Ekonomi

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut
Tilläggsfinansiering är ett akut problem för många små och medelstora bolag, säger Anita Ojala.

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut

Extern finansiering för företag följer gamla mönster – banken är fortfarande det populäraste alternativet.

|

För de flesta företagare är extern finansiering ett rätt okänt begrepp, eftersom 55 procent av små och medelstora bolag växer och kämpar på med endast inkomstfinansiering. Ju mindre bolag, desto större sannolikhet för att inkomstfinansiering är den enda finansieringskällan.

Uppgifterna framgår ur den senaste barometern för små och medelstora bolag som publiceras två gånger om året.

Anita Ojala som är delägare i riskkapitalbolaget Juuri Partners uppskattar att företagare nog vet när det är dags att söka extern finansiering. Pengar behövs framförallt för investeringar och rörelsekapital.

– Tilläggsfinansiering är ett akut problem för många små och medelstora bolag. Speciellt nya bolag behöver nästan alltid finansiering, säger Ojala.

Hon hänvisar till företagarens tuffa överlevnadstest – klarar man sig genom de 3–5 första åren? Ungefär hälften av företagen gör inte det. En välgjord finansieringskalkyl hjälper till med att undvika fallgropar.

Ojala listar de vanligaste externa finansieringsalternativen samt plus och minus för dem. Det lönar sig att söka startpeng redan före man grundar bolaget och se till att undvika de vanligaste misstagen.

Finansiering: banken är etta

Enligt företagsbarometern för små och medelstora bolag fortsätter banken som det överlägset vanligaste finansieringsalternativet för extern finansiering. Av de som sökt extern finansiering hade till och med 71 procent valt att vända sig till banken för lån. Många företag har ändå flera olika finansieringskanaler.

+ Lätt att söka

+ Billiga pengar om företagets siffror är i skick och man har tillräckligt med säkerheter.

– Speciellt i början är företagets säkerheter obefintliga. Företagaren är kanske tvungen att ha egen egendom som säkerhet.

+/– Flera finansieringsbolag erbjuder nu krediter utan säkerheter. Det är lätt att ansöka, men å andra sidan kan det bli väldigt dyra pengar.

Offentliga kanaler

Av offentliga finansieringskanaler är Finnvera populärast. Var femte har ansökt om finansiering eller borgen från Finnvera. Åtta procent av dem som svarat på frågorna i barometern har vänt sig till NTM-centralen och tolv procent till Business Finland.

+ Finnveras finansieringsinstrument är bra för olika faser i företaget. Till exempel passar begynnelseborgen bra när man grundar och startar upp ett företag.

+ Finnveras borgen ökar chanserna för ett banklån.

+ Via offentliga finansieringskanaler får man hjälp framförallt för investeringar, tillväxt och internationalisering.

– En del finansieringsansökningar kräver mycket arbete och finansieringsbesluten kan dra ut på tiden.

Fakturafinansiering

Vart tredje företag som sökt extern finansiering använder sig av finansieringsbolagens tjänster. Fakturafinansiering har blivit populärt på grund av kundernas långa betalningstider som å sin sida ökar behovet av rörelsekapital.

+ Lätt att ansöka.

+ Pengarna kommer snabbt på kontot.

– Det kan vara dyra pengar, beroende på risker anslutna till kundföretagets betalningsvilja- eller förmåga.

Investerare

Var tionde svarande har fått finansiering av privata investerare och åtta procent av riskkapitalbolag.

+ En investering stärker företagets eget kapital.

+ Utöver kapital bidrar en investerare också med sitt kunnande.

+/– Vad är företagarens mentala färdigheter för att ge upp en andel av företaget?

+/– Är företagaren redo för hård tillväxt?

+/– Är företagaren redo att ge upp företaget inom 5–7 år efter investeringen?

Hur ska man jämföra alternativen?

Det är inte lätt att jämföra olika finansieringsalternativ. Ojala ger ändå två råd till företagare:

– Det räcker inte med att jämföra priset på pengarna. Företagaren måste uppskatta finansieringsbehovet på längre sikt. I vilken utvecklingsfas är företaget nu och hurdana finansieringslösningar betjänar företagets utveckling i framtiden?

20 förändringens år i filmbranschen: Inte ens pensionering får företagarpar att sluta arbeta på sin biograf

Kino Olympia i Hangö drivs av numera pensionerat företagarpar – för dem är det viktigaste att filmerna fortsätter snurra.

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

Liten limonadfabrik på Åland växer med kraften av 256 ägare

Amalias Limonadfabrik tog hjälp av crowdfunding för att öka kapaciteten, men ökad försäljning kräver stora investeringar i marknadsföring.

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

En generationsväxling i ett framgångsrikt bolag som Valioravinto kräver kapital. Riskkapitalbolaget möjliggjorde köpet.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

Ladda mer