Ekonomi

Hur få startupens finansiering i skick?
Startup-företaget Bankify har hittills fått bra med finansiering. Företagets andra grundare Antti Tarakkamäki (i ljus skjorta i bakre raden) påminner om att det är uttryckligen grundarnas uppgift att skaffa finansiering till ett tillväxtföretag.

Hur få startupens finansiering i skick?

Helsingforsbolaget Bankify lyckades övertyga en internationell riskplacerare. För det krävdes både omsättning och kunder.

|

Man kan inte grunda uppstartsföretag utan pengar – också en växande affärsverksamhet behöver finansiering. Trots finansiering kan man anta att startups som siktar på internationell tillväxt inom teknologibranschen kommer att gå länge på förlust.

– Om förlusten är planerad och man är medveten om risken brukar riskinvesterare oftast förstå situationen. Företaget måste ändå vara noga med att förlusterna inte äter upp det egna kapitalet direkt, säger Antti Tarakkamäki som är en av grundarna till startup-företaget Bankify.

Helsingforsbolaget Bankify fick under första finansieringsrundan investeringar för sammanlagt 400 000 euro av en internationell riskinvesterare. I slutet av artikeln hittar du tips för hur du kan skaffa finansiering.

Att få finansieringen krävde allt som allt fyra månaders jobb av det nya tillväxtbolaget. Tarakkamäki och företagets andra grundare Tero Lappalainen var tvungna att jobba hårt, men det här arbetet syns sällan utåt.

– När man i medier får läsa hur mycket finansiering en startup fått låter man bli att säga att hundra andra bolag blev utan, säger Tarakkamäki.

För att ett uppstartsföretag ska kunna vara intressant för en internationell riskinvesterare måste man åtminstone ha en fungerande affärsverksamhetsplan, omsättning och kundreferenser. Det här var också en förutsättning för Bankify fastän grundarna hade tidigare erfarenhet från tillväxtföretag.

– Vi har samma utmaningar som alla andra, säger Tarakkamäki.

Kom i gång med egna pengar

Bankify grundades sommaren 2016 och är ett uppstartsföretag inom teknologibranschen. Företaget utvecklar mobilbaserade ekonomiadministrationstjänster – applikationen Blinky riktas till unga konsumenter. För samarbetsparter, som b2b, erbjuder företaget mikrotjänster som kan integreras med de egna applikationerna.

Företaget har sammanlagt 15 anställda i Finland och Vietnam. I år förväntar sig företaget en omsättning på ungefär en miljon euro.

Båda grundarna Tarakkamäki och Lappalainen investerade en liten summa för att grunda företaget. Tack vare att de är erfarna serieentreprenörer kunde de också väcka det egna nätverkets intresse.

Efter det sökte de finansiering från Business Finland som är en betydande finansiär av tillväxtföretag i Finland och årligen delar ut pengar till ungefär 800 uppstartsföretag.

På det här sättet hade Bankify knappt 100 000 euro i kassan. Pengarna räckte för att företaget kunde bygga den första prototypen av sin produkt som sedan presenterades för investerare.

Finasieringen ligger på grundarnas ansvar

Riskinvesterare letar kontinuerligt efter bra investeringsobjekt. Framförallt finansieringsteknologi, alltså fintech, får mycket pengar nu. Det betyder ändå inte att pengarna kommer av sig själva till ett tillväxtföretag.

Tarakkämäki säger att grundarna för en startup sitter i flygplan hela tiden.

– Att skaffa finansiering är grundarnas huvuduppgift. De måste skaffa finansiering när de håller på att grunda företaget och anställer kodare, men också i det skedet när affärsverksamheten växer.

Personer som ännu drömmer om företagande kan ansöka om en särskild servicesedel från Business Finland. Med hjälp av den kan man till exempel tillverka den första prototypen av produkten eller tjänsten. Det här rekommenderar Tarakkamäki att utnyttja redan när företaget ännu är under planering.

Efter det kan grundarna ansöka om startpeng från affärsänglar och senare kan man få olika inhemska och internationella proffsinvesterare med.

Tarakkamäki påminner om att företaget inte själv behöver känna till alla finansieringsmöjligheter. Också där finns hjälp att få. Bankify har till exempel sparrat med finansieringsexperter.

