Hantera förändringar

5 saker du bör veta om konkurs – som värst en flera år lång process

5 saker du bör veta om konkurs – som värst en flera år lång process

Att gå i konkurs har inte längre samma stämpel som förr. En konkurs är inte ett hinder för att företagaren kan få ett jobb eller kan grunda ett nytt företag.

|

Över 200 finländska företag går i konkurs varje månad. Enligt Lassi Nyyssönen som är delägare i advokatbyrån Fenno stämplas en konkurs inte längre på samma sätt som förr.

Nyyssönen säger att största delen av alla konkursförfaranden sker i gott samförstånd mellan företagare och fordringsägare. Konkurser förknippas inte med speciellt mycket stress eller krångel.

– Rädslorna kring en konkurs skingras oftast under förfarandet, säger Nyyssönen.

Nu öppnar han upp vad en konkurs innebär helt konkret och hur saker och ting fortskrider.

1. En konkurs innebär permanent insolvens

På en folklig nivå betyder en konkurs att ett företag har permanent insolvens, alltså oförmåga att betala fakturor. När tingsrätten har fattat beslutet om att ett företag ska försättas i konkurs, tar förvaltaren av konkursboet över företagets affärsverksamhet samt dess tillgångar och skulder för att kunna realisera egendomen.

– I en konkurs samordnas fordringsägarnas rättigheter och skyldigheter för att få ut betalningar från gäldenären, sammanfattar Nyyssönen.

Ett företag kan avslutas på andra sätt än via konkurs ifall företagets tillgångar räcker till för att ta hand om alla skyldigheter. Till exempel i ett lagstadgat likvidationsförfarande tar man hand om företagets alla skyldigheter och de resterande tillgångarna delas mellan företagets ägare.

Ibland kan också ett solvent företag köras ned via konkursförfarande eftersom det kan vara ett snabbare sätt än likvidationsförfarandet som räcker fem månader.

2. Borgenärerna ansöker om konkurs

I huvudsak är det borgenärerna som ansöker om konkurs, framförallt skattemyndigheten och pensionsförsäkringsbolagen såsom Elo, Ilmarinen, Varma eller Veritas. Då pratar man om att bli skuldsatt på grund av tvång, eftersom skatter och pensionsförsäkringar är lagstadgade utgifter.

Obligatoriska skatter, såsom till exempel mervärdesskatten och förskottsskatten är också direkt utmätningsbara. Genom att låta bli att betala utgifterna är det möjligt att försätta ett företag i konkurs utan att man behöver ansöka om en dom från tingsrätten.

3. Konkursen kan bero på interna eller externa orsaker

Enligt Nyyssönen kan orsakerna till en konkurs grovt indelas i interna och externa orsaker. En extern orsak kan vara ekonomisk recession eller ändringar i lagstiftningen.

– Att ekonomin mattas av märks ofta i underleverantörskedjan. Reaktionsförmågan i små företag är betydligt sämre än i stora företag.

Interna orsaker kan å sin sida handla om bristande kunskap hos företagaren. Företaget kanske säljer sina tjänster alltför billigt eller har förbundit sig till långa och förlustbringande entreprenadavtal på grund av bristfälliga uträkningar.

Framförallt hos ensam- och småföretagare handlar konkursrisken om personlig utmattning.

Konkursen är sällan en överraskning för företagaren, utan är ofta en följd av en flera års negativ spiral och att företaget hankar sig fram ekonomiskt.

4. Som värst räcker konkursprocessen flera år

Konkursprocessen inleds oftast med att en borgenär skickar en betalningsuppmaning med ett konkurshot. Då har företaget åtta dagar på sig att betala sin skuld eller komma överens om en betalningsplan tillsammans med borgenären. Om det här inte lyckas kan en konkursansökan skickas in till tingsrätten.

Om företaget inte motsätter sig ansökan kan tingsrätten fatta ett beslut om konkursförfarande redan på några dagar eller på en vecka. Då förses konkursboet med en förvaltare, oftast en opartisk advokat.

Ett hellångt konkursförfarande räcker oftast minst 1,5 år, eftersom skattemyndigheten kan bekräfta sina fordringar först när konkursårets beskattning blir klar någon gång under nästa år.

Men om företaget är så medellöst att det inte finns något kvar till borgenärerna efter att man betalat för konkursutgifterna, kan en konkurs träda i kraft redan efter några månader.

5. En konkurs är inte ett hinder för arbete eller för att grunda nytt företag

Nyyssönen betonar att en konkurs i sig inte är ett brott, så länge som företagaren har tagit hand om de lagstadgade skyldigheterna i företaget. En konkurs är alltså inte ett hinder för företagaren eller en styrelsemedlem att direkt få ett jobb någon annanstans eller att grunda ett nytt företag.

Men om företagaren har personliga garantier kan hen vara tvungen att betala av dem också långt efter konkursen.

Om företagaren upprepade gånger har låtit bli att betala till exempel de lagstadgade utgifterna kan hen råka ut för ett näringsförbud i minst tre och maximalt sju år. Skattemyndigheterna kan också senare hindra att ett nytt företag kan skriva in sig i förskottsuppbördsregistret.

Fakta

Så här kan du undvika en konkurs

Gör upp en betalningsplan. Oftast lönar det sig inte ens att försöka hindra en konkurs om företagets verksamhet länge varit olönsam. Då kan en konkurs hindra ytterligare skulder och ansvarspersonernas eventuella skadeståndsansvar. Om det ändå finns positiva utsikter för affärsverksamheten lönar det sig att diskutera om en realistisk betalningsplan med borgenärerna.

Ansök om företagssanering. För en företagssanering gäller samma som för att göra upp en betalningsplan: det lönar sig att sträva efter det endast om det faktiskt är möjligt att göra verksamheten lönsam igen, alltså att företaget med sin affärsverksamhet kan ta hand om nya förpliktelser. Enligt advokat Nyyssönen är det ofta för sent att ansöka om företagssanering när borgenärerna redan har satt i gång ett konkursförfarande. Det lönar sig alltså att ansöka om företagssanering i god tid via tingsrätten.

Ta åtminstone hand om lagstadgade förpliktelser. Fastän det kan vara svårt att tänka klart när man kämpar med ekonomiska svårigheter ska man ändå komma ihåg att ta hand om lagstadgade förpliktelser såsom skatter och pensionsavgifter samt företagets bokföring. Att försumma dem kan i värsta fall leda till en brottsdom eller till och med näringsförbud, ifall rätten ansett att försummelserna har varit långvariga och avsiktliga och att företagaren försökt dra nytta av dem.

Suvi Widgrén vet hur man fattar stora beslut – hon sålde sin företagsverksamhet och ansökte om konkurs

Stora förändringar har bjudit på hela känsloregistret för Suvi Widgrén. Företagandet byttes ut mot lönearbete.