Ekonomi

Finansiering av tillväxtföretag: Beakta kassaflödet

Finansiering av tillväxtföretag: Beakta kassaflödet

Finnvera fungerar ofta som borgenär för tillväxtföretag. Företagens finansieringsbehov är i medeltal runt 300 000–500 000 euro.

|

Finansieringen av tillväxtföretag ligger främst på bankerna, fastän också andra finansieringsalternativ blivit allt populärare under de senaste åren. Också en kapitalinvesterare kan vara ett alternativ för ett företag som siktar på hård tillväxt.

Det är ändå mest vanligt att söka finansiering hos banken. Det statsägda specialfinansieringsbolaget Finnvera har också en viktig roll i att komplettera finansieringen.

Enligt finansieringschef Otto Lindstedt är finansieringsbehovet för företagskunderna för Finnveras tillväxt- och internationaliseringsbolag 300 000–500 000 euro. Finnveras andel av helhetsfinansieringen av inhemska företagslån och borgen kan vara högst 80 procent.

Lindstedt svarar nu på andra väsentliga frågor om finansieringen för tillväxtbolag.

För vad behöver tillväxtföretag pengar?

I huvudsak som rörelsekapital som krävs för tillväxt och export samt för investeringar. Rörelsekapitalet behövs bland annat för införskaffningar för leveranser som betalar sig tillbaka först långt senare. Det finns en tydlig beräkningsformel för behovet av rörelsekapital. Investeringar å sin sida är ofta större anskaffningar, till exempel olika maskiner eller program.

Vad finns det för finansieringsalternativ?

Till exempel Finnvera har flera produkter för företag i olika situationer. Finnvera kan ändå inte vara tillväxtbolagets enda finansieringskälla, utan fungerar främst som en del av helhetsfinansieringen.

– Borgen är vår grundprodukt. Vi går i borgen för olika lån eller till exempel kredit- och leveransgarantilimit som banken beviljar, säger Lindstedt.

I typiska fall står Finnvera för 50–80 procent av borgen av helhetsfinansieringen.

Hur ska man som företagare förbereda sig inför finansieringsförhandlingarna?

Finnvera får kunder via bankerna, men också direkt. Enligt Lindstedt varierar informationsbehovet från företag till företag, men oftast räcker det med att företagaren levererar en beskrivning av sitt projekt eller sin affärsverksamhet, motiverade planer för utvecklingen av kassaflödet samt boksluten från tidigare åren.

Det väsentliga är att företagaren har en tydlig plan för hur pengarna ska användas. Utöver en realistisk plan fäster Finnvera också märke vid kassaflödet.

– Vi förstår att framtiden ofta är osäker, men man måste ändå kunna motivera sin sak så att vi kan tro på prognosen för kassaflödets utveckling.

Enligt Lindstedt kommer företagarna oftast först i sista sekund till Finnvera. Han uppmanar därför alla att vara i kontakt i god tid innan lånebehovet realiseras, så att man i lugn och ro kan diskutera finansieringsbehovet.

Hurdana säkerheter ska företagaren vara förberedd på?

Finnvera beviljar främst säkerheter för bankens finansiering men behöver inga säkerheter själv. I vissa lån eller säkerheter kan Finnvera ändå be om företagsinteckningar eller personliga säkerheter.

– Vi diskuterar sedan med banken hur dessa fördelas, säger Lindstedt.

Vad är återbetalningstiden på tillväxtföretagens lån?

Återbetalningstiden för olika investeringar växlar vanligtvis mellan 3 och 5 år men kan också vara längre. Rörelsekapitallån som är ämnade för limit-aktig finansiering förnyas vanligtvis med ett eller två års mellanrum.

Vad kostar lånet för ett tillväxtföretag?

Finnveras prissättning grundar sig på företagets riskklassificering och växlar från fall till fall.

Finnvera lanserade ändå nyligen SMF-borgen som gäller för små och medelstora företag som varit verksamma i över tre år. Priset för borgen är rätt så standardiserat. Borgen kostar tre procent av det kvarvarande borgenssaldot. Expeditionsavgiften är 1 procent av borgensbeloppet.

SMF-borgen är en 80-procentig borgen utan säkerheter. Banken ansöker om det direkt från Finnvera för företagarens del. Utöver Finnveras kostnader prissätter banken risken för den egna andelen.

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut

Extern finansiering för företag följer gamla mönster – banken är fortfarande det populäraste alternativet.

Liten limonadfabrik på Åland växer med kraften av 256 ägare

Amalias Limonadfabrik tog hjälp av crowdfunding för att öka kapaciteten, men ökad försäljning kräver stora investeringar i marknadsföring.

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

En generationsväxling i ett framgångsrikt bolag som Valioravinto kräver kapital. Riskkapitalbolaget möjliggjorde köpet.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

Ladda mer