Hantera förändringar

Förändringsstyrning är vardag i tillväxtbolag – ”Verksamheten måste förnyas”

Förändringsstyrning är vardag i tillväxtbolag – ”Verksamheten måste förnyas”

Det går inte att svara på tillväxt endast genom att jobba hårdare. Det säger Jarna Heinonen, professor i företagande.

|

Bra förändringsstyrning är speciellt viktigt i ett växande bolag där förändringar sker på många plan och hela tiden.

När företaget växer måste företagaren beakta åtminstone rekryteringsbehov, personalledning och intern kommunikation. Samtidigt måste man kanske kartlägga möjligheter för finansiering samt satsa på försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Jarna Heinonen som är professor i företagande vid handelshögskolan vid Turun Yliopisto säger att om en företagare inte kan kontrollera förändringen kan det leda till problem med personalen eller finansiärer.

Heinonen understryker att det i en tillväxtfas inte räcker med att företagaren och övrig personal gör mer. Det väsentliga är att ändra tillvägagångssätt, alltså anpassa sig till tillväxten på andra sätt än att öka arbetsmängden.

– I ett typiskt tillväxtföretag är skalbarheten en risk. Då måste den gamla verksamheten förnyas, sammanfattar Heinonen.

– Det kan till exempel innebära att företagaren ger personalen en möjlighet att agera kreativt och innovativt.

Rekrytera mångsidigt

Rekryteringar är en viktig del i att leda ett företag. Via forskningslitteratur och praktisk erfarenhet säger Heinonen att speciellt tillväxtbolag måste bestå av människor som kompletterar varandra.

Hon konkretiserar det här via tre olika nivåer av ledarskap:

Ett av dem är management. Det innebär att man sköter bland annat arbetsturer och andra grundgrejer på ett smart sätt.

För det andra behövs ledarskap, alltså förmåga att förbinda och engagera de anställda att jobba ihop enligt gemensamma målsättningar.

Som tredje punkt lyfter Heinonen fram företagandet. Man måste se till att företaget förändras och har en kreativ och innovativ väg framåt.

Heinonen vill undvika grova generaliseringar kring företagare och ledare, men det finns knappast någon supermänniska som är bra på alla nämnda områden.

– Just då är det viktigt att ha personer som kompletterar varandra och att företagaren känner igen sina egna styrkor och vad som behöver utvecklas.

Rätt uppgift för rätt människa

Engagemanget hos en ivrig och effektiv företagare tenderar att smitta av sig. Speciellt i mindre företag pratar man enligt Heinonen om sol-organisationer där företagaren själv lyser som en sol i mitten och ger företaget rätt riktning och energi.

– Utmaningen med tillväxten är att solen inte orkar lysa så långt. När organisationen växer tenderar också avståndet till företagaren, alltså solen, att växa.

Därför är det viktigt att företagaren hittar personer som hen kan lita på och via vilka solskenet når alla organisationsnivåer.

När företaget växer är det nödvändigt att skapa strukturer och system. En stel stämning kan ändå undvikas genom att bygga upp en företagaranda. Det betyder inte att personalen måste ha friheter att göra vad som helst, utan det handlar snarare om att utvecklas och sätta sig själv på spel på ett sätt som för företaget framåt.

Växelverkan har en väsentlig roll när man försöker sprida en företagaranda i företaget.

– Det är viktigt att företagaren kan kommunicera varför företaget finns och vilka målsättningar som eftersträvas. Hen måste kunde dela sin vision, alltså dröm om företaget, med andra.

Snack, snack, snack

Enligt Heinonen lönar det sig att prata om företagets målsättningar och visioner tills man nästan tröttnar. Man ska också synliggöra visionen via konkreta handlingar.

Det viktigaste är att man är öppen – via det skapar man en förtrolig atmosfär.  I en sådan miljö är det inte farligt att ta risker, utan man kan testa saker utan att vara rädd för att misslyckas.

– När atmosfären är öppen och förtroendeingivande vågar de anställda testa nytt.

Heinonen säger att arbetet är ett bra sätt för företagare att lära sig och ger också ledarskapserfarenhet. Trots det måste företagaren kunna förnya sig och hitta nya synvinklar på arbetet. Det kan innebära att man utbildar sig genom att läsa böcker eller lyssnar på poddar.

– För många tillväxtföretagare skulle en kortare eller längre ledarskapsutbildning passa bra. Överlag måste företagaren kunna nätverka och aktivt söka sig till platser där man får nya tankar och är tvungen att tänka utanför den egna lådan.

Har ditt företag anställda? Läs 5 tips för att sköta permitteringen rätt

Permitteringar är en tillfällig åtgärd som svarar på det minskade arbetsbehovet. Det viktiga är att sköta permitteringen rätt – ta vara på expertens tips.

Ett tillfälligt test blir bestående del av affärsverksamhet: Onlinekurserna ger bredare möjlighet att nå ut

Fysioterapi på distans och nya onlinekurser. Fysioterapeut Janna Rosenqvist var tvungen att ställa om sin verksamhet. Nu undrar hon varför hon inte jobbat mer online redan tidigare.

Två företagares erfarenheter från coronavåren: en stängde dörrarna under den värsta krisen, andra har haft en nästan normal vår

Hur ska man göra när vardagen gör en U-sväng? I restaurangbranschen har personalen permitterats för att dra ner på utgifter medan onlinetjänster har varit eftertraktade.

Corona ledde till att lantgården fick ny kundgrupp: unik köttprodukt köptes först av restauranger, nu av privatpersoner

När coronaviruset stängde restaurangerna tappade Hästkulla Gård majoriteten av sin försäljning. En ny kundkrets hittades via reko-ringar och försäljningen är nästan tillbaka till det normala.

130-årigt familjeföretag har överlevt krig och finanskriser – också coronapandemin ska överlevas

Nya produktsegment, hängiven personal och beredskap att reagera snabbt har hjälpt Knorring genom kriserna.

4 fakta om företagssanering – processen kräver uthållighet men kan i bästa fall få företaget upp på benen igen

En företagssanering innebär mycket mer än en skuldsanering. Advokat Jussi Laakkonen berättar i vilka situationer saneringen gör mest nytta.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Liten och stor samarbetar: försöker hitta medel för framtidens bokhandel

Lokala bokhandeln Gros i Vasa inleder samarbete med Akademiska bokhandeln. Båda går in som jämbördiga parter.

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

I Muminvärlden i Nådendal är det nästan lika harmoniskt som i Mumindalen – styrelse och vd för en aktiv diskussion och kompromissar när det behövs.

Ladda mer