Företagarens kompetens

Är det dags att höja priserna? Testa dig fram till smärtgränsen

Är det dags att höja priserna? Testa dig fram till smärtgränsen

Som företagare är det inte lätt att höja priserna men det är något som måste göras. Utgifterna växer alltid.

| |

Som företagare borde man inte tveka i onödan för att höja priserna. Anja Kadziolka, utbildare och grundare till Bisneskoulu Oy som fokuserar på digimarknadsföring, har ett lätt knep: det gäller bara att göra det.

Alltid när man får en ny förfrågan lönar det sig att be lite mer än förra gången.

– När erfarenheten, ryktet och varumärket växer kan man höja priset kontinuerligt, säger Kadziolka.

Det lönar sig att höja priserna senast i det skedet när jobbkalendern är full i flera veckor framåt och företagaren knappt har någon fritid. Hellre har man mindre jobb som ger bättre betalt än att det finns en risk för utmattning på grund av för låga priser.

Ambition i prissättningen

Kadziolka efterlyser mod att begränsa sina tjänster till en viss målgrupp. Hon pratar framförallt om serviceföretagande som hon har mest erfarenhet av.

– Ju mer nischad målgruppen är, desto mer kan man be. Det är förmånligare att gå till en allmänläkare än till en specialläkare, jämför Kadziolka.

Enligt henne är ett vanligt fel i prissättning att företagaren inte är tillräckligt ambitiös.

– Man tänker att man klarar sig i stället för att man skulle bygga en lönsam produkt eller tjänst från grunden.

Kadziolka uppmuntrar att tänka på prissättningen via värdet som kunden får – alltså inte enligt de timmar företagaren lägger ner på det.

– Om man till exempel säljer en föreläsning om ett visst ämne lägger man tid på att förbereda föreläsningen, att skräddarsy den till målgruppen, att hålla föreläsningen och till efterarbete. Då ska man inte sälja timmarna på scen utan hela sitt kunnande.

Å andra sidan är kunden knappast ens intresserad av företagarens utgifter och hur de uppstår.

Tänk regelbundet på din strategi

Det är så klart inte lätt att höja priserna i alla situationer. Till exempel frisörernas prislistor finns ofta på nätet och många kunder fattar sitt beslut baserat på priset.

Om det inte går att höja priserna med den nuvarande tjänsten och kunderna håller på att lämna en lönar det sig att tänka på hela företagets strategi.

– Då måste man ändra på serviceproduktionen, säger Kadziolka.

Hon uppmanar företagare att tänka på om en del av tjänsterna kunde digitaliseras så att man nödvändigtvis inte behöver höja priserna – men så att det går åt mindre tid att producera tjänsten, vilket är mer kostnadseffektivt för företagaren.

– Jag rekommenderar alla serviceföretagare att tänka på sin strategi och sina målsättningar fyra gånger om året. I det ingår att man tänker på priserna, fastän man inte skulle höja dem varje gång.

Du måste våga för att vinna

Företagaren Juuso Markkanen från Kasvuyrityspalvelu Oy har erfarenhet av prissättning från flera egna företag och via kunder han arbetat med. Han har bland annat konsulterat länge verksamma bilverkstäder för att hjälpa dem med prissättning.

– Verkstaden kan antagligen höja priserna rätt mycket utan att ändra något i själva tjänsten. Det är ett tecken på att många kunder är kunder i andra generation, vilket betyder att vanan att sköta ärenden på ett visst ställe väger tyngre än priset.

Markkanen påminner om att man inte kan veta effekterna av en prishöjning förrän man provar. Det lönar sig att höja priser automatiskt och regelbundet, möjligtvis till och med flera gånger om året. Ett bra tillfälle är i samband med att produkten eller tjänsten förnyas.

– Som företagare borde man hela tiden tänka på hur man ska få ett högre pris och bättre lönsamhet.

Marknadsföring och försäljning som stöd

Markkanen påpekar att det ändå är svårt att ge allmängiltiga råd för prissättning. Branscherna, företagen och produkterna är olika. Grundprincipen är att prissättningen utgår från affärsidén.

Precis som Kadziolka betonar han att man med prissättningen delvis väljer vem produkten eller tjänsten riktas till.

Ju högre priset är, desto svårare är det nå de önskade kundsegmenten. Därför måste prissättningen få stöd av bra marknadsföring och försäljning.

Det är en dödsdömd tanke att företagets strukturella problem går att lösa endast genom att höja priserna. Men om man säljer bulkvara kan prissättningen inte skilja sig mycket från konkurrenternas pris.

Fakta

3 tips för att höja priserna

Tänk på mervärdet, inte på dina utgifter. Många företagare prissätter sina tjänster så att de lägger på en viss procent utöver de obligatoriska utgifterna. Man ska så klart ha koll på de egna utgifterna, men det lönar sig inte att prissätta endast baserat på det. Det kan hända att kunderna skulle vara redo att betala mer än företagaren ber om. I slutändan är kunden bara intresserad av den egna nyttan, inte företagarens kostnader.

Höj priserna regelbundet. Det lönar sig att höja priserna automatiskt minst en gång om året. Du får reda på var smärtgränsen går genom att testa dig fram.

Paketera tjänster. Ett annat bra tillfälle att höja priserna är i samband med att man förnyar tjänsterna. När man paketerar tjänsterna och produkterna till en större helhet lönar det sig att göra dem mer kostnadseffektiva för en själv.