Ekonomi

Företagslån hjälper i början – Sex frågor och svar om finansiering i inledningsfasen

Företagslån hjälper i början – Sex frågor och svar om finansiering i inledningsfasen

Det är lättare att få ett lån om man som företagare gör konkreta uträkningar och levererar nödvändiga dokument till finansiären i god tid.

Ett företagslån kan vara räddningen för många nystartade företag eftersom inte ens den bästa av idéer förverkligar sig själv. Som företagare behöver man finansiering för investeringar eller för rörelsekapital. I Finland är de vanligaste finansieringskällorna bankerna och Finnvera.

Enligt Tuomas Aho, chef med ansvar för företagskunder på Danske Bank, kan ett typiskt företagslån i början vara allt mellan några tusen euro till hundratusentals euro.

Vad behöver nya företagare extern finansiering för?

I företagets inledningsfas betonas två olika finansieringsbehov: rörelsekapital och investeringar.

Ett lån för rörelsekapital kan sökas av en företagare som jobbar främst i projekt. Betalningen av det första projektet kommer kanske inte förrän efter flera veckor eller månader efter att man startat företaget, men man måste ändå kunna betala sin egen utkomst, de anställdas löner samt andra utgifter.

Det finns inte någon allmän regel för hur mycket rörelsekapital som behövs, utan summan definieras av företagets kostnadsstruktur.

Andra finansieringsbehovet handlar om investeringar. Investeringslån är i regel större än rörelsekapitallån.

– Det är typiskt att man behöver finansiering för att köpa produktionsutrustning eller annan utrustning, säger Aho.

Hur ska en ny företagare förbereda sig inför låneförhandlingarna?

Aho betonar att det är viktigt att man är systematisk. Låneförhandlingarna går smidigare om du som företagare helt konkret kan berätta vad finansieringen behövs för och hur du tänker ta hand om återbetalningen.

Det lönar sig att presentera till exempel en affärsverksamhetsplan, finansieringskalkyl och eventuella projekt- eller entreprenadavtal för banken. Enligt Aho kunde många företagare bli bättre på just det konkreta.

– Om man ska investera i en ny metallsvarv måste man kunna berätta vad den innebär helt konkret för företaget: hur mycket ökar produktiviteten och hur många fler kunder kan man dra in?

Aho tipsar också om att leverera de nödvändiga dokumenten till banken i god tid före låneförhandlingarna så att banken ska kunna fatta ett snabbt lånebeslut.

Hurdana säkerheter ska man förbereda sig på?

Enligt Aho är det vanligt att man i företagslån för initialfasen använder sig av realsäkerheter, alltså till exempel företagarens egen bostad och eventuella affärslokaler som företagaren eller företaget äger. Utöver det lönar det sig att vara förberedd på personlig borgen, alltså företagarens proprieborgen.

Också Finnvera är en populär borgenär för nya företagare. Finnvera kan hjälpa med en begynnelseborgen på högst 80 procent av ett lån på upp till 80 000 euro.

Vad finns det för alternativ för traditionella lån?

Finnvera har ett lån som är avsett för nya företagare. Man kan beviljas ett lån på högst 100 000 euro med en självfinansieringsandel på 20 procent.

Aho påminner också om olika finansieringsalternativ för utrustning, där maskinen ägs av finansieringsbolaget tills lånet är avbetalat i sin helhet. Själva anskaffningen fungerar då som borgen.

I factoring-finansiering pantas försäljningsfordringar mot en kredit så att företagaren genast får pengarna in på kontot. Enligt Aho är factoring ändå inte en typisk finansieringsmodell i små företag.

Också olika gräsrotsfinansieringsprojekt kan vara en möjlighet.

– Det är ännu ett ganska litet fenomen men det växer hela tiden.

Hurdana återbetalningstider har lånen?

Enligt Aho sker avbetalningen på ett rörelsekapitallån vanligtvis på 1–3 år, men återbetalningstiden beror på lånets storlek. Investeringslån för utrustning betalas bort på kanske fem år, sällan längre.

Vad kostar ett lån för tillfället?

Priset på ett företagslån varierar från fall till fall så det finns ingen allmängiltig procent. Priset beror framförallt på säkerheterna. Aho säger ändå att företagslån är väldigt förmånliga i Finland.

– Om jag tänker på det ur kundens perspektiv så blir inga lönsamma projekt oförverkligade på grund av för dyr finansiering.

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut

Extern finansiering för företag följer gamla mönster – banken är fortfarande det populäraste alternativet.

Liten limonadfabrik på Åland växer med kraften av 256 ägare

Amalias Limonadfabrik tog hjälp av crowdfunding för att öka kapaciteten, men ökad försäljning kräver stora investeringar i marknadsföring.

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

En generationsväxling i ett framgångsrikt bolag som Valioravinto kräver kapital. Riskkapitalbolaget möjliggjorde köpet.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

Ladda mer