Lag och avtal

När är det smart att göra ett tidsbundet arbetsavtal?

När är det smart att göra ett tidsbundet arbetsavtal?

Ett tidsbundet avtal förbinder bägge parter och det går inte att säga upp.

|

Ett tidsbundet arbetsavtal skiljer sig en del från ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Den största skillnaden är i hur avtalet upphör. Ett tidsbundet arbetsavtal upphör, precis som namnet säger, när man bestämt att det ska upphöra.

Enligt Janne Kiiskinen som är arbetsmarknadsjurist på rese- och restaurangbranschens arbetsmarknadsorganisation Mara är det smart att göra ett tidsbundet avtal i de fall som man kan erbjuda arbete endast under en begränsad tidsperiod.

Han betonar att man alltid måste ha en motiverad orsak till visstidsanställningen. Sådana orsaker kan vara till exempel vikariat, säsong eller ett projekt som räcker en viss tid.

– Det lönar sig att skriva avtalets varaktighet så noggrant som möjligt. Datumen skrivs in i avtalet om man redan vet dem på förhand. Det är också möjligt att man skriver ”under sommarsäsongen” som varaktighet. Då vet man inte när säsongen slutar. Det finns flera alternativ för hur perioden för vikariatet kan skrivas ut, säger Kiiskinen.

Arbetsavtalet omfattar en del saker som varje arbetsgivare bör fästa särskild uppmärksamhet vid. För det första lönar det sig alltid att göra upp skriftliga avtal, eftersom det finns en del risker med muntliga avtal.

Nätet är fullt av modellavtal för arbetsavtal som arbetsgivaren kan använda sig av vid anställning. I ett tidsbundet avtal lönar det sig att ha med följande saker:

Parterna för arbetsavtalet

 • Kom ihåg FO-nummer utöver företagets namn och adress.
 • Arbetstagarens namn, adress och personbeteckning.

Varaktighet för ett tidsbundet arbetsavtal

 • Tidpunkt för när arbetet och arbetsförhållandet inleds samt varaktighet.
 • Skriv ut orsak för visstidsanställningen.
 • Prövotiden får vara högst hälften av den tidsbundna anställningen. Om avtalet gäller över ett år får prövotiden vara maximalt sex månader.

Arbetsuppgifter

 • Huvudsakliga arbetsuppgifter och arbetsplats.
 • OBS! Kom ihåg att ha med följande mening: ”… och andra uppgifter som arbetsgivaren ger order om.”
 • Kollektivavtal som tillämpas.

Arbetsgivaren kan också följa arbetsavtalslagen. Kollektivavtal tillämpas då ett företag hör till en arbetsgivarorganisation eller branschen omfattas av ett allmänt bindande kollektivavtal.

Lön som utbetalas

 • Lön vid inledandet av arbetsförhållandet.
 • Naturaförmåner och deras värde (till exempel telefonförmån).
 • Löneutbetalningsperiod.
 • Lönedag.

Arbetstid och semester

 • Arbetstid, timmar per dag och vecka.
 • Semesterns längd samt andra villkor som gäller den. Villkoren baserar sig på semesterlagen och kollektivavtalet.

Uppsägningstid

 • Ingendera parten kan säga upp ett tidsbundet arbetsavtal.
 • Framförallt på säsongsbetonade arbetsplatser uppstår ofta situationer då den anställda vill säga upp avtalet mitt i. Inom rese- och restaurangbranschen är avtalsbrott sanktionerade, men i arbetsavtalslagen finns ingen sanktion.

ArPL är ett måste för arbetsgivaren: sex frågor och svar om försäkringen

En företagare måste pensionsförsäkra sina anställda med en ArPL-försäkring. Det väsentliga är att teckna försäkringen i god tid och betala räkningen varje månad.

Ibland måste man säga upp en anställd – meddela om det på rätt sätt

En uppsägning kan basera sig på orsaker som har att göra med personen i fråga eller med produktionskostnader.

Ska du rekrytera? 9 tips för arbetsavtal

Den allmänna rekommendationen lyder: gör skriftliga arbetsavtal. Kom så tydligt som möjligt överens om villkoren för arbetsförhållandet.