Beskattning

Förändras momsredovisningen? Utredning väcker oro

Förändras momsredovisningen? Utredning väcker oro

Företagare är rädda för att både arbetsmängden och utgifterna kommer att växa om momsuppgifter ska redovisas varje faktura för sig.

| |

Momsredovisningen kan ändras de närmaste åren. Eventuella förändringar oroar företagare och bokföringsbyråer.

Skatteverket utreder som bäst hur momsredovisningen borde utvecklas. För tillfället redovisas och betalas momsen månatligen, med undantag av mindre företag med liten affärsverksamhet som ansökt om en längre skatteperiod.

Skatteförvaltningens överinspektör Jenni Similä säger att den nuvarande momsredovisningen inte ger en tillräckligt noggrann bild av den momsskyldiges verksamhet.

Därför utreds en precisering av momsredovisningens informationsinnehåll, alltså att det i framtiden skulle krävas en noggrannare specificering av till exempel försäljningen. Skattemyndigheten utreder också en möjlighet att övergå till en transaktionsbaserad, alltså fakturabaserad, insamling av momsuppgifterna.

– Målsättningen med Skatteverkets nya strategi är att samla in skatteinformationen så nära inpå den beskattade transaktionen. Tanken är att det blir en del av ekosystemet i elektronisk ekonomiförvaltning, berättar Similä.

Hur samlas informationen?

Skatteverket har diskuterat frågan med bokföringsbyråer, mjukvaruleverantörer, företag och deras intressebevakningsorganisationer.

Enligt Similä är målsättningen att känna igen vilka lösningar som krävs för insamlingen av skatteuppgifter i nästan realtid. Hon understryker att det inte kan gå ut på att företagaren måste anmäla varje enskild faktura för hand i systemet.

– De skattskyldigas administrativa börda får inte växa. Den fakturabaserade informationen borde kunna levereras till oss genom att utnyttja elektroniska gränssnitt eller annan teknologi så att det inte kräver manuellt arbete.

Möjliga lösningar för insamlingen av mer detaljerade skatteuppgifter finns redan.

– Olika system har tagits i bruk eller kommer att tas i bruk i 16 EU-länder. Å andra sidan vet vi att alla företag inte kommit så långt med automatiseringen av ekonomiförvaltningen, säger Similä.

Som bäst utreder man vilka alternativ det finns för den fakturabaserade anmälningen, till exempel när det gäller fakturor över inköp och försäljning men också kontant- och kortköp.

Små företag slipper?

Bokföringsbranschens intressebevakningsorganisation Taloushallintoliitto uppskattar att ungefär 80 procent av de momsskyldiga företagen inte har fakturaspecifik information i sina ekonomiförvaltningssytem eller i bokföringen.

– Om vi börjar kräva fakturaspecifika anmälningar med väldigt tight tidtabell ökar ekonomiförvaltningsarbetet märkbart och kostnaderna radikalt, betonar Janne Fredman som är ledande expert på ekonomiförvaltning på Taloushallintaliitto.

Förbundet skulle vara redo att godkänna en fakturaspecifik momsanmälan med vissa villkor: arbetsmängden och kostnaderna för mindre företag får inte växa och Skatteverket ska skicka färre begäran om utredningar samtidigt som momsåterbäringen ska bli snabbare.

Enligt Fredman finns det också en önskan om vissa storleksgränser: i praktiken betyder det att den noggrannare momsredovisningen inte skulle gälla de allra minsta företagen. Enligt Taloushallintoliitto borde förnyelsen ske stegvis och med en tillräckligt lång övergångsperiod.

”Orkar inte längre med det här”

Lassi Mäkinen som är utbildare inom ekonomiförvaltning och företagare i Talousteema Oy berättar att man i många små och medelstora bokföringsbyråer varit förskräckta över de eventuella förändringarna.

– Det har funnits kommentarer om att man inte längre orkar med det här, att man funderar på att helt byta bransch och att det här är förskräckliga förändringar som inte borde ske.

Mäkinen säger att inkomstregistret som togs i bruk i början av året redan orsakat mycket extra arbete för proffs inom ekonomiförvaltning eftersom informationen om varje löneutbetalning måste informeras inom fem dagar.

Han är rädd för att en fakturaspecifik momsanmälan skulle bli en ännu större börda för små företag och bokföringsbyråer.

– Det är klart att mikroföretag inte klarar av det.

Förändringar tidigast 2022

Med förändringen vill Skatteverket trygga beskattningsutfallet. Överinspektör Jenni Similä lyfter fram att utöver att man vill motverka grå ekonomi så kan det ske både avsiktliga och oavsiktliga försummelser av momsbetalningen.

Skatteverkets målsättning är också att effektivisera verksamheten, alltså att till exempel minska antalet begäran om utredningar som skickas till kunder.

Enligt Similä har man inte ännu fattat några beslut i frågan. Utredningsarbetet avslutades i slutet av mars. Förnyelsen skulle gälla tidigast 2022. Funderingarna gäller också det stegvisa ikraftträdandet av förändringarna.