Företagarens kompetens

Affärsängel går igenom 100 startups årligen – investerar i två eller tre
Affärsängeln Peter Friis känner lika mycket passion för maratonlopp och startups. I både löpning och affärsverksamhet krävs uthållighet för att komma i mål.

Affärsängel går igenom 100 startups årligen – investerar i två eller tre

Efter 30 år som anställd inom internationell industri hjälper affärsängeln Peter Friis startups att utveckla verksamheten och vässa strategin.

|

Med en klar strategi, hårt arbete och tydliga målsättningar kan man åstadkomma vad som helst. Det vet Peter Friis som gjorde en lång karriär på Outokumpu och Luvata.

Efter 30 inom industrin började Friis ändå längta efter att få skapa något eget.

– Jag hade drömt om att göra en så kallad second career.

Tack vare ekonomisk självständighet stod dörrarna öppna så han började fundera på vad han egentligen vill syssla med.

Nu kallar han sig själv för en femkampare eftersom livet består av fem dominerande delar. Friis aktiesparar och bostadssparar, han är affärsängel för startups, mentorerar småföretagare och springer maratonlopp.

VEM: Peter Friis
Ålder: 58
Bor: Helsingfors
Målsättning som affärsängel: Hjälpa nya företagare och småföretagare att bli framgångsrika.

När han mentorerar eller investerar i ett startup får han ofta påminna om ekonomiska grundförutsättningar.

– Vissa tror att det finns orimliga mängder pengar till förfogande och slösar på onödigheter, medan andra försöker minimera behovet av extern finansiering på kort sikt vilket kan göra företagsstarten långsam om inte till och med omöjlig, säger Friis.

Beslut baserade på fakta

Friis går årligen igenom upp till hundra startups, analyserar 15–20 företag noggrannare och väljer sedan att investera i två eller tre.

– Jag börjar med att sätta mig in i företagets nuläge, vad håller de på med? Vilken typ av strategi har de? Är den klart definierad och har de planer på hur företaget ska utvecklas?

Han utgår alltid från fakta och vill inte låta känslorna styra alltför mycket.

– Jag har respekt för fakta och tänker strategiskt och analytiskt. Men i business bör man också vara innovativ, så det är viktigt att låta idéerna flyga och tänka på nya möjligheter.

“Många tror att de har världens bästa produkt och därmed en kraftig konkurrensfördel, men de flesta är för optimistiska.”

När man sätter i gång en ny verksamhet hänger så gott som allt på den första ordern. I vissa fall kan man till och med göra den till nollpris för att få en referens.

– Efter första ordern är det tusen gånger lättare att få följande.

Var optimist, men realist

Utan en bra grund är det omöjligt att utveckla ett företag, men nya företagare har ofta begränsad erfarenhet. Friis får hjälpa med elementära saker.

– Många tror att de har världens bästa produkt och därmed en kraftig konkurrensfördel, men de flesta är för optimistiska. Det är viktigt att vara optimistisk, men man måste också vara realist.

Friis påminner också om betydelsen av ett bra team med olika erfarenheter.

– Men det är viktigt att teamet på lönelistan är begränsad så länge som företaget är ungt och inte har några inkomster.

För större bredd lönar det sig att vända sig till affärsänglar och andra rådgivare. Företagare kan uppfatta det som byråkratiskt eftersom rådgivare brukar kräva ett visst deltagande i beslutsfattande och rapportering.

– Men det kan ge mycket på de delområden där företagarna själva inte har erfarenhet och kunskap. Det är viktigt att veta vad man kan och förstår och även acceptera det man inte kan.

Bred erfarenhet

Utbildningen från Hanken i Åbo och den mångsidiga karriären har gett en bred insyn på affärsverksamhet som helhet. Vare sig det handlar om marknadsföring, kunder, leverantörer, personal, tillverkning, administration eller pengar har Friis erfarenhet.

Den erfarenheten använder han sig nu som mentor och affärsängel.

“Om personalen inte är motiverad kan man inte uppnå toppresultat.”

Lönearbetet förde honom bland annat till Malaysia där han fick en viktig lärdom. Tack vare målmedvetet arbete lyckades Friis svänga en konkursfabrik till en av Outokumpus mest framgångsrika och lönsamma.

– Ingen trodde att man kunde lösa lönsamhetsproblemen men jag började ifrågasätta allt vi gör, berättar Friis.

Han ville ta reda på hur fabriken skulle kunna jobba på ett annorlunda och mer effektivt sätt och därmed bli mer framgångsrikt.

– Vi tänkte om hela tiden och satsade på att växa. Vi utvecklade produktiviteten och erövrade nya marknader.

Via flaskhalsinvesteringar, alltså investeringar i de delar av produktionsprocessen som saknade tillräcklig kapacitet, lyckades Friis och hans team skapa större lönsamhet för hela fabriken.

– Det är också viktigt att få personalen motiverad att jobba smart och hårt och njuta av det. Om personalen inte är motiverad kan man inte uppnå toppresultat.

Fakta

Peter Friis fem tips för lyckad företagsverksamhet

1. En bra produkt och ett bra team är förutsättningar för framgång. Med de två i skick är allt möjligt.

2. En tydlig strategisk målsättning. Vart vill man gå? Vad vill man uppnå? Ha en klar ”road map” för verksamheten.

3. Key actions. Definiera de viktigaste aktiviteterna för att uppnå de strategiska målsättningarna. Ha en tidsplan som följs upp systematiskt och reagera på avvikelser.

4. Analysera kontinuerligt. Ha en analytisk och kritisk men konstruktiv grundinställning till verksamheten.

5. Ta hjälp. Tala med rådgivare, möjliga investerare och fundera på styrelsehjälp. Du behöver inte kunna allt själv. Det mesta sker snabbare om du använder dig av den expertis som andra kan bidra med.

130-årigt familjeföretag har överlevt krig och finanskriser – också coronapandemin ska överlevas

Nya produktsegment, hängiven personal och beredskap att reagera snabbt har hjälpt Knorring genom kriserna.

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Ett tecken på en bra arbetsgemenskap är hur man klarar av att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Är du intresserad av att hitta en investerare? Så här går en investering till

Att koppla in ett riskkapitalbolag består i grova drag av fyra delar. Målsättningen är alltid en exit.

Hur mycket borde man sova? Sömnen påverkar nästan allt

Människan behöver minst 7–8 timmars nattsömn. Också sömnkvaliteten påverkar återhämtningen.

Företagare driver tre fullständigt olika bolag – så här fungerar det

Erica Flinck-Härkönens företag verkar inom olika branscher men hon använder samma externa tjänster för alla.

Företagarpar är ett ihopsvetsat lag – gemensamma målsättningar överbryggar konflikter

Att driva företag tillsammans med en partner innebär att jobbet ofta kommer med hem. Men det innebär också att man hela tiden har ett bollplank vid sin sida.

Är du chef? Fokusera inte för mycket på att det ska vara roligt

Småföretagare får inte glömma arbetsrollen. Det kan leda till missämja om chefen är för mycket kompis med en anställd.

Små företag ska specialisera sig

Godistillverkaren Brunberg i Borgå är ett anrikt familjeägt företag där styrelsen och den externt rekryterade vd:n har klart definierade roller.

Ladda mer