Företagarens kompetens

Företagare, har du koll på hisspitchen? Fyra råd hjälper i början

Företagare, har du koll på hisspitchen? Fyra råd hjälper i början

En bra hisspitch är ett viktigt försäljningsverktyg för företagaren. Coachen Elsa Ervasti vet hur du ska engagera lyssnaren.

| |

Hisspitchen kopplas ofta ihop med startup-världen, men pitchandet är ett nyttigt verktyg för alla företagare.

I all sin enkelhet handlar hisspitchen om hur du berättar om ditt företag och dess avsikter. Tanken är att väcka lyssnarens intresse samt engagera och övertyga hen om företaget eller dess produkt.

Elsa Ervasti som coachar bland annat startup-företag ger sina bästa tips för att bygga upp en fungerande hisspitch.

1. Erbjud en lösning på ett problem

En bra hisspitch utgår från kundens problem som företaget eller dess produkt hjälper att lösa. Sammanfatta lösningen rappt med en mening genast i början.

Ervasti ger ett exempel hon själv varit med om: finländska ingenjörer vet inte hur de ska uppträda vid pitchningstillfällen, så Ervasti hjälper dem att hitta styrkor för uppträdandet.

– Målsättningen är att till exempel en investerare genast lystrar till. Det lönar sig att noga överväga hur man skiljer sig ur mängden och berätta det mest väsentliga, säger Ervasti.

Hon pratar om himmel och helvete: problemet är kundens helvete och lösningen som företaget erbjuder är himlen som öppnar sig.

Det lönar sig att öppna upp den egna grejen till exempel via en redan existerande referens eller en lyckad erfarenhet. Om företaget är i helt början av sin bana kan man till exempel berätta om uträkningar och forskningsresultat som den egna visionen baserar sig på.

Målsättningen är att hjälpa åhöraren att förstå vad företaget gör, varför det existerar och vilket värde det bidrar med till kunden. Ervasti påpekar att värdet inte alltid nödvändigtvis handlar om pengar och maximal ekonomisk nytta – eller åtminstone inte endast det.

– Företagets wow-effekt kan komma från till exempel värderingar såsom ansvarsfullhet eller ekologiskt tänk. Det kan hända att man till och med börjat lösa problemet via de här aspekterna.

2. Förbered hisspitchen ordentligt

Vem som helst kan bygga upp en hisspitch, men det lönar sig att reservera tid för det. Det är viktigt att man kan sammanfatta kärnbudskapet och tänka på hur man vill uttrycka sig.

Det finns olika åsikter gällande pitchens längd. Som kortast kan den vara bara en halv minut. Ervasti tycker att tre minuter, som är regel i pitch-tävlingar, är en bra maximilängd för många situationer.

Det lönar sig att öva på hisspitchen och framförandet av den. Man kan till exempel banda in sin egen röst eller filma sig själv. Ett framträdande innebär alltid en viss nervositet, så det lönar sig också att framföra pitchen ansikte mot ansikte till någon annan, såsom en kollega eller familjemedlem.

Ervasti uppmanar alla att fästa uppmärksamhet vid innehållet och ordvalen, men också vid rytm, melodi och artikulation.

– Oftast löper inte snacket om allt inte sitter som det ska. Då måste man ändra något.

Enligt Ervasti räcker det att man förbereder en hisspitch som riktar sig till en större publik. Pitchen kan vid behov skräddarsys för olika situationer med små ändringar, till exempel genom att byta ut referenser.

3. Var trovärdig och övertygande

Att pitcha är att uppträda. Enligt Ervasti är man trovärdig och övertygande om man uppträder lugnt och tydligt. Bra förberedelser hjälper med detta.

En stötesten är att prata med för komplicerad yrkesjargong. Det lönar sig att vara extremt tydlig.

Lyssnaren måste få en känsla av att pitcharen vet vad hen pratar om och tror på sin egen grej.

Man är mer övertygande med hjälp av konkreta fakta, såsom data, siffror och referenser. Ett enkelt knep är att nämna företagets populäraste produkt eller tjänst.

4. Väck känslor

Å andra sidan handlar en bra hisspitch inte bara om fakta och detaljer, utan också om en berättelse.

– Människor lär sig och identifierar sig via berättelser. Utan ett mänskligt grepp är pitchen lätt tråkig, säger Ervasti.

Hon betonar vikten av visioner när man bygger upp berättelsen. Företaget borde alltid ha en inspirerande och engagerande vision som visar var företaget vill vara om till exempel 2–3 år.

– Det lönar sig hellre att vara modig än för ödmjuk. Visionen måste så klart vara realistisk och trovärdig, men det lönar sig att ha med en gnutta drömmar. Visionens målsättning är att övertyga både en själv och alla andra.

Med tanke på hisspitchens uppbyggnad är det bra att ha en intressant början och ett tydligt klimax. I mitten kan finnas ett skämt eller något som lättar på stämningen. En vändpunkt eller överraskande händelser i företagets historia kan också väcka intresse.

Det lönar sig också att utnyttja visuella medel. Välj ut bilder som stannar i minnet hos folk eller plocka ut några intressanta siffror.

Fakta

Strukturen för en bra hisspitch

Så här skulle Elsa Ervasti bygga upp en hisspitch:

1. En rapp one liner, alltså företagets idé och värdelöfte sammanfattat i en mening. Det kan till exempel vara kundens problem och företagets lösning på den. I början vill man få lyssnarens uppmärksamhet.

2. Mer detaljerad beskrivning av problemet och lösningen. Varför finns företaget och vilket värde skapar det för kunden? Utnyttja tidigare referenser om du har sådana.

3. Presentera affärsverksamhetsmodellen. Är verksamheten skalbar, om ja, så hur? Hur ska man få in pengar? På hurudant kunnande baserar sig verksamhetsmodellen på? Finns det samarbetspartner?

4. Presentera teamet. Hurudant kunnande har företagaren, företagets ledare och hela teamet? Vad baserar sig företagets kunnande på? Presentation av teamet betonas i företagets startfas.

5. Call to action alltså inbjudan till samarbete. Det kan till exempel vara en uppmaning att ladda ner företagets app, ge ett erbjudande eller löfte om att man ska ta kontakt. Målsättningen är att öppna upp dörren för nya kontakter och potentiellt samarbete.

Affärsidé föddes ur äppelångest – ständig problemlösning överraskade ny företagare

Dignande äppelträd på nyköpt herrgård inspirerade par att starta eget äppelmusteri. Redan från starten har det varit fullbokat.

Killarna som blev företagare som 16-åringar vet hur man lyckas med sälj

Tygväskor till den egna gymnasieskolan blev startskottet för Pals. Två unga kompisar driver nu ett företag med en omsättning på drygt 300 000 euro.

Är det dags att höja priserna? Testa dig fram till smärtgränsen

Som företagare är det inte lätt att höja priserna men det är något som måste göras. Utgifterna växer alltid.