Ekonomi

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

| |

Företagstillväxt kräver alltid pengar. Det vanligaste orosmomentet bland tillväxtföretag handlar om rörelsekapital alltså kassahantering. Pengar går åt till bland annat investeringar i produktionskapacitet, lokaler, lager och rekrytering. Utgifterna kommer alltid före intäkterna.

Underskott i rörelsekapital kan lappas ihop med extern finansiering – om man har tillräckliga säkerheter. Hård tillväxt behöver också något utöver pengar: kunnande.

I Finland finns redan hundratals affärsänglar och riskkapitalister som letar efter lämpliga investeringsobjekt. Antalet investeringar har vuxit i flera år. Anita Ojala som är delägare i Juuri Partners påminner om att riskkapitalister alltid är aktiva ägare. Det betyder att det ofta innebär en hel del ändringar i företagets verksamhetssätt.

En riskkapitalinvestering består i grova drag av fyra delar, nedan listade av föreningen Pääomasijoitusyhdistys och Anita Ojala från Juuri. Fokus är i huvudsak på tillväxtföretag, inte på startups.

1. En riskkapitalinvestering börjar med förhandlingar

Redan före förhandlingarna måste företagaren vara mentalt redo för att riskkapitalisten kommer att bli ägare i företaget. Investeraren kan antingen bli majoritets- eller minoritetsägare. Med andra ord ska man vara ute efter mer än pengar när man funderar på riskkapital.

– Vi ordnar några träffar med företagaren där vi till exempel försöker förstå affärsidén och positionerar företaget gentemot andra liknande företag. Förverkligad tillväxt, tillväxtplan och vision är otroligt viktiga för oss, beskriver Ojala.

Enligt henne utvärderar en investerare alltid hur intressant företaget kommer att vara om fem år. Detta påverkas bland annat av megatrender, ansvar och hållbarhet.

– Därefter gör vi upp ett preliminärt förslag. Företagare har ofta tänkt sig ett värde som vi förhandlar kring. Intentionsavtalet följs upp av en Due diligence-process. För oss innebär det en granskning av siffrorna, beskattning, juridik och hr-sidan, sammanfattar Ojala.

Due diligence- och förhandlingsfasen räcker tre till sex månader.

2–3. Investering och värdeökning

När investeringen är gjord inleds företagets värdeökningsfas som räcker ungefär tre till fem år.

Åtgärderna varierar beroende på företag och bransch. Enligt Ojala blir företagets styrelsearbete och ledning mer professionellt. En riskkapitalist bidrar med en egen representant till bolagets styrelse.

För att få fart på tillväxten uppdateras företagets strategi, det anställs mer personal till nyckelpositioner och i produktionsprojekt ökas tillväxten genom investeringar i kapaciteten.

4. Exit

En lyckad riskkapitalinvestering avslutas alltid med exit och ett lösgörande från företaget.

20 förändringens år i filmbranschen: Inte ens pensionering får företagarpar att sluta arbeta på sin biograf

Kino Olympia i Hangö drivs av numera pensionerat företagarpar – för dem är det viktigaste att filmerna fortsätter snurra.

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut

Extern finansiering för företag följer gamla mönster – banken är fortfarande det populäraste alternativet.

Liten limonadfabrik på Åland växer med kraften av 256 ägare

Amalias Limonadfabrik tog hjälp av crowdfunding för att öka kapaciteten, men ökad försäljning kräver stora investeringar i marknadsföring.

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

En generationsväxling i ett framgångsrikt bolag som Valioravinto kräver kapital. Riskkapitalbolaget möjliggjorde köpet.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

Ladda mer