Företagarens kompetens

5 fakta om IPR-rättigheter – gör inte gratisjobb som konkurrenten kan dra nytta av, se till att skydda din ensamrätt

5 fakta om IPR-rättigheter – gör inte gratisjobb som konkurrenten kan dra nytta av, se till att skydda din ensamrätt

Är någon annan än du intresserad av ditt företags varumärke eller produkter? Är svaret ja? Då är dina IPR-rättigheter förhoppningsvis uppdaterade. Läs mer i artikeln!

|

Det är lätt att tänka på en fysisk lokal eller faktiska maskiner som ditt företags egendom, men all egendom går inte att ta i. Egendomen kan också vara immateriell. Med bokstavskombinationer IPR, alltså Intellectual Property Rights, avses immateriell egendom.

IPR omfattar upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Upphovsrätten gäller för unika resultat av kreativt arbete, såsom en bok. Upphovsrätten är automatisk och behöver inte registreras skilt.

Däremot kräver industriellt rättsskydd registrering. Med hjälp av rättskyddet skyddas, administreras och kommersialiseras resultat av utvecklingsarbete.

Industriellt rättsskydd omfattar bland annat patent, nyttighetsmodeller, modellrätt, varumärken och domännamn. Det är Patent- och registerstyrelsen som beviljar rättigheter och administrerar dessa.

Varför ska små och medelstora bolag vara intresserade av IPR-rättigheter? Markku Simmelvuo, vd för patentbolaget Papula-Nevinpat samt Europapatentombud, berättar mer.

1. Förstå vad IPR handlar om

Kunskapsnivån om IPR-rättigheter hos små och medelstora bolag växlar mellan noll och hundra.

– Vissa har riktigt bra koll, medan andra blandar ihop olika rättigheter. När man inte känner till rättigheterna skyr man dem, berättar Simmelvuo.

I första hand är det viktigt att förstå vilket skydd som är avsett för vad. En patent ger ensamrätt för professionell användning av en uppfinning på det geografiska området där man ansökt om patent. Med hjälp av patenten har man rätt att förbjuda andra att använda uppfinningen.

Nyttighetsmodeller, som också kallas för ”liten patent”, är snabbare att få än en patent och är avsedda för enkla maskin- och produktuppfinningar. Med modellrätten avses skydd av formgivningen.

Med hjälp av ett varumärke skiljer sig ett företags produkter och tjänster från konkurrenterna. Också domänen är en del av företagets varumärke och något man inte ska glömma när man tar hand om IPR-ärenden.

IPR Markku Simmelvuo

Det finns lika många synsätt på IPR-rättigheter som det finns företag.

– Om man till exempel utvecklar tekniska uppfinningar måste man förstå patentvärlden. Om försäljningen däremot grundar sig på ett visst varumärke, måste man ha koll på rättigheter för varumärke och mönsterskydd.

2. Försäkra dig om din ensamrätt

Med hjälp av IPR kan du få ensamrätt på produkter som du själv skapat och utvecklat samt för kommersiellt utnyttjande av ett varumärke.

Om den egna produkten eller tjänsten inte är skyddad är de lätta att kopiera och då rinner allt arbete ut i sanden.

– När den egna produkten börjar bli framgångsrik innebär det konkurrens vilket å sin sida innebär kopiering, sammanfattar Simmelvuo.

Man måste komma ihåg att ansöka om skydd innan uppfinningen blir offentlig eftersom man bara kan få patent för en ny uppfinning. Därför måste man ha tålamod att göra ansökan innan man skickar ut pressmeddelanden eller presenterar produkten på mässor.

Om patenten eller nyttighetsmodellen beviljas träder den i kraft retroaktivt från och med ansökningstidpunkten. Framförallt när man ansöker om patent ska man komma ihåg att det kan ta upp till tre år att patenten verkligen beviljas.

3. Gör inte intrång på andras rättigheter

Det är också viktigt att försäkra sig om att man inte gör intrång på andras rättigheter. Runtom i världen finns tiotals miljoner patenträttigheter och ännu fler varumärken.

– Det kan hända att till och med produktionslinjen är färdig och så får man reda på att någon redan har en patent för det här tusentals kilometer bort. Då skulle det ha blivit billigare att först göra en handlingsfrihetsutredning hos PRH, påpekar Simmelvuo.

Med en handlingsfrihetsutredning utreder man ofta att det inte finns en sådan patent eller sådana patentansökningar som kunde orsaka problem. Då utreds också eventuella intrång.

