Hantera förändringar

En företagare måste reagera snabbt på förändringar
En företagare ska ha fritid och i Tom Allens fall är det att sjunga i Runebergskören i Borgå och tillsammans med hustrun Marie idka välgörenhet i Lettland.

En företagare måste reagera snabbt på förändringar

Tom Allen hade redan dragit sig tillbaka från sitt företag då en kris tvingade honom att igen ta över ansvaret.

| |

En företagare kan inte sticka huvudet i sanden om förutsättningarna för verksamheten ändras. Bäst är om man kan förutse vad som kommer att ske, men om det inte lyckas gäller det att reagera snabbt.

Det gjorde Tom Allen, som 2012 var en nöjd pensionär som från sidan kunde se hur hans jordvärmeföretag Tom Allen Ab blomstrade. Sedan sjönk lönsamheten abrupt, bolaget var i ett slag ett krisföretag och 2014 måste han på nytt ta över som vd för att rädda det.

Allt hade sett lysande ut ända tills 2011. Då införde staten ett tillfälligt energistöd som huvudsakligen gick till värmepumpinstallationer. Företagets omsättning nådde all time high och personalen steg till cirka 80 personer.

– Problemet var att stödet lockade nya aktörer till marknaden. När det sedan upphörde 2012 störtdök marknaden men företagen var kvar. Då blev priset det främsta konkurrensmedlet. Den kombinationen var vi oförberedda på och resultatet blev ett riktigt ras följande år, säger Tom Allen.

Tom Allen
Bor:
Född i Kanada, bor i Borgå.
Ålder: 63 år.
FÖRETAGET: Grundade 1991 Brunnsborrning Tom Allen Ab. Äger ännu en liten del av Tom Allen Senera Oy.

Då fick den dåvarande ledningen gå och han tog igen över som vd 2014.

– Det är riktigt tungt att på nytt ta huvudansvaret för ett företag som du redan mentalt lämnat. Vi var tvungna att se över alla kostnader vilket också innebar att en betydande del av personalen måste sägas upp. Det är ingenting jag vill rekommendera åt någon, men som företagare får man inte vara rädd för drastiska metoder för att rädda sitt företag, säger Allen.

Slutresultatet blev att företaget gick ihop med den största konkurrenten Senera Oy år 2015 och bildade det renodlade värmepumpföretaget Tom Allen Senera Oy.

– Som en följd av fusionen såldes borrningsverksamheten 2016. Det var ett tungt beslut för mig personligen eftersom borrning hade varit mitt yrkesliv och identitet ända sedan jag började borra olja som 17-åring 1972 i Kanada, säger Allen.

Lova mycket och håll vad du lovat

Som för så många andra expatrioter var det kärleken som hämtade Allen till Finland. Året var 1981. Tio år senare grundade han Tom Allen Brunnsborrning Ab mitt under den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet.

– Då hade mitt jobb på borrtillverkaren Tamrock upphört så gott som utan varning. Utan jobb och utan formell utbildning såg jag inga andra utvägar än att bli företagare i den bransch jag kunde utan och innan, säger han.

Sagt och gjort, han pantsatte allt han ägde, tog ett lån på 1,2 miljoner mark, köpte en begagnad bergborr förmånligt av den gamla arbetsgivaren och startade företaget.

Fast han var utan kontaktnät spred sig ryktet snabbt genom kundvänliga innovationer som exempelvis en garanti för gott dricksvatten. Det tog inte länge innan Tom Allen Brunnsborrning Ab blev det ledande företaget i sin nisch i östra Nyland på 1990-talet.

– Jag följde den enkla regeln att lova mycket och hålla vad jag lovade. Det viktiga är att kunderna är nöjda och berättar sina erfarenheter vidare, även om det innebar att vi ibland måste borra flera hål. Det är nöjda kunder som ger företagarens intäkter på lång sikt, inte betald marknadsföring, säger Allen.

Det finns inte genvägar

Allen betonar vikten av att man som företagare måste prissätta sitt arbete korrekt och genomskinligt samt att man ansvarar för sina misstag.

– En gång använde vi lite billigare komponenter för att täta borrhålen med påföljden att vi måste borra en hel del nya brunnar på egen bekostnad. Alla företagare ska tänka på att det tar lång tid att bygga upp ett gott rykte men att det kan förstöras på nolltid. Låt aldrig kunderna stå för dina fel, säger han.

För att få ytterligare ett ben att stå på gick företaget med i den i Finland helt nya värmepumpmarknaden i mitten av 1990-talet. Betydelsen både av att ha flera ben att stå på och av rätt prissättning sågs när sommaren 2005 regnade bort.

– Omsättningen från vattenbrunnarna sjönk med 90 procent jämfört med året innan. Värmepumpförsäljningen räddade en del men projekten var för lågt prissatta och vi gjorde vårt första förlustår någonsin. Problemet var att vi hade sett på nischen som ett sätt att få mera borrningsjobb och därför ägnat för lite tid åt prissättningen, säger Allen.

Efterfrågan på värmepumpar fortsatte att öka och genom att korrigera prissättningen började omsättningen igen stiga och lönsamheten växa. Det slutade med att Tom Allen frivilligt steg av från posten som vd 2009 då en externt rekryterad ledningsgrupp anställdes.

– Jag blev helt enkelt osäker på min förmåga att leda ett tillväxtföretag på en allt hårdare konkurrerad marknad och ville ha en affärsmässig ledning för företaget. Med facit i hand ser jag att strikt affärsmässiga beslut som baserar sig på fakta och marknadsundersökningar inte alltid är det bästa. En företagare ska också ha fingertoppskänsla för sin verksamhet, säger Allen.

Fakta

Tom Allens lärdomar som företagare

1. Erbjud kunden det den behöver, inte mera eller mindre, och håll vad du lovat.

2. Låt inte kunden betala för misstag du själv gjort. Det tar lång tid att bygga upp ett gott rykte men det kan förstöras på nolltid.

3. Det är nöjda kunder som ger en företagare brödet på lång sikt, inte betald marknadsföring.

4. Verksamhet som staten tillfälligt subventionerar kan leda till stora marknadsstörningar.

Förändringsstyrning är vardag i tillväxtbolag – ”Verksamheten måste förnyas”

Det går inte att svara på tillväxt endast genom att jobba hårdare. Det säger Jarna Heinonen, professor i företagande.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Liten och stor samarbetar: försöker hitta medel för framtidens bokhandel

Lokala bokhandeln Gros i Vasa inleder samarbete med Akademiska bokhandeln. Båda går in som jämbördiga parter.

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

I Muminvärlden i Nådendal är det nästan lika harmoniskt som i Mumindalen – styrelse och vd för en aktiv diskussion och kompromissar när det behövs.

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Både styrelsen och en advisory board är nyttiga redskap för att utveckla verksamheten. Men hur skiljer de sig åt?

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

Entreprenör hela livet, men företagare först sedan 2018

Tidigare var han vd, nu företagare i åländska Bifa. Tony Saarinen drivs av två saker: man måste kunna sin business och bygga upp rätt lag.

När pengar inte är det viktigaste – företagarpar vill skapa glädje

Företagarpar i Ingå erbjuder boende i vandrarhem med cirkustema och där frukosten kompletteras med serenader. För dem är det viktigt att skapa glädje, men verksamheten är ändå ingen välgörenhet.

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

Ladda mer