Hantera förändringar

Dags att avsluta firman? 8 tips för att nedläggning av företag
Företag läggs ned av många olika orsaker. Nedläggning är inte alltid en följd av misslyckad företagsverksamhet. Foto: Shutterstock

Dags att avsluta firman? 8 tips för att nedläggning av företag

Det kan ta upp till ett halvår att lägga ned företagsverksamheten.

|

Årligen läggs tusentals företag ned i Finland. Orsakerna är många. En ny företagsverksamhet kommer inte i gång, företagarens livssituation ändras, man hoppar över till lönearbete eller så finns det ingen som vill fortsätta verksamheten i ett företag som funnits länge.

Det är också vanligt att byta bolagsform, alltså att en enskild näringsidkare lägger ned och grundar ett aktiebolag i stället.

I all sin enkelhet kan nedläggningen av ett företag summeras i att företaget har tagit hand om alla förpliktelser. Två proffs ger praktiska tips för vad som är bra att beakta.

1. Reservera tillräckligt med tid

Ett beslut om att lägga ned är sällan ett plötsligt infall. Därför ska man också räkna med att det kommer att ta tid att verkställa beslutet.

Att lösa upp ett aktiebolag genom likvidation tar oftast minst fem månader.

– Man förstår inte alltid hur stor process nedläggningen är. När man börjar lägga ned ett aktiebolag kan det ta upp till sex månader med alla behandlingstider, säger Tapio Meltti som är chef för det juridiska teamet i bokföringsbyrån EMU.

Nedläggning av ett aktiebolag kräver bland annat ansökan om kallelse på borgenärerna.

Nedläggningen av en firma (enskild näringsidkare) eller ett personbolag går snabbare, men också där finns mycket att beakta.

2. Ta hand om dagliga förpliktelser

Företagets dagliga verksamhet och de förpliktelser som kopplas till den måste nedmonteras innan man gör den officiella nedläggningsanmälan. Det innebär bland annat uppsägning av kontrakt.

Det lönar sig också att meddela om nedläggningen i god tid till kunder och andra som har kopplingar till företaget.

3. Betala företagets skulder

Företagets skulder måste tas hans om. Man måste också bli av med all egendom – till exempel genom att sälja ägodelar och inventarier. Egendomen kan också föras över till företagaren via privatuttag. Egendomsöverföringen räknas som beskattningsbar inkomst.

4. Planera beskattningen

Speciellt i personbolag är det bra att tänka på nedläggningstidpunkten med tanke på skatterna – vilket skatteår redovisas resten av förmögenheten? Det här påminner Antti Alasaari, företagsrådgivare på VASEK (Vasaregionens närings- och utvecklingsbolag), om.

– Eller kan man fördela det på olika år, så att skatterna inte är orimligt höga på en gång? Det kan vara smart om man till exempel vid årsskiftet, innan egendomen överförs till en själv, kan göra några avskrivningar, säger Alasaari.

Enligt honom lönar det sig för aktiebolag att dela ut alla potentiella dividender innan bolaget läggs ned.

Tapio Meltti från bokföringsbyrån EMU uppmanar att beakta att man kan vara tvungen att betala skatter också efter att företaget officiellt lagts ner. Han känner till ett case där ägaren till företaget tömde bolaget via dividender. Skatteföljderna blev en överraskning.

– Han var tvungen att betala ett par tusen euro skatter ungefär åtta månader efter nedläggning. För någon som drivit ett litet företag är en sådan extraräkning en stor ansträngning.

Andra skattemässiga överraskningar kan vara till exempel negativt kapital, alltså att man tagit ut mer pengar ur företaget än det gjort vinst. Det kan orsaka en skatteskuld.

Alasaari nämner också företagarens pensionsförsäkring FöPL.

– När företagsverksamheten lagts ner framgår det att man inte betalat tillräckligt med FöPL och ansamlingen av pension är dålig.

Det lönar sig att göra skatteplanering inför en nedläggning till exempel tillsammans med den egna bokföraren eller någon annan expert på ekonomiförvaltning.

5. Gör anmälan om nedläggning

När företagets förpliktelser tagits hand om kan man göra en anmälan om nedläggning i Patent- och registerstyrelsens (PRH) och Skatteförvaltningens gemensamma YTJ-tjänst. Ansökan om avlägsning från registren görs på särskilda blanketter.

