Beskattning

Beskattning på dividender är komplicerat – kolla in beräkningsformeln

Beskattning på dividender är komplicerat – kolla in beräkningsformeln

En bra skattemodell för dividender skulle sporra företagaren och vara lätt att räkna ut.

| |

Beskattningen på dividender för onoterade bolag är så komplicerad att modellen är omöjlig att förklara för en företagare – åtminstone i helhet.

Det säger skatteexpert Kari Alhola från Alhola Consulting.

Enligt honom är den nuvarande modellen, som varit i kraft i fem år, en klassisk politisk kompromiss som inte baserar sig på någonting.

– Det här är det finländska systemet. Det är oproffsigt om vi i fortsättningen bara lagstiftar om någon procent hit eller dit. Beskattningen borde vara enkel och sporra företagare, säger Alhola.

Med det finländska systemet menar Alhola ett system som baserar sig på nettoförmögenhet, men där man också blandat in aktieägarens kapital- och förvärvsinkomstskatt. Ett företag betalar alltid en samfundsskatt på 20 procent av resultatet. Utöver det är det skild beskattning på dividenderna.

De komplicerade beräkningsformlerna kan i värsta fall vilseleda företagaren som planerar att optimera beskattningen. Dividender är inte automatiskt det mest förmånliga alternativet när det kommer till skatter. Enligt Alhola borde skatteplanering i ett aktiebolag utgå från företagarens eget penningbehov.

I beräkningsformeln nedan blir det klart att den totala skattebördan är minst 26 procent och kan lätt stiga till 43 procent.

Uträkningen kompliceras av en skattelindring där gränsen går vid 8 procent, medan en kombination av kapital- och förvärvsinkomstskatt tillämpas på resten av summan.

Om dividendernas andel är maximalt 8 procent av företagets nettoförmögenhet beskattas 25 procent av dividenderna enligt kapitalskatt och 75 procent är skattefritt.

Om gränsen för skattelindring överskrids ändras procenten igen. Av det som går över 8 procent beskattas 75 procent som förvärvsinkomster och 25 procent av summan är skattefri.

Vad är den bästa modellen?

Vad är då den bästa och enklaste skattemodellen för en företagare med tanke på dividender?

Alhola pratar varmt om Avoir fiscal som togs i bruk i början av 1990-talet, men som man avstod i början av 2000-talet, framförallt på grund av all EU-lagstiftning.

– Avoir fiscal var en simpel beskattningsmodell. Mig veterligen gillade alla företagare den, minns Alhola.

Om han skulle få bestämma skulle den nuvarande konstgjorda gränsen för nettoförmögenhet slopas – men endast i det fall att man tar fram en beskattningsmodell som skulle sporra företagare.

– En lämplig kompromiss skulle vara ett system, där företaget betalar samfundsskatt och dividenderna skulle beskattas som kapitalinkomst. Utan progression, säger Alhola.