Ekonomi

4 frågor om kreditförluster och hur man kan undvika dem
Det är lättare att undvika försenade betalningar och därmed eventuella kreditförluster när man håller koll på faktureringen och indrivningen av fordringar.

4 frågor om kreditförluster och hur man kan undvika dem

Redan en stor kreditförlust försvagar företagets lönsamhet. Som företagare är det viktigt att ta hand om faktureringen och indrivning av fordringar.

| |

Fakturor som kunder inte betalat blir kreditförluster i det egna företaget. Summorna syns under strecket och minskar därmed företagets inkomster.

Under 2017 bokförde finländska företag 0,6 procent av sin omsättning som kreditförluster, berättar indriviningskoncernen Intums europeiska betalningssättsrapport.

Ju mindre företaget är, desto mindre orsakar dess kunder försenade betalningar och därmed kreditförluster. En sådan här känsla har Marjut Juvonen som är teamchef på bokföringskedjan Azets Insight i Lahtis.

– I små företag betalar kunden ofta direkt med pengar eller bankkort eller så sköts affärerna med regelbundna kunder. Stora företag koncentrerar sig däremot på affärer mellan företag och då är kontantbetalningar inte kutym, säger Juvonen.

I värsta fall kan en obetald faktura leda till betalningssvårigheter för det egna företaget. Till exempel råkade ett maskinverkstadsföretag ut för en kreditförlust på 100 000 euro på grund av kundens konkurs.

Vad är en kreditförlust och när kan den bokföras?

En kreditförlust är en förlust för försäljaren eller kreditgivaren när den skuldsatta inte kan betala den öppna fakturan eller skulden.

Att bokföra fordringar som kreditförluster görs alltid enligt uppskattning. Det finns ingen regel för när det ska göras.

– Fordringar kan bokföras som kreditförluster om det är säkert eller sannolikt att man inte kommer att få pengarna, säger Juvonen.

Indrivningen kan också visa sig vara resultatlös. Om ett indrivningsföretag haft hand om den kan det hända att de skickar en uppmaning om kreditförlust. Det väsentliga är att indrivningen görs så bra som möjligt.

En kreditförlust kan också bokföras när man får reda på att den skuldsatta ansökt om skuldsanering eller konkurs.

Hur bokförs en kreditförlust?

En kreditförlust bokförs i affärsverksamhetens övriga utgifter. Enligt bokföringslagen bokförs fordringarna i balansräkningen till nominellt belopp, ändå högst till det sannolika värdet. Det här innebär summan som man har förväntat sig att få vid försäljningsskedet.

Juvonen påpekar att kreditförluster som länge hänger kvar i balansräkningen förvränger dess värde. Därför brukar bokförare ingripa rätt snabbt. Allt extra måste putsas bort från balansräkningen till exempel inför ett ägarbyte.

Hur påverkar en kreditförlust beskattningen?

En kreditförlust är en avdragsgill kostnad under den räkenskapsperiod och det skatteår som fordringen bokförs som en förlust. Man behöver alltså inte bokföra förlusten samma räkenskapsperiod som den uppstått.

– På det här sättet kan man styra räkenskapsperiodens beskattning i önskad riktning, berättar Juvonen.

Om försäljningen innehållit moms minskar den bokförda förlusten på momsen som ska betalas. Ifall företaget får fordringarna senare ska man göra en korrigering i bokföringen och moms-bokföringen.

Hur kan man undvika kreditförluster?

1. Vet vem du säljer till

I Finland är vi vana vid att lita på kunden. Det gäller ändå att vara vaken.

I försäljningsskedet lönar det sig att sträva efter att företaget känner till kunden och dess situation.

Det lönar sig att kolla till exempel en ny företagskunds bakgrund och kredituppgifter – speciellt om man säljer på kredit.

Marjut Juvonen råder att regelbundet kolla upp också långvariga kunders betalningsförmåga.

– Det räcker inte man kollar kredituppgifter och -gränser bara vid det första försäljningstillfället.

2. Definiera en kreditgräns för företagskunder …

… alltså en maximisumma för hur mycket du kan sälja på kredit till företaget. Enligt Juvonen är en viss eurogräns en bra lösning. Försäkra dig om att alla som deltar i försäljningen har koll på kreditgränsen och följer den.

Juvonen betonar vikten av kontroll. Man kan till exempel komma överens om att en viss storleks försäljningar måste godkännas av två personer eller en viss chef. Man kan också övervaka försäljningen och kreditgränserna via en elektronisk ekonomiförvaltning.

3. Uppbär betalning på förhand …

… eller åtminstone en del av den, om möjligt. Använd dig till exempel av handpenning, förskott eller fakturering enligt färdighetsgrad samt säkerheter – speciellt om summan är stor.

I konsumenthandel är försäljarens risk mindre då till exempel ett nätuppköp betalas genast och inte per faktura som skickas efter att varan skickats.

4. Håll koll på din egen fakturering

Snabbhet är ett trumf för att dra in pengar. Fakturera kunder till exempel veckovis eller minst en gång i månaden.

Låt inte öppna räkningar stå obetalda i flera månader. Följ med och se till att pengarna kommer in på kontot.

– Det lönar sig att be om skriftliga reklamationer så att faktureringen hålls uppdaterad, tipsar Juvonen.

5. Ta hand om indrivningen

Det lönar sig att fråga om obetalda fakturor ganska fort efter att förfallodagen gått. Att ringa upp en kund kan fungera bättre än att höra av sig via ett brev.

Man kan själv skicka en betalningspåminnelse eller ett betalningskrav eller så kan man låta en inkasseringsbyrå ta hand om det. Det är smart att använda en inkasseringsbyrå om det handlar om en stor summa.

Juvonen rekommenderar att gå igenom fordringarna själv eller tillsammans med bokföraren senast när räkenskapsperioden håller på att ta slut.

– Om du använder dig av en inkasseringsbyrå ska du kolla med dem om fordringarna fortfarande är i aktiv indrivning eller om de ska bokföras som kreditförluster.

7 fakta om startpeng – se upp för vanliga misstag

Startpengen fungerar som ett stöd för nya företagare men beviljas inte automatiskt.

Från löntagare till företagare: IT-branschen byttes ut mot smyckesbusiness

För Vera Backström blev barndomsdrömmen om att bli juvelhandlare verklighet.

En gyllene regel i företagsaffärer: Berätta för alla vad förändringen innebär

Martinex vd Riia Sandström vet hur man tar ett nytt företag i besittning – med hjälp av öppen kommunikation och genom att lyssna på personalen.

Friluftslivsfirma förnyade sin marknadsföring: Det gubbiga varumärket byttes ut till smatter och humor

I familjeföretaget Finn-Savotta är man inte rädda för att väcka känslor med marknadsföringen – trots att en del av kunderna är myndigheter.

Har du koll på försäljningsskicket av ditt företag? Putsa bort allt onödigt i tid

Det lönar sig att ta hand om företagets siffror, kunnande och image redan före man ens planerar att sälja.

Hur känner man igen en bra företagare? Affärsängeln ser på tre H:n

En idealföretagare är ödmjuk, hungrig och inspirerande. Det säger Reidar Wasenius som leder affärsänglarnas organisation Fiban.

Kundens konkurs ledde till kreditförluster på över 100 000 euro

Ett stort hål i kassan och en femtedel oanvänd kapacitet blev ett eldprov för Mecras nya ägare. Nu jobbar maskinverkstaden hårt för att klara sig.

Modigt karriärbyte: Forskare i mikrobiologi blev möbelföretagare

Jenny Langenskiöld valde att starta eget företag för att själv få bestämma över sin tid.

Ladda mer