss kommer att vara att försöka komplettera marknaden. Försöka vara lite smartare och bättre än konkurrenterna.

Enligt Saarinen gäller det att noga fundera på om ens idé, produkt eller tjänst håller. För egen del funderar på han vad som gör att Bifa kunde klara sig utanför Ålands gränser.

Språket är ofta en viktig faktor. Saarinen kommer från enspråkigt svensk familj men kan ändå sköta affärer på finska.

– Jag upplever att det är en fördel att kunna finska. Det gör det lättare att skapa nätverk också utanför Åland.

Jobb är jobb både som anställd och företagare

Köpet av Bifas företagsverksamhet var ett noga avvägt val. För Saarinen handlade om att hitta ett företag där det finns tillräckliga volymer och möjligheter att växa.

– Det här är en volymbransch och då behövs tillräckligt stora volymer för att klara av utmaningar, säger han.

Volymtänk och skalfördelar är något han haft med sig hela arbetslivet. En viktig aspekt var att Bifa stod på en tillräckligt bra grund för att Saarinen ska kunna fortsätta utveckla företaget.

Trots att steget till att bli företagare inte var så stort och mycket påminner om jobbet som vd, så finns det ändå vissa små nyansskillnader.

– Jag har inte lika många medarbetare och mycket mer faller på mig själv, men det är helt enligt min förväntan.

Det viktigaste, alltså förhållningssättet till själva arbetet, har däremot inte ändrats. Jobb är jobb och för Saarinen handlar det inte om att vara antingen anställd eller företagare.

– Det handlar om att tro på sin idé och tro på sitt team. Man måste våga förnya sig själv och verksamheten man jobbar inom.

Fakta

Tony Saarinens fyra bästa tips för dig som vill bli företagare

Ha ett tydligt mål med ditt företagande. Ska du bara ta hand om ditt eget levebröd eller också ha anställda, dvs bygga upp någonting större? Det är helt skilda frågeställningar och förutsättningar som krävs.

Ensam är inte stark. Se till att ta vara på och skapa nätverk. Det kan handla om ett bollplank, delägare eller styrelse. Utnyttja också till exempel juridisk hjälp vid behov.

Ta styrelsefunktionen på allvar. Ha gärna en eller flera externa ledamöter så tidigt som möjligt. Då ser man till att man har tillräckligt mycket kompetens i bolaget.

Titta på befintliga bolag. Det finns många företag som inte hittar rätt efterföljare i till exempel en generationsväxling. Det kan bli en språngbräda för något nytt eller så kan man ta över och fortsätta som det är.

Färsk företagare blåste nytt liv i hundraårig delikatessaffär

Delikatessbutiken Liisa Koski i Vasa förvandlades till ett fräscht och nytt koncept i händerna på Johanna Kuoppamäki och Emma Vasström.

Funderar du på att köpa eller sälja? Så här går ett företagsköp till

Ett företagsköp följer samma mönster oberoende av om det är du som säljer eller köper. Det viktigaste är att reservera tillräckligt med tid.

En gyllene regel i företagsaffärer: Berätta för alla vad förändringen innebär

Martinex vd Riia Sandström vet hur man tar ett nytt företag i besittning – med hjälp av öppen kommunikation och genom att lyssna på personalen.

Har du koll på försäljningsskicket av ditt företag? Putsa bort allt onödigt i tid

Det lönar sig att ta hand om företagets siffror, kunnande och image redan före man ens planerar att sälja.

Ladda mer