Företagsköp

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

En generationsväxling i ett framgångsrikt bolag som Valioravinto kräver kapital. Riskkapitalbolaget möjliggjorde köpet.

|

Att den yngre generationen tar över familjeföretaget är inte någon självklarhet. Så var det inte heller för Kim Pomoell. 2016 blev han tredje generationens vd för det Jakobstadsbördiga hälsokostföretaget Valioravinto som grundades 1960 av hans farfar Bertil.

Före det jobbade Pomoell flera år i USA med stora bolag på chefsnivå. När han flyttade till Finland jobbade han med konsultering och headhunting bland annat som koncern-vd på MPS. Han grundade också det egna företaget Momentous som arbetar med executive search.

Trots de intressanta uppdragen kände han att den egna inlärningskurvan inte längre var så skarp som han önskade. Eftersom han suttit med i Valioravintos styrelse var han väl invigd i den verksamheten.

– Då råkade det sig att familjeföretaget skulle säljas, så jag tyckte att det är spännande att vara med om den resan, berättar Pomoell.

Vid försäljningen var köpeskillingen stor i och med att Valioravinto är ett fungerande och välmående företag. I dag är omsättningen är cirka 9,6 miljoner och rörelsevinsten ligger kring 12 procent. Pomoell hade inte tillräckligt med eget kapital för att ta över, så då kopplades riskkapitalbolaget Juuri Partners in.

Pomoell äger själv 55 procent av bolaget, en del inom ledningen äger några aktier och Juuri äger cirka 35 procent.

Vem: Kim Pomoell
Ålder: 44
Bor: Esbo
Målsättning som företagare: Att vara nyfiken och lära sig nytt.

Företag: Valioravinto
Verksamhetsområde:
Hälsokost
Grundat:
1960
Omsättning:
ca 9,6 miljoner euro
Resultat: 800 000 euro
Antal anställda:
20

Riskkapitalbolag fungerar som bollplank

Ägarbytesbarometern från 2018 visar att var fjärde företagare tror sig kunna hitta en fortsättare till företaget bland släkten – alltså att företaget genomgår en generationsväxling. I Finland finns många små och medelstora bolag med åldrad ägarstruktur där bristen på kapital är ett problem.

– Då kan ett investmentbolag som Juuri vara ett alternativ, säger Pomoell som själv är nöjd med arrangemanget.

Utöver ekonomiskt stöd har Juuri också blivit ett bollplank för honom i beslut som gäller affärsverksamheten. Riskkapitalbolaget har kompetenser och erfarenheter inom bland annat finansiering och juridik som breddar och kompletterar.

– Via Juuri får jag också en säkerställning av att fokus och den röda tråden är klar. Som helhet är det kompetenser som små och medelstora bolag oftast inte har till sitt förfogande, säger Pomoell.

Fastän samarbetet med Juuri är lyckat säger Pomoell att de antagligen kommer att hoppa ur verksamheten i något skede, men alternativen är många.

– Förutom medverkande i generationsväxlingen kan Juuri vid behov erbjuda kapital för att stöda tillväxt. Vårt mål är att skapa en 20 miljoners koncern.

Skepsis bland personalen

Att bli majoritetsägare i ett stort bolag innebär alltid en finansiell press – också när man får med sig ett riskkapitalbolag.

– Det sker stora förändringar inom vår bransch. Min största risk och rädsla var om vi hinner förändra bolaget i den takt som krävs.

Framförallt den ökande näthandeln ställer nya krav på företag och Pomoell hade en tydlig vision om att utveckla företaget för framtiden.

Därför funderade han mycket på hur han ska lyckas få personalen med på noterna. De flesta var glada över att det var en familjemedlem som tog över, men Pomoell visste att personalen varit van vid en annan takt så förändringsviljan togs emot med en viss skepsis.

– Många sa saker som att ”det där stämmer inte” eller att ”det kommer inte att hända”, men med facit på hand inser alla att det var i sista stund som vi gjorde förändringarna.

Vänta inte med beslut

Valioravinto är ett av två bolag inom huvudbolaget Vitality and Oy. Den andra bolaget, Makrobios, förvärvades 2017 för att bredda verksamheten. Valioravinto säljer produkter till hälsokostaffärer och apotek, medan Makrobios säljer till dagligvaruhandeln.

– Via Makrobios fick vi tillgång till ett nytt produktsegment, nya säljkanaler och nya kundgrupper, men det är två skilda operativa bolag för att säkerställa att de inte upplevs som ett och samma, berättar Pomoell.

För honom har övertagandet av familjeföretaget varit en lärorik period under vilken han blivit ännu bättre på att fatta beslut. Han upplever att det i många familjebolag finns en tendens att reagera för långsamt.

– Saker ändras snabbare än någonsin tidigare. Via samarbetet med Juuri har jag varit tvungen att klargöra för mig själv varför jag fattat vissa beslut.

Hans råd till andra företagare är att reagera snabbare och inte vänta på att något ska hända.

– Det är alltid värt att se över hur man kan säkerställa snabbare beslutsfattande och att allt också genomförs snabbare. Det skapar en viss skärpa för att man ska kunna vara konkurrenskraftig.

Fakta

8 tips för en generationsväxling

1. Beakta både familjen och företaget. Vad är ett bra sätt för familjemedlemmarna att förverkliga en generationsväxling och vad ger mervärde till bolaget? Efter en lyckad generationsväxling mår både familjen och företaget bra.

2. Diskutera. En generationsväxling kräver diskussion mellan de olika generationerna. Ju tidigare diskussionen inleds, desto bättre.

3. Kom ihåg inbördes uppskattning och respekt. Andras åsikter måste respekteras. Den yngre generationen vill ofta förverkliga sina egna idéer och glömma det gamla, men man ska respektera den föregående generationen och hitta företagets framgångsfaktorer.

4. Kom överens om rollerna för generationen som tar över. Den som tar över kan ha en operativ roll, eller så vill man endast påverka via styrelsen om man till exempel utbildat sig till läkare och vill fortsätta med det arbetet. Det viktigaste är att veta vad var och en vill göra.

5. Skaffa nödvändig kompetens. Den som tar över måste lära sig branschen om den är ny. Glöm inte heller att ta stöd från andra företagare, gärna sådana som ligger några år före en själv.

6. Ge utrymme för den nya generationen. Om den överlåtande generationen har valt att gå i pension som 60-åring, lönar det sig inte en vecka före födelsedagen meddela att man ska fortsätta i fem år till. Håll fast vid besluten. Det är också lättare att ge över företaget om man hittar nytt innehåll till sitt liv.

7. Också ett fysiskt byte. Om den yngre generationens representant blir vd ska också vd:ns rum eller bilplats överlåtas till denne.

8. Tvinga inte på några råd. Den äldre generationen kan vid behov sparra och vara närvarande, men man ska inte ge några råd förrän någon bett om dem.

Tipsen baserar sig på en intervju med Krista Elo-Pärssinen, ledande expert på Familjeföretagarnas förbund.