Ekonomi

Vad innebär ett bokslut och hur tolkas det? Här får du svar

Vad innebär ett bokslut och hur tolkas det? Här får du svar

Bokslutet sammanställer räkenskapsperioden. För företagaren är bokslutet ett viktigt sätt att uppskatta företagets framtida utveckling.

| |

Bokslutet är ett ekonomiförvaltningsverktyg som i siffror visar vad som har hänt i företaget under den förra räkenskapsperioden.

– I bokslutet ser man hur lönsamt företaget har varit och hur mycket egendom företaget har, berättar företagare Sirpa Koponen från Tilipalvelu Sirpa Koponen.

Ett bokslut består av resultatredovisning och balans samt av nödvändiga bilagor. Resultatredovisningen visar på lönsamheten och balansen sammanfattar företagets egendom och skulder.

Bokslutet görs årligen, senast fyra månader efter att räkenskapsperioden tagit slut. För största delen av bolagen tar räkenskapsperioden slut vid årsskiftet, men för vissa företag kan räkenskapsperioden ta slut också andra tider om året.

Bokslutets omfattning

Bokslutet blickar alltid bakåt och ser på den avslutade räkenskapsperioden. Om bokföringen är i skick kommer bokslutet sällan som en överraskning.

Bokföringen görs i regel månadsvis och man får under räkenskapsperioden preliminär information om hur räkenskapsperioden ser ut. God kassahantering håller företaget i gång året runt.

Ju noggrannare bokföringen görs under räkenskapsperioden, desto tydligare ser företagaren riktningen och vad prognosen för räkenskapsperiodens resultat är. Genom att följa med i bokföringen ser man också om man betalat tillräckligt mycket förskottsskatt.

Fastän bokslutet sammanfattar gångna händelser hjälper det också med att bilda en uppfattning om framtiden. Bokslutet ger bakgrundsinformation om utgifter och är ett hjälpmedel för framtida beslut. Om man till exempel vill anställa någon ser man i bokslutet om företaget har råd med det.

Stadgar förpliktar

Det finns olika stadgar för bokslut. Bokföringslagen förutsätter att alla bokföringsskyldiga, såsom aktiebolag, gör ett bokslut.

Koponen berättar att bokföringslagen ändrades 2016. Då slopade man bokföringsskyldigheten för riktigt små bolag.

Den här så kallade undantagsplikten gäller för bolag som under både föregående och nu avslutade året har haft en omsättning på under 200 000 euro eller vars balans är under 100 000 euro eller om personalen består av max tre personer.

Koponen berättar att undantagsplikten knappt använts, eftersom också små företag måste sammanfatta informationen som behövs för ett bokslut bland annat för skattemyndigheter och finansiärer.

Därför görs bokslutet

Bokslutet är ett nyttigt verktyg för många företagare. Därför lönar det sig att göra bokslutet ordentligt. Enligt Koponen är nyttan följande:

1. Bokslutet visar på lönsamheten

Alla företagare borde känna till läget i sitt företag: är priserna sådana att det lönar sig att sälja tjänster eller produkter? Med hjälp av bokslutet kan man räkna ut om verksamheten är lönsam eller ej, sammanfattar Koponen.

Situationen är dålig om företagaren gör gratisarbete och inte förstår att det egna arbetet måste bli lönsamt och att man ska få en ersättning för det.

2. Bevis för låneansökan

Om företagaren är i behov av ett lån är finansiärer intresserade av att veta hur det går ekonomiskt för företaget. Bokslutet är ett bra verktyg för att berätta om läget. Finansiärer vill också veta om företaget har möjligheter att avbetala lånet.

3. Information som skattemyndigheterna kräver

Bokslutet behövs också för skattedeklarationen. Bokslutet sammanfattar inkomster, utgifter och egendom inför skattedeklarationen.

4. Funderar du på att sälja företaget?

Också när man säljer företaget måste bokslutet vara i skick. Bokslutet hjälper med att hitta rätt försäljningspris för företaget.

– Det är jätteviktigt att veta hur framgångsrikt företaget har varit och vad som ens lönar sig att sätta för pris.

Fakta

Göra bokslut

Bokslutet består av balans, resultaträkning, eventuella finansieringskalkyler (krävs ej av mikro- och småföretag) samt bilagor. Utseendet på bokslut är ofta rätt lika eftersom innehållet är definierat i bokföringslagen.

Målet med balansen är att sammanfatta företagets tillgångar och skulder. Den visar i vilket skick företaget är med tanke på tillgångar och egendom. Balansen visar vad företaget äger och via den kan man få reda på skulder, eventuella lån, leverantörsskulder eller semesterlöneskulder.

När man drar av skulderna från tillgångarna får man reda på företagets nettoförmögenhet.

– Om företaget har gjort vinst och har mycket egendom innebär det att företaget mår bra och kan ta bättre hand om sina förpliktelser, berättar företagare Sirpa Koponen från Tilipalvelu Sirpa Koponen.

Resultaträkningen visar å sin sida vilka inkomster och utgifter som företaget haft under räkenskapsperioden.

Koponen påminner om att vem som helst har rätt att läsa bokslutet för ett aktiebolag. I övrigt är skillnaderna i bokslut för enskilda näringsidkare och aktiebolag väldigt små.

– Vare sig det handlar om en enskild näringsidkare eller ett aktiebolag är bokslutets viktigaste aspekt att man förstår hurdan ersättning man får för det egna arbetet.

4 frågor om kreditförluster och hur man kan undvika dem

Redan en stor kreditförlust försvagar företagets lönsamhet. Som företagare är det viktigt att ta hand om faktureringen och indrivning av fordringar.