Hantera förändringar

Små företag ska specialisera sig
Satsa på framtiden men kom ihåg historien, är mottot för familjeföretaget Brunbergs externt rekryterade vd Katarina Enholm.

Små företag ska specialisera sig

Godistillverkaren Brunberg i Borgå är ett anrikt familjeägt företag där styrelsen och den externt rekryterade vd:n har klart definierade roller.

| |

Vare sig extremt hård konkurrens eller den rent fiskala godisskatten som upphörde 2017 har tagit knäcken på godistillverkaren Brunberg i Borgå som fyller 150 om två år. Bolaget är än i dag ett helägt familjeföretag men vd:n Katarina Enholm är externt rekryterad.

Försäljningen har ökat med 30 procent sedan hon anställdes 2011, men utan miljoninvesteringar i modern produktionsteknik och fokus på nischade produkter samt säsongprodukter hade det kunnat se annorlunda ut.

– Utmaningen är att godiskonsumtionen inte växer i Finland. För att växa måste man antingen finna nya nischer, ta marknad av andra tillverkare eller hitta nya exportmarknader, säger Enholm som är marknadsföringsekonom från Åbo Akademi.

Med en inrotad men marginell exportandel och en mättad marknad på traditionell mjölkchoklad i butikerna har Brunberg valt att fokusera på specialnischer.

– Vi kan inte konkurrera med priset på en massmarknad och därför började bolaget redan före min tid fokusera på specialprodukter där priset inte är det avgörande. Vi är Nordens enda tillverkare av laktosfri mjölkchoklad och Finlands enda tillverkare av sockerfri choklad, säger Enholm.

Ska ha företagarsjäl

Enholm är född i Borgå och säger att hon från sin barndom ännu minns doften i Brunbergs fabriksbutik.

– När jag hörde att förra vd:n Tom Brunberg tänkte gå i pension var mina minnen säkert en bidragande orsak till att jag ringde upp honom och så att säga headhuntade mig själv, skrattar hon.

Enholm är nämligen vare sig familjemedlem eller aktieägare i Brunberg och kände ingen i företaget då hon började här 2011.

– Då jag bytte jobb var jag försäljnings- och marknadsföringsdirektör på Ingman Ice Cream, ett annat familjeföretag, men på Brunberg fick jag ansvar även för såväl personal, produktion som produktutveckling. En externt rekryterad vd i ett familjeföretag måste själv ha något av en företagarsjäl och gilla att så att säga arbeta på fabriksgolvet, säger hon.

Brunberg Oy
Grundat:
1871.
Gör: Sötsaker.
Omsättning 2017: 8,7 miljoner euro.
Rörelseresultat 2017: Drygt 1,1 miljoner euro.
Personal: 63.

Den snabba rekryteringsprocessen är enligt Enholm ett typexempel på fördelen med genuina familjeföretag: beslutsprocesserna är korta. Dessutom har man ett betydligt längre perspektiv än börsbolagens kvartal.

– Avskrivningar belastar exempelvis alltid resultatet som därför kan se sämre ut efter större investeringar. Åtminstone i det här familjeföretaget är ägarna medvetna om orsakerna till eventuella resultatfluktuationer och är måna om att inte försvåra framtiden för företaget, säger Enholm.

Nischade produkter a och o

Enholm berättar att hon av styrelsen fått vida befogenheter att leda affärsverksamheten.

– När det gäller rent strategiska frågor och större investeringar är det givetvis styrelsen som fattar de slutliga besluten. Jag har i alla fall alltid uppfattat det som att min röst är hörd och de frågor vi haft olika åsikt om har lösts genom diskussioner. Det är väl ett tecken på att vi har ganska samma visioner gällande företaget, säger hon.

Sedan hon tillträdde 2011 har Enholm tillsammans med styrelsen positionerat företaget så att det i ännu högre grad än tidigare satsar på specialprodukter.

– Bland det första som hände var att alla förpackningar förnyades för att höja lyxkänslan. Sedan har vi målmedvetet eliminerat olika flaskhalsar och investerat i både nya förpackningsmaskiner och nya produktionslinjer. Det är viktiga faktorer bakom att vi kunnat öka omsättningen med 30 procent på åtta år samtidigt som konkurrensen skärpts avsevärt, säger hon.

För att kunna ta fram nya produkter mera professionellt har Enholm tagit initiativ till en skild produktutvecklingsgrupp.

– Det går ändå inte att ta fram för mycket nya produkter eftersom hyllutrymmet i butikerna är begränsat. Sedan finns det klassiker som består, som exempelvis Alku med över 100 år på nacken. En lyckad ny satsning är olika säsongprodukter som håller försäljningen uppe under perioder på året då standardsortimentet inte har den bästa åtgången, säger hon.

Ett tecken på att ett företag är välskött är en låg personalomsättning.

– När jag började hade många i personalen varit här i över 40 år. Nu har flera av dem gått i pension men i stället har vi anställt ny personal. Personalen ökade i fjol med två personer.

Fakta

De största förändringarna i verksamheten sedan 2011:

Fabriksautomationen och produktionskapaciteten har ökat klart utan att personalstyrkan minskat.

Kampen om hyllutrymmet har ökat i butikerna och varumärket spelar en allt viktigare roll gällande godis.

De sociala mediernas betydelse har ökat massivt i marknadsföringen.

Det har bildats en produktutvecklingsgrupp som på ett mera professionellt sätt än tidigare funderar på nya produkter.

Bolaget gör numera även handgjord konfekt som säljs i fabriksbutiken och butiken i Gamla stan i Borgå.

130-årigt familjeföretag har överlevt krig och finanskriser – också coronapandemin ska överlevas

Nya produktsegment, hängiven personal och beredskap att reagera snabbt har hjälpt Knorring genom kriserna.

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Ett tecken på en bra arbetsgemenskap är hur man klarar av att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

Hur mycket borde man sova? Sömnen påverkar nästan allt

Människan behöver minst 7–8 timmars nattsömn. Också sömnkvaliteten påverkar återhämtningen.

Företagare driver tre fullständigt olika bolag – så här fungerar det

Erica Flinck-Härkönens företag verkar inom olika branscher men hon använder samma externa tjänster för alla.

Affärsängel går igenom 100 startups årligen – investerar i två eller tre

Efter 30 år som anställd inom internationell industri hjälper affärsängeln Peter Friis startups att utveckla verksamheten och vässa strategin.

Företagarpar är ett ihopsvetsat lag – gemensamma målsättningar överbryggar konflikter

Att driva företag tillsammans med en partner innebär att jobbet ofta kommer med hem. Men det innebär också att man hela tiden har ett bollplank vid sin sida.

Är du chef? Fokusera inte för mycket på att det ska vara roligt

Småföretagare får inte glömma arbetsrollen. Det kan leda till missämja om chefen är för mycket kompis med en anställd.

Ladda mer