Företagarens kompetens

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

|

Finländska små och medelstora bolag är försiktiga med att utnyttja styrelsens kunnande för att utveckla företaget. Det anser Ilkka Wäck som är ordförande för Hallituspartnerit Helsinki.

– Ibland känns det som att man är rädd för att någon utomstående ska komma och rota i företagets ärenden. Är allt i tillräckligt bra skick? Eller så undrar man om de utomstående förstår något. Det lönar sig ändå att vara modig och be om extra krafter till styrelsen. Min erfarenhet är att det alltid lönar sig.

När en styrelse fungerar bra har den en gemensam målsättning med företagets ledning: ett framgångsrikt företag.

Framgång kan kräva positiva utmaningar och externa blickar. Därför är en kunnig styrelse en viktig del i att skapa framgång och förutsättningar för utveckling.

Hurdan är en bra styrelse?

Enligt Wäcks erfarenhet kan styrelsen bidra med nytta på två sätt. Styrelsen förstår ägarnas vilja samt ser till att företagets verksamhet följer den här viljan.

– Styrelsen ansvarar juridiskt för bolagets verksamhet. Den stöder också verksamheten samt en fungerande ledning. Styrelsens uppgift är att ha koll på både riktningen och takten.

En bra styrelse bidrar alltså med visioner och kunnande utanför företaget och hjälper också företaget i förändring. Styrelsen kan fungera som vägvisare i nya situationer, till exempel vid företagsköp eller tillväxt.

– När man står inför en situation där företaget vill ta ett större grepp om marknaden kan styrelsens roll vara väldigt stor. Styrelsen ska gärna bestå av människor som har varit med om att skapa tillväxt i bolag och förstår vilka saker som kan orsaka problem och vad man måste vara extra noga med.

Styrelsens sammansättning

Företag som är registrerade som aktiebolag måste ha en styrelse. Styrelsens framgång påverkas mycket av kunnandet bland medlemmarna. Hurdana personer lönar det sig att be med?

Enligt Wäck bör framförallt små och medelstora bolag välja sådana personer till styrelsen som har ett brett synsätt – de ska vara både sakkunniga samt ha en förståelse för företagsverksamhet.

– Till styrelsen lönar det sig att be engagerade personer. Styrelsemedlemmen bör förstå företagets situation och vara intresserad av dess verksamhet. Personen ska gärna vara nyfiken och modig men också besitta erfarenhet och bevis på företagsverksamhet och styrelsearbete.

Enligt Wäck lönar det sig också att be med externa personer. Det tvingar företaget att ha så pass bra ordning på företagets angelägenheter att också utomstående förstår vad det handlar om.

– Enligt min erfarenhet är det bra att ha med externa medlemmar i styrelsen. Det är bra att ha med ägare, men gärna till exempel två utomstående. På det sättet kan man försäkra sig om färska och nya synvinklar och lämpligt utmanande diskussioner.

Man kan leta efter ett lämpligt styrelseproffs i de egna nätverken eller via Hallituspartnerit (webbsidan på finska).

Enligt Wäcks erfarenhet behöver man oftast inte locka med styrelseproffs med en väluttänkt hisspitch. Det räcker med att man frågar och berättar om bolagets aktuella situation.

– Vi har massvis med människor som har tid, intresse och vilja att stöda utvecklingen av små och medelstora företag.

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Både styrelsen och en advisory board är nyttiga redskap för att utveckla verksamheten. Men hur skiljer de sig åt?

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner

Efter en generationsväxling uppdaterade investeringsbolaget Saxo sin strategi. Nu jobbar alla ihop för att företaget ska nå sina tillväxtmål.