För varumärken kan man göra en liknande utredning där man utreder liknande eller för likadana varumärkesregistreringar. Registrering av det egna varumärket ger oberoende av land eller område en tilläggssäkerhet om att varumärket kan användas.

Simmelvuo fortsätter med att säga att ju mer man rör sig i de här kretsarna, desto mer uppmärksam blir man på konkurrenternas verksamhet.

4. Tänk om någon gör intrång på mitt företags rättigheter?

Det är ingen annan än innehavaren av rättigheterna som övervakar eventuella intrång. Försäljare är oftast bland de första som får veta om eventuella produkter som gör intrång. För att hindra import av kopierade produkter kan man göra en anmälan till tullen där man berättar vilka rättigheter man vill att ska övervakas.

Om man märker att någon gjort intrång på de egna rättigheterna är det vanligaste att man kräver att den andra verksamheten läggs ner.

För den som gjort intrång innebär det här utgifter för bortkastade investeringar för marknadsföring och produktion av produkten. Man går också miste om försäljningsinkomster. Om man inte ”lyder” kravet om att lägga ner kan fallet gå till rätten.

– När man får det första brevet om att man gjort intrång lönar det sig genast att vända sig till en expert, råder Simmelvuo.

Han uppmanar företag att vara i kontakt med en expert också i de fall när man misstänker att någon gjort intrång på de egna rättigheterna.

– Experten kan göra en ytterligare utvärdering av intrånget innan man vidtar några åtgärder. Ett proffs känner ändå bättre till lagar och har bättre förutsättningar för att definiera ett möjligt intrång.

5. Kom ihåg att uppdatera

Simmelvuo beskriver IPR-rättigheter som en pågående process.

– Man måste tänka på registrering och upprätthållandet av industriella rättigheter via den egna verksamheten. Om man inte har verksamhet eller planer på att komma in på den indiska marknaden lönar det sig att fundera på om det lönar sig att upprätthålla och registrera industriella rättigheter där. De kan snabbt leda till extrakostnader.

Som källa för artikeln har också använts Patent- och registerstyrelsens artiklar om IPR-rättigheter.

Fakta

Varför ska man tänka på IPR?

Bibehåll det unika. När man själv får en känsla av att man utvecklat något unikt eller när det egna varumärket blir intressant också för andra lönar det sig att vända blicken mot IPR.

Skydda dina upptäckter. Försäkra dig om din ensamrätt i god tid så att inte en konkurrent stjäl frukten av ditt arbete.

Be om hjälp vid behov. Precis som med skatteplanering går det att få hjälp med IPR-frågor. Berätta för en expert var du vill ha, vad du gjort och på vilket område företaget verkar. Ett proffs kan redan efter en timmes diskussion rekommendera hur du ska ta ärendet vidare.

Tipsen är av Markku Simmelvuo, vd för Papula-Nevinpat.

Exporterar vatten och har fotfäste på inhemska marknaden: Finn Spring vill skapa starka varumärken

Ett bra varumärke bygger på en bra produkt, rätt formgivning samt äkthet. Finn Spring började med export men under de senaste åren har företaget gjort ett genombrott också i Finland.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Efterfrågan på munskydd ledde till oväntad tillväxt: Över 50 nya anställda och en omsättning som minst fördubblas i år

I februari funderade Filterpak på att börja tillverka munskydd men konstaterade att det var för sent att ge sig in i konkurrensen. Nu tillverkas munskydd dygnet runt.


Att utveckla en affärsidé från teori till praktik kräver flera års arbete: ”Vi är jättestolta om vi kan ändra kulturen till mer hållbar”

Klimatmedvetenhet är en megatrend just nu – också Spark Sustainabilitys affärsidé bygger på den trenden. Företagets vision har varit tydlig ända sedan start, men vad har utvecklingen av en vision till affärsverksamhet krävt?

Omdefinierad strategi ledde till framgång värd flera miljoner: företaget började säga ja i stället för nej

Under 2019 gjorde Moomin Characters en vinst på över 10 miljoner euro. Målet är att fortsätta växa, men att göra det på Mumins och Tove Janssons villkor.

Liten och stor samarbetar: försöker hitta medel för framtidens bokhandel

Lokala bokhandeln Gros i Vasa inleder samarbete med Akademiska bokhandeln. Båda går in som jämbördiga parter.

Ladda mer