Företagarens kompetens

Hur kan företagare förbereda sig inför eventuell arbetslöshet? 5 frågor om utkomstskydd för arbetslösa

Hur kan företagare förbereda sig inför eventuell arbetslöshet? 5 frågor om utkomstskydd för arbetslösa

Också företagare kan förbereda sig inför eventuell arbetslöshet. Ungefär 30 000 företagare är med i arbetslöshetskassan.

|

Utkomstskydd för arbetslösa företagare har väckt intresse på sistone.

Antalet företagare som är med i arbetslöshetskassan har under de senaste åren stigit med knappt 200 personer årligen. För tillfället är ungefär 30 000 företagare medlemmar i företagarnas arbetslöshetskassa SYT.

Vid årsskiftet blev också AYT-kassan (arbetslöshetskassan för yrkesutövare och företagare) en del av SYT, vilket innebär att företagare nu har en gemensam arbetslöshetskassa. Kassan betalar dagpenning i snitt till 750 arbetslösa företagare varje månad.

SYT:s marknadsförings- och kommunikationschef Pekka Salokoski berättar mer om de mest väsentliga punkterna gällande utkomstskydd för företagare.

1. Varför ska man vara med i arbetslöshetskassan och vad kostar det?

Att vara med i företagarnas arbetslöshetskassa är det enda sättet för en företagare att få inkomstrelaterad dagpenning efter att affärsverksamheten lagts ner.

Man kan ansluta sig till kassan om FöPL-arbetsinkomsten är minst 13 076 euro om året. I så fall är den avdragsgilla medlemsavgiften knappt 13 euro per månad. Med en arbetsinkomst på till exempel 30 000 euro är medlemsavgiften drygt 42 euro per månad.

Salokoski säger att redan med minimiarbetsinkomst är den inkomstrelaterade dagpenningen cirka 164 euro mer per månad än den grunddagpenning som FPA betalar.

 2. När har företagaren rätt till utkomstskydd och hur ansöker man om dagpenning?

En företagare har rätt till utkomstskydd när företagsverksamheten helt lagts ner eller när arbetet i företaget slutat.

För enskilda näringsidkare och lättföretagare innebär det i praktiken att företagets produktion och ekonomiska verksamhet har slutat och att man inte heller längre betalar FöPL-försäkringen.

Man måste göra en anmälan till TE-byrån om avslutad verksamhet. TE-byrån behandlar ansökan enligt sina egna processer och gör därefter en anmälan om företagarens arbetslöshet till arbetslöshetskassan.

Aktiebolag och kommanditbolag samt öppna bolag måste avlägsnas från skattemyndighetens register innan företagaren kan få arbetslöshetsersättning.

Det lönar sig att reservera tid för att lägga ner företagsverksamheten. Det kan ta upp till ett halvår.

Det finns ingen karenstid för utkomstskydd för arbetslösa företagare men självrisken är fem vardagar. Företagets fördelning av eventuella vinster kan också flytta fram datumet för när dagpenningen börjar betalas.

Innan utkomstskyddet betalas ut undersöker kassan ännu att företagaren uppfyller företagarens arbetsvillkor.

Arbetsvillkoren uppfylls när sökanden för dagpenning varit företagare i minst 15 månader av de gångna 48 månaderna innan arbetslöshet – samt samtidigt varit medlem i SYT med minimipensionsförsäkringsinkomster (13 076 euro under 2020).

3. Vilka undantag finns för företagarens utkomstskydd?

Enligt Salokoski måste företagsverksamheten inte läggas ner i alla fall för att företagaren ska ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Till exempel om företagaren har fått 300 dagar sjukpenning från FPA, alltså maximitid, och vid fortsatt sjukdom planerar att ansöka om sjukpension kan hen ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning under ansökningstiden eller ifall sjukpensionen blivit nekad.

Företagares familjemedlemmar kan å sin sida ansöka om medlemskap i löntagarkassan. Tidigare har företagares makar ansetts vara företagare när det gäller utkomstskydd – också fastän de inte skulle ha ägt en enda aktie i företaget.

