Företagsköp

Funderar du på att köpa eller sälja? Så här går ett företagsköp till

Funderar du på att köpa eller sälja? Så här går ett företagsköp till

Ett företagsköp följer samma mönster oberoende av om det är du som säljer eller köper. Det viktigaste är att reservera tillräckligt med tid.

| |

Ett företagsköp kan vara en lång och slingrig stig, men om man vill lyckas med företagsköpet är de viktigt att inte ge upp halvvägs. I Finland görs årligen ungefär 2000–3000 företagsköp, men det finns ingen statistik över misslyckade förhandlingar.

Urpo Pirilä är delägare på RSM Finland som specialiserat sig på företagsköp. Han säger att den största orsaken till att förhandlingarna inte leder till något är en för hög uppskattning av företagets valuation, alltså att värdet är orealistiskt med tanke på köparen.

– I lyckade affärer stiger ingen bransch över en annan, berättar Pirilä.

Så här går ett företagsköp till

Den första fasen i ett företagsköp handlar om förberedelse.

För säljaren innebär förberedelserna ett beslut kring försäljning. Utöver det är företagets försäljningsskick en väsentlig del av förberedelserna så att de potentiella köparnas intresse växer. Förberedelserna kan ta till och med 3–5 år.

Köparen måste å sin sida gå igenom de strategiska och ekonomiska målsättningarna med köpet. Utan en bra plan kan köparen misslyckas med att ta över företaget.

Yrityskaupan polku

Det är alltid en risk att köpa ett företag. Statistik visar att ju större företagsaffär det handlar om, med desto större sannolikhet misslyckas affären ur köparens synvinkel – alltså att man inte lyckas nå de tänkta målsättningarna.

Efter förberedelserna är det dags för en första kontakt, en preliminär offert, förhandlingar och förverkligandet av själva affären.

Den sista fasen avgör allt – alltså det som sker efter affären.

Det lönar sig för säljaren att förbereda sig på att jobba i det sålda företaget i 1–2 år och då ha som uppgift att säkerställa att både kunder och personal förbinder sig till den nya ägaren.

För köparen är de första dagarna kritiska. Hur ska man informera kunder och personal om affären? Hur når man målsättningarna och med hurdan tidtabell? Att den så kallade hundra dagars planen ska lyckas är en grundförutsättning för att man kan nå det normala rutinskedet i affärsverksamheten.

Har du koll på försäljningsskicket av ditt företag? Putsa bort allt onödigt i tid

Det lönar sig att ta hand om företagets siffror, kunnande och image redan före man ens planerar att sälja.