Företagarens kompetens

Har du fastnat i ditt företagande? Mentorn hjälper men ger inte rätt svar
Som företagare behöver man inte klara sig ensam – det finns många nätverk att hitta stöd i. Företagsmentorn Erik Sjöberg påminner ändå om att man själv måste ge för att få.

Har du fastnat i ditt företagande? Mentorn hjälper men ger inte rätt svar

Alltför många företagare kontaktar en mentor för sent. Det säger Erik Sjöberg som är inne på sitt åttonde år som mentor.

|

Har du ett problem i ditt företag men ingen att prata med? Då kan det vara bra att vända sig till en mentor.

– Om det sker en stor förändring eller ett generationsskifte eller om ny teknologi påverkar företagets verksamhet kan man behöva hjälp, säger Erik Sjöberg.

Sjöberg varit mentor för ungefär trettio företagare i Vasaregionen under de senaste åtta åren. Han är fortfarande aktiv i Finlands företagsmentorer rf (Suomen yrityskummit) som erbjuder mentoreringstjänster runt om i Finland för alla med ett FO-nummer.

Han har själv en bakgrund från telekomsidan och var vd för det lokala telefonbolaget i Vasa i över tjugo år. Före det jobbade han bland annat fyra år för Siemens i Tyskland. För Sjöberg är mentorskapet ett sätt att ge tillbaka.

– Jag har fått ha en arbetsplats hela tiden och varit frisk så nu vill jag dela med mig av min erfarenhet och kunskap.

Han brinner speciellt för att hjälpa unga företagare att komma i gång och säger att varje gång en företagare lyckas har det känts bra att han kunnat hjälpa till. Vanligtvis mentorerar Sjöberg en företagare i ungefär två timmar per gång och det brukar bli fyra till sex träffar.

När han är mentor för nya företagare handlar det ofta om helt konkreta saker som att inse att pengarna sällan rullar jämnt in – de flesta har både låg- och högsäsong i verksamheten.

“Företagarna är i allmänhet ganska ensamma – speciellt när det går dåligt.”

– Man måste ha en viss buffert för sämre tider. Jag försöker också få dem att förstå att det finns långsiktiga saker att beakta, men den dagliga ruljangsen ska snurra på varje dag.

Skriv ner det som skaver

Ett problem är ändå att många väntar alltför länge med att höra av sig till en mentor. Enligt Sjöberg handlar det delvis om den finländska mentaliteten – vi är vana vid att klara oss ensamma fastän det mesta blir bättre om man gör det tillsammans med någon.

– Det är svåra fall om företaget körts i väggen och affärsidén inte bär. Företagarna är i allmänhet ganska ensamma – speciellt när det går dåligt, säger Sjöberg.

Enligt honom är det många som inte har någon att prata med. Sjöberg har märkt att det är vanligt att företagare inte vill diskutera företagets affärer med till exempel sina partners. Då hamnar man lätt i en ond cirkel där problemen snurrar på och kan kännas omöjliga att lösa. Därför tipsar han om att skriva ner det som skaver.

– Det man kan formulera i ord kan man förstå och hitta en lösning för.

Enligt honom finns det också några konkreta tecken på när det gäller att söka hjälp från någon utomstående.

– Om det inte hjälper hur långa dagar man än jobbar. Man måste bryta spiralen före man får en burnout.

Själavårdare och jurist

De flesta brukar kontakta en mentor med ett specifikt problem, såsom utmaningar med marknadsföringen, men när mentorn börjar gräva i situationen blir det ofta tydligt att det finns brister på flera andra områden också.

– Det brukar finnas fem till sex andra saker man borde jobba på, säger Sjöberg.

“En mentor säger inte vilket alternativ en företagare ska välja.”

I många fall kan det vara för sent att göra något, men det kan också handla om en så enkel sak som att företaget har för många produkter i sitt sortiment. Sjöberg brukar då fråga om företagaren tänkt på olika produkters lönsamhet. Hur mycket arbete och kostnader kräver en produkt och hur mycket intäkter ger den?

Under sådana diskussioner brukar företagarna erkänna att det finns en produkt som orsakar mest bekymmer och då är Sjöbergs råd att skippa den produkten och fokusera på mer lönsamma produkter.

Han betonar ändå att ansvaret alltid ligger hos företagaren.

– En mentor säger inte vilket alternativ en företagare ska välja.

Som mentor får Sjöberg också agera allt mellan själavårdare, jurist och expert på bankärenden. Därför är en viktig egenskap hos en mentor att själv veta var gränsen går och när det gäller att tipsa om att ta kontakt med en expert.

– Om man till exempel står inför en generationsväxling ska man satsa på en bra jurist, råder Sjöberg.

Fakta

5 tips för ett bra mentorförhållande

Hitta rätt mentor. Ett bra mentorförhållande kräver bra personkemi. Om en mentor eller adept inte känns rätt går det oftast att hitta någon annan att jobba vidare med. Finlands Företagsmentorer har ett brett nätverk och det finns också andra mentorprogram.

Bygg upp förtroendekapital. Alla skriver alltid under ett sekretessavtal men enligt Sjöberg räcker bara ett papper inte till. Han påpekar att man måste känna att man litar på personen man ska jobba ihop med.

Vet vad du behöver. En företagare måste sätta sig in i vad problemet egentligen handlar om. Man kanske tror att det brister i marknadsföringen men ofta är det mycket mer än så. En ärlig kartläggning av situationen ger en bra grund för mentorarbetet.

Genomtänkta idéer. Företagaren måste utarbeta trovärdiga alternativ för att utveckla verksamheten. Det räcker inte med att slänga fram några idéer.

Följ upp. Hur väl lyckas företaget implementera en ny idé både ekonomiskt och kvalitativt? Man måste följa upp åtgärderna för att se vad de lett till.

Tipsen bygger på intervjun med Erik Sjöberg.