4. Hur stor är arbetslöshetsersättningen och hur länge kan man få ersättning?

Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på vilken försäkringsnivå man valt i kassan. Det kan vara maximalt storleken på den egna FöPL-årsarbetsinkomsten och minst 13 076 euro per år.

Till exempel med en årsarbetsinkomst på 30 000 euro är dagpenningen drygt 1 500 euro per månad.

I regel kan företagare få inkomstrelaterad dagpenning i högst 400 dagar. Men om företagaren har högst tre år arbetsvillkor kan hen få inkomstrelaterad dagpenning i högst 300 dagar. Över 58-åriga sökande som har arbetsvillkor från minst fem år från de gångna 20 åren kan få dagpenning i upp till 500 dagar.

5. Får man som arbetslös grunda ett nytt företag eller verka som lättföretagare?

För några år sedan stiftades en ny lag som innebär att en arbetslös kan testa en ny företagsverksamhet i fyra månaders tid under arbetslöshetsperioden utan att man på TE-byrån tar ställning till företagandet som huvud- eller bisyssla.

– Under de fyra månaderna dras företagets inkomster av från den inkomstrelaterade dagpenningen enligt reglerna för jämkad arbetslöshetsförmån. Om företagsverksamheten efter fyra månader anses vara en bisyssla kan man fortsättningsvis få dagpenning. Om företaget anses vara heltidssyssla kommer man inte längre att få inkomstrelaterad dagpenning, förklarar Salokoski.

Testperioden är avsedd för att grunda ett nytt företag, inte för att väcka det redan nedlagda företaget till liv.

Växlade från vd-post till löneanställning: ”Nu kan jag koncentrera mig på mitt ledarskap”

Som företagare är man tvungen att göra allt själv, som anställd tar någon annan hand om det administrativa. Den erfarna företagaren Rasmus Nybergh ser fördelar med bägge.

Utveckling kräver tålamod och helikopterperspektiv – grundarna till flyttföretag tog ny fart via anställning hos andra

Efter en operativ paus på ungefär ett år fick de unga grundarna av Grabbarna Flytt en utomstående blick på sitt företag. I år har bolaget fått ny struktur och nya processer.

14 timmars arbetsdagar sju dagar i veckan – sommarkafé ute i skärgården är en livsstil

För fem år sedan inleddes kaféverksamheten på Nötö med en budget på 6 000 euro. Nu drömmer kaféföretagarna om att kunna anställa personal för att få avlastning – men för det krävs både ekonomi och bättre inkvarteringsmöjligheter.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Hur kan man stärka sammanhållningen? 4 tips för en bättre arbetsgemenskap

Betydelsen av en vi-anda ökar i takt med att distansarbete blir allt vanligare. Bra chefer är en central grundpelare, men det lönar sig också att främja växelverkan mellan kollegor.

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal

Jakobstadsföretaget Sähköpalvelu Walberg har på fem år ökat omsättningen till 5 miljoner och tredubblat antalet anställda. En utmaning har varit att hitta och skapa rätt rutiner.

Trädgårdsbranschen blomstrar: familjeföretag i Jakobstad riktar blicken mot hela Finland

Coronaviruset är en last för många branscher, men för trädgårdsbranschen går det bra. I en säsongsbetonad bransch krävs ändå alltid planering – vare sig det råder undantagsläge eller ej.

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Coronakrisen tvingar företag att se över personalledningen. Det är lättare att få kontroll över situationen när man har vissa grundpelare i skick.

Företagsledarens lärdomar om krishantering: tro inte att du vet allt, lär dig snabbt nytt och anpassa dig till situationen

Kriser är ofta oberäkneliga. 35 år som företagare har lärt Bengt Westerholm att förbereda sig för sådant han inte vetat att han ska förbereda sig för. Här delar han med sig av sina lärdomar.

Ladda mer