Ekonomi

Räcker pengarna? Kassaflödesberäkningen visar det väsentliga

Räcker pengarna? Kassaflödesberäkningen visar det väsentliga

En kassaflödesberäkning hjälper företagare att försäkra sig om att företaget är funktionsdugligt också under svåra tider.

| |

En kassaflödesberäkning är ett livsviktigt verktyg. Med hjälp av kassaflödesberäkningen kan företagaren bättre se till att företagets pengar inte tar slut.

Företagsverksamhetens livsvillkor är att pengarna räcker, säger Ari Lahdenkauppi som är chef för medlemstjänster på Taloushallintoliitto.

Enligt honom är kassaflödesberäkningen ett utmärkt sätt att reda ut vad pengarna används till och varifrån de kommer. Med andra ord beskriver kassaflödet hur pengarna rör sig in och ut ur företaget.

Lahdenkauppi tipsar om att en företagare bör ha någon sorts uppfattning om kassaflödesberäkningen redan när företaget är i startgroparna.

– Rekommendationen lyder att man redan vid grundandet funderar på vad pengabehovet är, hur pengarna flödar in i kassan och hurdana utgifter man måste betala. Det är bra att ända från start få en fingertoppskänsla för detta.

Se närmare på penningflödet

Företagets kassa påverkas av allt som sker inom företagsverksamheten. Försäljning, betalningstidtabeller, utgifter, investeringar, eventuella lån samt amorteringar.

Med hjälp av kassaflödesberäkningen förstår företagaren bättre hur pengarna rör sig.

– I en kassaflödesberäkning försöker man uppfatta när pengarna kommer till kassan. Om du säljer i dag och skriver en faktura direkt finns det en viss betalningstid.

Om betalningsvillkoret är till exempel 30 dagar kan företagaren vänta sig pengarna på kontot först om en månad.

Lahdenkauppi berättar att det inte finns en officiell beräkningsformel för kassaflödesberäkningen. Men man börjar med att dela upp penningflödet i tre områden som delas upp i ännu mindre bitar. Man kan dela upp allt på till exempel följande sätt:

1. Affärsverksamhetens penningflöde

 • försäljning
 • köp
 • löner
 • hyror
 • mervärdesskatt
 • räntor samt andra finansieringskostnader
 • övriga kostnader

Notera också fördröjningen i penningflödet! Förskottsinnehållningen av utbetalda löner betalas nästa månad och mervärdesskatten månaden efter det.

2. Investeringarnas penningflöde

 • pengar som används för investeringar

3. Finansieringarnas penningflöde

 • nya lån
 • amorteringar
 • övriga skulder

I en kassaflödesberäkning räknar man alltså ihop alla pengar som antingen kommer in eller betalas ut.

Lahdenkauppi tipsar om att man har mycket nytta av ett kalkylprogram när man ska göra en kassaflödesberäkning. Det finns också en del programvara som lämpar sig för att planera kassaflöde.

Bokföraren är också ett otroligt viktigt stöd när företagaren ska tolka kalkylen – bokföraren kan vid behov också hjälpa med att göra kalkylen.

Enligt Lahdenkauppi lönar det sig att titta på kassaflödesberäkningen med en månads mellanrum, i samma rytm som bokföringen sker. Men om företagets ekonomiska situation är svår blir man kanske tvungen att uppdatera kalkylen på daglig basis.

Uppskatta resultat

Hur kan en företagare uppskatta kalkylens resultat? Lahdenkauppi sammanfattar att resultatet är bra när kalkylen är positiv och pengarna räcker för utgifterna i åtminstone några månader.

– Också om man har mycket pengar har kassaflödesplaneringen betydelse. Finns det överlopps pengar? De pengarna kan investeras i lönsamma objekt i stället för att låta pengarna ligga på kontot där man inte får någon ränta utbetald.

I ett idealläge borde en företagare kunna reagera på sämre utsikter redan innan kassan går på minus. Situationen är dålig om kassaflödesberäkningen är på minus eller sjunker till noll.

– Man behöver pengar för att driva företagsverksamhet. Om pengarna tar slut står företaget förr eller senare inför en konkurs.

Det är viktigt att reagera snabbt om kalkylen visar ett minusresultat. Företagaren kan till exempel försöka förhandla om kortare betalningstider för inkommande pengar. För uppköp, skatter och amorteringar kan man å sin sida be om längre betalningstider.

Fastän kassaflödesberäkningen är ett viktigt verktyg betonar Lahdenkauppi att det allra viktigaste ändå handlar om företagarens agerande.

– Man får inte mer pengar genom att planera och räkna, utan måste kunna vidta vissa åtgärder som att till exempel fakturera snabbare. Det har verklig inverkan på kassan.

En kassaflödesberäkning hjälper ändå företagaren att bilda en uppfattning om kassan som helhet. Det är till stor nytta när man utvecklar företagsverksamheten.