Förstå ekonomi

Vart går pengarna i en startup?

För att ett bolag ska kunna utveckla teknologin krävs kodare. Pengarna går alltså främst till lönekostnader och produktutveckling.

Och för att pengarna ska räcka måste man enligt Tarakkamäki följa med utgifterna minst på veckonivå, helst dagligen. Han rekommenderar en professionell bokföringsbyrå som använder sig av digitala verktyg.

– Det värsta är om företaget mister sitt eget kapital och du är tvungen att berätta för en investerare att pengarna är slut och säga till kunden att produkten inte bli färdig, säger Tarakkamäki.

Det lönar sig alltså ha med någon i verksamheten som förstår sig på ekonomi – så att det inte går så att alla pengar används på marknadsföring och inte räcker till lönerna. Tarakkamäki vet att sådant har hänt.

Han påminner om att företaget hela tiden måste ha koll på sin egen burn rate, alltså hur länge pengarna räcker. Man ska sträva efter att förlänga den tiden på alla möjliga sätt.

Företagets kassatillgångar måste räcka för att få igång en cyklisk produktutveckling och att för att hitta de första betalande kunderna.

– Därför lyder rekommendationen att pengarna ska räcka till och med ett år i en startup. Och helst ännu längre om man är i produktutvecklingsfasen, säger Tarakkamäki.

Fakta

Så här kommer en startup i gång

För att få finansiering måste företaget ha en bra affärsverksamhetsplan. Man måste på ett övertygande sätt kunna berätta vad man strävar efter och vilket problem på marknaden som företagets produkt ska lösa.

Allt det här måste vara i skick för att till exempel statens innovationsfinansiär Business Finland (tidigare Tekes och Finpro) kan bevilja finansiering. Det är en instans där de flesta finländska uppstartsföretagen börjar samla finansiering.

Business Finland förutsätter också att företaget har någon annan finansiär. Ofta har grundarna investerat egna pengar eller fått finansiering av privata investerare via de egna nätverken. Man kan utvidga sitt nätverk bland annat i teknologicentra i den egna staden, i företagsacceleratorer eller genom att delta i evenemang såsom Slush.

Ett tillväxtföretag som siktar på internationalisering brukar oftast få ungefär 50 000 euro från Business Finland. Utöver det här antas företaget ha eget kapital på minst 30 000 euro.

Målsättningen med finansiering i startfasen är att hjälpa företaget att visa att det finns en efterfrågan för produkten på den internationella marknaden och att företagets lösning, affärsverksamhetsmodell och team möjliggör tillväxt.

När affärsverksamheten växer kan kapitalplacerare och affärsänglar vara möjliga finansiärer. De bidrar också med annat än pengar.

I Finland finns det rätt bra möjligheter att få finansiering för en bra startup i inledningsfasen. En stor grupp internationella kapitalplacerare letar också efter lovande investeringsobjekt.

Eeva Salminen, chef för Business Finlands Startup & Fast Growth -enhet, har intervjuats för tipsen.

20 förändringens år i filmbranschen: Inte ens pensionering får företagarpar att sluta arbeta på sin biograf

Kino Olympia i Hangö drivs av numera pensionerat företagarpar – för dem är det viktigaste att filmerna fortsätter snurra.

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

För företag handlar finansiering ofta om liv och död: Så här ser alternativen ut

Extern finansiering för företag följer gamla mönster – banken är fortfarande det populäraste alternativet.

Liten limonadfabrik på Åland växer med kraften av 256 ägare

Amalias Limonadfabrik tog hjälp av crowdfunding för att öka kapaciteten, men ökad försäljning kräver stora investeringar i marknadsföring.

Tredje generationen tog över familjeföretaget – riskkapitalbolag stöder tillväxten

En generationsväxling i ett framgångsrikt bolag som Valioravinto kräver kapital. Riskkapitalbolaget möjliggjorde köpet.

Aktiebolagets startkapital slopas – hur påverkar det?

Många har väntat och längtat efter att minimikravet på aktiekapitalet ska slopas. Läs hur en expert uppskattar vilka följder lagen har för företagare i praktiken.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.

Finansieringskalkylen visar hur många euro som behövs

En finansieringskalkyl är till stora nytta för företagaren själv, men den behövs framförallt när man söker extern finansiering.

Ladda mer