Företagsköp

Har du koll på försäljningsskicket av ditt företag? Putsa bort allt onödigt i tid
Ska du sälja ditt företag? Förbered dig på att processen kan ta flera år.

Har du koll på försäljningsskicket av ditt företag? Putsa bort allt onödigt i tid

Det lönar sig att ta hand om företagets siffror, kunnande och image redan före man ens planerar att sälja.

| |

Under de närmsta åren behöver 50 000 finländska företag en ny ägare. Siffrorna framgår ur den senaste Nationella ägarskiftesbarometern. Det lönar sig ändå inte att ens överväga försäljning av företaget om man inte tagit hand om det.

Sammy Lindholm, delägare på Aronia Group Oy som tar hand om arrangemang kring ägarbytet i små- och familjeföretag, uppskattar att det i många företag krävs mycket jobb om man ska uppnå försäljningsskick.

– Generellt sett har man inte grundat små- och medelstora företag med tanken att de ska säljas. I företagen brukar man oftast inte kunna beakta sådant som kan påverka köplusten, säger han.

I den här artikeln ger Lindholm sina bästa tips på vad som bör beaktas före företaget säljs.

Hur tar du reda på företagets försäljningsskick?

”Om du vill lyckas med försäljningen av ett företag måste du förbereda dig noggrant. En uppdatering inför försäljning kan kräva månader av arbete samt en del finansiella investeringar. Utöver siffrorna lönar det sig att börja med företagets image, logga och webbsida. Små grejer påverkar helhetsbilden som köparen får.

Företagets namn påverkar också försäljningen. Redan när man grundar ett företag lönar det sig att fundera på om det är smart att företaget heter samma som en själv. Det lönar sig nämligen inte alltför lättvindigt att byta ett känt företagsnamn senare.”

Hur vet man om företaget är i skick att säljas?

”Det första man måste granska är om företaget är överlåtbart. Alltså: har företaget oöverkomliga juridiska eller ekonomiska risker som kunde uppstå som en följd av företagsaffären. Om företaget till exempel inte kontrollerat sin prissättning med jämna mellanrum kan det ha negativa följder.

All relevant och intressant information med tanke på köparen måste vara lättillgänglig. Ju vagare bild köparen får av företaget, desto svårare är det att sälja.”

Vilka siffror säger mest om försäljningsskicket?

”Företagets tillväxt och lönsamhet är viktiga mätare. Företagaren bör också kontrollera kostnaderna i de företag som kan kopplas ihop med en själv och jämföra med den allmänna nivån på marknaden. Flera företagare betalar en sämre lön till sig själv än medeltalet. Eller så betalar de en lägre hyra om lokalen hyrs av till exempel en släkting.

I sådana fall är de korrigerade intäkterna mindre i verkligheten och sänker därmed företagets värde. Om företagaren inte korrigerar detta kan det hända att hen leder företaget på falska premisser. En upplyst köpare förstår att korrigera sifforna, så försäljaren måste inse detta själv före försäljningsprocessen inleds.”

Hur definieras bolagets värde?

”Företagets skuldfria värde fås genom att multiplicera det korrigerade rörelseresultat med en viss koefficient. Koefficienten baserar sig på vinstpotentialen, företagets skick och risknivå. Ju större riskerna är enligt köparen, desto mindre är koefficienten.

Köparens intresse påverkas också av företagets verksamhetsområde samt om företaget säljer egna produkter. Det är till exempel betydligt svårare att sälja ett underleverantörsföretag.”

Vad ska man göra med balansen före försäljning av företaget?

”Balansen bör endast bestå av utgifter som hör ihop med affärsverksamheten. Det lönar sig alltså att putsa bort allt onödigt. Företaget har kanske placerat kapital i bostäder eller annat lösöre som inte har något med själva affärsverksamheten att göra och inte är av intresse för köparen.

Lättast kommer man undan genom att bara sälja affärsverksamheten, men det passar inte alltid som affärsmodell. Företagare kan ha som rättesnöre att man inte ska köpa någon egendom till företaget som inte passar ihop med den faktiska affärsverksamheten. Man ska inte lämna mer kapital i bolaget än vad som behövs för att sköta affärsverksamheten.”

Vad är den största utmaningen i att sälja ett företag?

”Det brukar uppstå problem i de fall som säljaren inte kan sätta sig in i köparens situation. Det här kan leda till att företagets försäljningspris inte motsvarar verkligheten. Små- och medelstora företag har sällan grundats och letts med tanken att de ska säljas.

En fungerande organisation minskar köparens risker. Säljaren beaktar sällan sådant som är viktigt med tanke på affären, såsom att dela information till andra inom organisationen. I sådana fall kan köparen uppleva företagsköpet som en risk, eftersom säljaren oftast frigör sig från verksamheten efter en övergångsperiod. Som företagare lönar det sig att redan långt före några försäljningsplaner ge upp tanken om att man kan allt mycket bättre än någon annan.”

Fakta

4 sätt att förbereda sig på företagsaffärer

Be om hjälp. En företagare säljer oftast sitt företag bara en gång i livet, så det lönar sig att be om hjälp under processen.

Experter finns. Till exempel banker och Finnvera kan ha koll på lämpliga experter som kan kartlägga försäljningsskicket och hjälpa säljaren att få en uppfattning om eventuella brister.

Förutse. Alla över 55-åriga företagare borde göra upp en plan för vad som ska hända med företaget. Företaget är också moget för försäljning när företagaren inte längre känner någon gnista för det.

Reservera tid. Det är svårt att säga exakt hur mycket tid förberedelserna kräver. I bästa fall räcker processen ett halvår efter att man hittat en lämplig köpare. Oftast tar det 3–5 år att sälja ett företag.

En gyllene regel i företagsaffärer: Berätta för alla vad förändringen innebär

Martinex vd Riia Sandström vet hur man tar ett nytt företag i besittning – med hjälp av öppen kommunikation och genom att lyssna på personalen.