Ekonomi

Företagarna berättar: Så här påverkar coronaviruset vardagen

Företagarna berättar: Så här påverkar coronaviruset vardagen

Företagare uppmanas att förbereda sig på ekonomiska följder av coronaviruset.

| |

Coronavirusets framfart i världen återspeglas i varje finländsk företagares vardag. Medierna rapporterar dagligen om nya smittor.

Virusets inverkan beror på företagets storlek, kunder och bransch. En sak verkar förena alla – nämligen en osäkerhet kring hur länge undantagstillståndet kommer att pågå.

Företagare har fått uppmaningar om att förbereda sig på pandemins ekonomiska följder och att skydda både sig själv och personalen så bra som möjligt från smitta.

Av de ekonomiska frågorna bör man främst tänka på kassahantering och på att garantera finansieringen.

En anpassning av företagsverksamheten kan krävas rätt fort ifall försäljningen och omsättningen stannar upp. Den kända tillväxtföretagaren Micke Paqvalen har berättat för Y-Studio om hur han var tvungen att reagera när företaget rasade över en natt.

Sami Eljaala, High Peak Finland Oy

Sami Eljaala, delägare och affärverksamhetschef i High Peak Finland som jobbar med företagspresenter, har följt med utvecklingen med oro. Coronaviruset är ett dagligt samtalsämne.

Företaget har ensamrätt för planering, produktion och försäljning av VM-rallyts officiella produkter. Utöver det har High Peak också ett avtal med Finlands ishockeyförbund för att sälja Lejon-fanprodukter samt fanproduktförsäljning för VM-serien i Rallycross. Många evenemang har ställts in eller flyttats fram.

– I det här skedet är det omöjligt att bilda sig en helhetsuppfattning, säger Eljaala.

High Peak har vuxit kraftigt de senaste åren. I fjol var omsättningen över 11 miljoner euro. Företaget har 35 anställda.

En större omsättning innebär större försäljningsfordringar.

– Vi har en problematisk kund i södra Tyskland. I Italien har kundens hela verksamhet stannat upp. Det är ett konkret problem för oss, berättar Eljaala.

Det andra problemet är tillgången till produkter. Enligt honom kommer en del av produkterna från Asien och har inte levererats i tid. Kunderna har ändå förståelse för försenade försändelser.

I High Peak Finland har man förberett sig för en fortsatt pandemi genom att begränsa nya inköp. Företaget har också minskat på resandet. För tillfället befinner sig en av de anställda i Mexiko för VM-rallyt, men där är det den lokala samarbetspartnern som i huvudsak ansvarar för försäljningen av fanprodukterna.

– Det är onödigt att spekulera. Man måste bara reagera och ta en dag i sänder och se hur saker och ting utvecklas, säger Eljaala.

Iris Mäkinen, Mäntän Klubi

Iris Mäkinen som äger hotell- och restaurangföretaget Mäntän Klubi säger sig vara mållös. Hon har få överlevnadsmetoder för det kundbortfall som coronaepidemin orsakar.

Hotell- och restaurangbranschen har varit bland de första som fått ta emot smällarna.

– Vi har inte fått en enda reservation efter förra veckans tisdag och alla tillställningar har ställts in. Restaurangen håller ännu öppet och vi har haft en del lunchgäster. Man måste verkligen fundera på hur man ska klara sig genom detta, säger Mäkinen.

Enligt henne har början av året varit rätt tyst överlag inom hotell- och restaurangbranschen så det finns inte någon buffert att tillgå.

– Det finns ingen information om hur länge det här kommer att pågå. Någonstans ifrån måste vi ändå få pengar. Det är ofrånkomligt att vi står inför en kassakris, sammanfattar Mäkinen.

Linda Saukko-Rauta, Redanredan Oy

Linda Saukko-Rauta bor i Jyväskylä och jobbar med liveillustrationer. Hon berättar att några evenemang har ställts in på grund av coronaviruset.

Att flytta evenemangen till nätet orsakar inga större förluster för affärsverksamheten eftersom Saukko-Rauta redan i några år har gjort liveillustrationer på distans.

Den tid som nu frigörs på grund av inställda evenemang kommer hon och hennes nyanställda arbetstagare att använda för att reda upp allt anhopat jobb samt för att utveckla nytt – såsom att planera distansutbildningar.

Det finns fortfarande arbete och bufferten har hjälpt med att jämna ut den överraskande situationen.

­– Jag förstår ändå att situationen kan vara svår för småföretagare, säger Saukko-Rauta.

Allt har hänt så fort att hon inte ännu har hunnit göra upp en plan för längre fram i tiden.

Jani Törmi, Salaojamestarit Oy

För Uleåborgsföretaget Salaojamestarit rullar arbetet på i normal fart och coronaviruset syns inte i dess verksamhet – eller i kundernas iver att bygga nytt.

