Lag och avtal

4 juridiska tips för SMF-företagare: Så här undviker du typiska risker

4 juridiska tips för SMF-företagare: Så här undviker du typiska risker

Kontrakt, skatteplanering och företagsaffärer kräver noggrannhet. En advokat öppnar upp fyra juridiska frågor som är relevanta för SMF-företagare och berättar också hur man kan tackla riskerna.

| |

När den juridiska biten är i skick kan företagaren fullt ut koncentrera sig på företagets verksamhet.

Allt fler små och medelstora företag tar hjälp också vid små juridiska frågor. Det berättar Aki Salonen som är huvudadvokat på advokatbyrån Salonen Oy LSL Legal.

– Nuförtiden är företagare också medvetna om små juridiska aspekter som berör den egna affärsverksamheten. De strävar efter att förebygga risker och se till att allt är juridiskt rätt skött, berättar Salonen.

Enligt honom har efterfrågan på juridiska tjänster ökat under de senaste åren, också fastän många SMF-företagare drar sig för kostnaderna. Det lönar sig ändå att ha med en jurist ända från start, eller till och med redan innan man grundar ett bolag, så att man inte behöver korrigera eventuella dyra misstag senare.

– I början är den ekonomiska satsningen liten, men de juridiska riskerna är under kontroll, påminner Salonen.

Under de senaste åren har flera SMF-företagare skaffat sig en egen stamjurist och enligt Salonen innebär det kostnadseffektiv expertservice.

– Det är uppenbart att många letar efter ett långvarigt partnerskap tillsammans med en advokat. Då har advokaten en chans att fördjupa sig i kundens affärsverksamhet. Detta gynnar bägge parter.

Till näst berättar advokat Aki Salonen vilka fyra juridiska frågor som SMF-företagare oftast funderar på.

1. Kontrakten i skick

Arbetsavtal, samarbetsavtal, leveransavtal för varor och tjänster, affärslokalens hyreskontrakt … Ett företag ingår flera kontrakt, och framförallt för de mer komplicerade ­– såsom kontrakt mellan två företag – lönar det sig att vända sig till en expert.

Den nuvarande trenden är att många kontaktar en advokat redan när de håller på att grunda företaget.

– Företagen vill ha sin kontraktportfolio i skick. När en expert har hjälpt med att göra upp kontrakten behöver man i själva affärsverksamheten inte vara orolig för att något blivit fel, säger Salonen.

Han varnar för att upprätta kontrakt själv: man ska inte göra det i rädsla för kostnader.

– Ofta stöter jag på fall där företaget upprättat kontrakten själv och de är beklagligt bristfälliga och också otydliga – och därför svåra att tolka.

Det finns en risk för att det finns väsentliga brister eller motstridigheter i kontraktet. Den egna driftigheten i frågan kan i längden bli en dyr affär och leda till rättstvister och höga kostnader.

– Om man gör något annat än standardiserade kontrakt lönar det sig att konsultera en jurist innan man skriver på. På det sättet kan man säkerställa kontraktets syfte och villkor – vad man är förpliktad och berättigad till – samt ansvarsfördelning ifall något inte går som man kommit överens om, säger Salonen.

Ett kontrakt borde vara så tydligt att en utomstående person redan på en genomläsning förstår vad man kommit överens om.

2. Undvik rättstvister redan från start

Under coronapandemin har flera olika kontraktstvister uppdagats. Tvister har förekommit framförallt inom byggbranschen, men under den senaste tiden har jurister varit tvungna att lösa olika sorters kontraktstvister allt oftare.

– Tvister uppstår under dåliga tider. Coronaepidemin har orsakat ett större behov för juridisk hjälp än vanligt. Man strävar i första hand efter en uppgörelse i godo, berättar Salonen.

Rättstvister är dyra affärer som äter upp mycket tid. Därför påminner Salonen om att de flesta tvister kan undvikas på förhand med hjälp av tydliga och juridiskt bindande kontrakt.

– En tumregel verkar vara att när det går bra tittar ingen på pappren. Men när det uppstår större samhälleliga problem eller problem inom den egna branschen, läser man igenom kontrakten noga och tolkar dem olika. Om kontrakten är dåligt upprättade konsulterar man en advokat för att lösa tvisten.

3. Skattefrågor för delägare och företag

Enligt Salonen finns det en skatterelaterad fråga som ständigt finns i tankarna hos företagare:

– Hur kan man få avkastning från företaget på ett skattemässigt fördelaktigt sätt? En expert kan hjälpa till med att organisera och planera beskattningen, tipsar advokaten.

Till exempel skatteavdrag är en del av skatteplanering.

Alla SMF-företagare borde också satsa lite tid på att fundera på hur de ska organisera företagets beskattning samt den personliga beskattningen på bästa möjliga sätt ur ett skattetekniskt perspektiv.

– Det här är viktigt också på lång sikt om företagaren planerar att sälja sitt företag eller sin affärsverksamhet, eller kanske göra ett generationsskifte, påminner Salonen.

En SMF-företagare bör beakta beskattningsfrågor redan i god tid också när man gör upp planer för affärsverksamhetens framtid.

– Det lönar sig absolut att vända sig till en expert för att spara både tid och möda.

4. Sköt både företagsaffären och generationsskiftet smidigt

Det finns många skattemässiga aspekter kopplade till företagsaffärer och generationsskiften. Därför lönar det sig att reda ut allt tillsammans med en expert. En jurist kan till exempel berätta vilka skattemässiga följder företagsaffärens transaktioner kan ha på inkomstbeskattningen, samt ge råd om andra skatterelaterade frågor.

Salonen berättar att tiotusentals SMF-företagare närmar sig pensionsålder, men det finns nödvändigtvis inte någon i närkretsen som kan ta över affärsverksamheten. Då kan man antingen välja att sälja eller lägga ned företaget.

– Med hjälp av en kunnig advokat hittar man bästa lösning för sig själv, tipsar Salonen.

Enligt honom är många i onödan rädda för de ekonomiska utmaningarna och skattemässiga följderna i en företagsaffär eller vid ett generationsskifte.

– Det finns till exempel betydande lättnader i skattereglerna för generationsskiften, men många är inte medvetna om det.

Den som tar över företaget behöver nödvändigtvis inte göra en betydande ekonomisk satsning om allt planeras i förväg och man utnyttjar målföretagets möjligheter i finansieringen av affären.

Beskattning på dividender är komplicerat – kolla in beräkningsformeln

En bra skattemodell för dividender skulle sporra företagaren och vara lätt att räkna ut.

Förändras momsredovisningen? Utredning väcker oro

Företagare är rädda för att både arbetsmängden och utgifterna kommer att växa om momsuppgifter ska redovisas varje faktura för sig.