6. Beakta kostnader

Enskilda näringsidkare och personbolag kan göra anmälan om nedläggning kostnadsfritt. Att frivilligt upplösa ett aktiebolag kostar däremot hundratals euro.

För alla företagsformer uppstår ändå kostnader till exempel för nedläggning av bankkonto och redovisnng av pengar samt eventuell hjälp från en bokföringsbyrå.

– Den största kostnaden är så klart företagarens egen tid, påpekar Meltti.

Enligt honom kan kostnaderna för ett aktiebolag lätt stiga upp till tusen euro, till exempel om man använder en utomstående utredningsman. Man måste också räkna med bokslut och revision. Bara de allra minsta aktiebolagen är befriade från revisionsskyldighet.

– Oftast infaller nedläggningen så att det görs ett årligt bokslut och så ytterligare ett bokslut till, säger Meltti.

7. Skulle det ändå finnas en köpare?

Antti Alasaari uppmuntrar alla att tänka på om det går att hitta någon som vill köpa eller ta över företagsverksamheten. Också en enskild näringsidkare kan sälja sin affärsverksamhet.

– Oftast nedmonterar man verksamheten och reder inte ens ut om det skulle finnas någon potentiell köpare, säger Alasaari.

8. Placera företaget i skrivbordslådan

På grund av nedläggningskostnaderna placeras många aktiebolag i den så kallade skrivbordslådan. Företagaren har fortfarande kvar anmälningsskyldighet till bland annat handelsregistret. PRH har under de senaste åren raderat företag från registren om de inte har gjort en handelsregisteranmälan på tio år.

Att ha företaget vilande är den billigaste och lättaste lösningen om man tänker återvända till företagandet senare. Det är på samma gång ett sätt att reservera företagets namn.

Enskilda näringsidkare kan lägga verksamheten på paus tillsvidare eller för viss tid.

Att placera företaget i skrivbordslådan kan också vara fördelaktigt med tanke på beskattning.

– Om aktiebolaget har mycket förmögenhet innebär nedläggningen en större skattesumma. Då kan det vara smartare att hålla företaget på sparlåga och betala ut dividender så småningom, säger Meltti.

Fakta

Kom också ihåg följande:

Kontrollera förskottsskatten. När man lägger ned företagsverksamheten lönar det sig att kontrollera förskottsskatten för det sista verksamhetsåret och vid behov ansöka om ändring, så att man inte betalar för mycket eller för lite förskottsskatt.

Ta hand om skattedeklarationen. Alla anmälningar som berör beskattning måste tas hand om inom utsatt tid efter nedläggning. Annars kan man vara tvungen att betala en förseningsavgift eller så kan man råka ut för en skattehöjning.

Spara bokföringen. Företagets bokföringsmaterial måste enligt bokföringslagen sparas minst 6–10 år efter att räkenskapsperioden tagit slut. Det här måste man komma ihåg också efter nedläggning.

Spara kontrakt. Alla kontrakt som berör företagets verksamhet är bra att spara i minst tre år. Tapio Meltti påpekar att det kan uppstå tvister om de anställdas löner ännu flera år senare. Därför är det bra att spara all övrig dokumentation, såsom e-post.

Utkomstskydd för arbetslöshet. En företagare kan i princip få dagpenning om företagsverksamheten helt lagts ner eller arbetsförhållandet i företaget tagit slut. Det här kan vara en tolkningsfråga om företaget fortfarande existerar, men har placerats i skrivbordslådan.

Skatteförmån efter 10 år. När företagaren ägt något i minst tio år kan hen efter försäljning utnyttja presumtiva anskaffningsutgifter i beskattningen. De presumtiva utgifterna är 40 procent av försäljningspriset. Enligt Antti Alasaari gäller det för aktier, fastigheter och möblemang och är en direkt skatteförmån.

Nedläggning är inte ett misslyckande. Enligt Antti Alasaari har attityderna kring nedläggning ändrats. ”Unga människor ser företagandet som ett allt mer realistiskt alternativ och förstår också att nedläggning inte innebär att man misslyckats. Den stämpeln är borta.”

Suvi Widgrén vet hur man fattar stora beslut – hon sålde sin företagsverksamhet och ansökte om konkurs

Stora förändringar har bjudit på hela känsloregistret för Suvi Widgrén. Företagandet byttes ut mot lönearbete.