Företaget har vuxit med hård fart och arbetet har varit intensivt. Också våren verkar fortsätta i samma tempo.

Företagaren Jani Törmi berättar att man i företaget undviker onödig hysteri. Corona har inte ändrat på någon praxis.

– Vi lever helt normalt. Så klart måste äldre människor samt människor med grundsjukdomar vara försiktiga, men våra anställda är grundfriska. Om någon blir sjuk är det bara att vänta ut tills man tillfrisknar.

Förhållningssättet är liknande som till säsongsinfluensan.

– Det kan så klart påverka byggandet men jag tror att verksamheten fortsätter som normalt.

Den här artikeln publicerades först på finska den 13.3.2020, så observera att företagarna pratar om läget då. Mycket har hunnit ändra den senaste veckan.

Fakta

Coronavirus: hur ska jag agera?

Fennias senior underwriter Tapani Mattila berättar att företagare i små- och medelstora företag har varit oroliga framförallt för vad de ska göra när kunder och anställda stannar hemma och det inte kommer in pengar i kassan. Trots att inkomsterna trappas ner finns det fortfarande löpande utgifter att ta hand om.

Många har också blivit överraskade över hur snabbt allt har skett.

– Det finns inga försäkringar för att människor inte rör på sig eller köper nytt. Situationen är oroande, säger Mattila.

Hur kan företagare förbereda sig eller agera om coronaviruset återspeglas i affärsverksamheten? Mattila svarar på våra frågor.

Hur kan man förbereda sig för överraskningar på förhand?

Det är viktigt att företagets kassa är i skick. Tillfälliga svackor påverkar inte lika mycket då.

Men om man är i gång med investeringar för att starta upp en ny företagsverksamhet kan det vara svårt att förbereda sig.

Anpassa utgifter

Utgifterna måste anpassas så bra som möjligt till rådande situation.

Om man till exempel har avbetalningen av ett lån på hälft kan det löna sig att diskutera betalningstider med finansiären.

Kunden får betalningssvårigheter på grund av viruset

Både utländska och inhemska kunder kan råka ut för betalningssvårigheter.

En noggrann företagare kontrollerar kundernas kreditupplysningar och strävar efter att få in betalningar redan på förhand.

Man kan ändå överraskas av hur snabbt allt ändras – en långvarig och pålitlig kund kan hamna i en knipa och det kan uppstå problem med att få in pengarna.

Det lönar sig att allt effektivare följa med kundernas betalningsförmåga samt kundgruppens beteende.

Produktionen avstannar och inga produkter går till försäljning

Om man beställer komponenter från underleverantörer är det också smart att leta reda på nya leverantörer.

Flera leverantörer kan vara lösningen om produktionen hos en leverantör avstannar helt och hållet.

Det lönar sig alltså inte att lägga alla ägg i en korg. Det är lättare att snabbt reagera på förändringar när man har en färdig verksamhetsplan.

Kunderna slutar plötsligt köpa produkter eller tjänster

Tänk på om det finns nya sätt att förverkliga affärsverksamheten? Det är möjligt att man nu kan göra ett språng i omsättningen vars inverkan kan ha effekter för framtiden.

Till exempel i stället för att äta på restaurang väljer fler att äta hemma. Då kan allt fler restauranger prova på att erbjuda hemleverans.

Företagaren eller den anställda insjuknar?

Följ med instruktioner från Institutet för hälsa och välfärd THL. Utsätt inte andra för spridning av smittan.

Det viktigaste är att var och en använder sig av bondförnuft och följer myndigheternas instruktioner.

De viktigaste försäkringarna

Epidemiförsäkring

Försäkringen täcker de rengöringsåtgärder som myndigheterna kräver. Ersättningarna för kundbortfall kan ändå vara måttliga.

Sjukdomsförsäkring

Hittills har Covid-19-fallen varit milda. Patienterna har fått vård inom den offentliga vården eller hemma.

Åtminstone än så länge orsakar bortfallet av manskap mer skada för företagen. För det finns tyvärr inga lösningar på försäkringssidan.

Avbrottsförsäkring

En del företagare har avbrottsförsäkring som täcker också avbrottsskador som orsakats av epidemi. Villkoret är att myndigheterna har gett skriftliga begränsningar gällande verksamhetslokalen.

Det betyder alltså att försäkringen inte täcker bortfall som uppstår då kunder helt enkelt inte konsumerar eller att de anställda insjuknar.

Olycksfallsförsäkring och försäkring för distansarbete

Arbetstagarens olycksfallsförsäkring gäller också när man distansarbetar, men försäkringen täcker endast olyckor som explicit har med arbetandet att göra. Så om man till exempel snubblar när man ska hämta kaffe från köket omfattas inte olyckan av försäkringsskyddet.

Försäkringsskyddet kan kompletteras med en frivillig försäkring för distansarbete eller en ännu mer heltäckande gruppförsäkring som gäller för hela personalen under fritiden.