Lag och avtal

Bra nyhet för företagare – familjemedlemmars utkomstskydd förbättras

Bra nyhet för företagare – familjemedlemmars utkomstskydd förbättras

En ny lag underlättar för företagares familjemedlemmar att gå med i arbetslöshetskassan och därmed förbättras deras ställning märkbart.

| |

Den inkomstrelaterade arbetslöshetspenningen förnyas i början av juli 2019. I samband med det förbättras utkomststödet för företagares familjemedlemmar. Nu vågar kanske allt fler partner bli löneanställda i ett familjeföretag.

Tack vare den nya lagen kan en familjemedlem till en företagare gå med i löntagarnas arbetslöshetskassa och få likadan inkomstrelaterad arbetslöshetspenning såsom andra löntagare.

Fram tills nu har företagares familjemedlemmar endast kunnat vara med i företagarnas arbetslöshetskassa – oberoende av om man själv ägt företaget eller ej.

Nu får också de familjemedlemmar som arbetar i företaget gå med i löntagarnas arbetslöshetskassa ifall de inte äger andelar i företaget, har röst- eller bestämmanderätt och är försäkrade i enlighet med arbetspensionsförsäkringen ArPL.

Utöver det måste personen ha minst 18 timmar arbetstid per kalendervecka och lönen ska vara i enlighet med kollektivavtalet.

En familjemedlem till en företagare måste ”tjäna in” inkomstrelaterad arbetslöshetspenning i ett år, alltså 52 kalenderveckor, medan arbetsvillkoret för andra löntagare är hälften kortare, 26 veckor.

– Lagstiftarna kan säkert ge ett svar på varför det är så här. Antagligen har man tänkt att en familjemedlem lättare kan påverka när arbetsförhållandet tar slut jämfört med en vanlig löneanställd, funderar kassadirektör Sami Aapro från företagarnas arbetslöshetskassa AYT.

Han påminner ändå om att arbetsvillkoret för företagares familjemedlemmar förkortas till följd av lagändringen. Tidigare hade familjemedlemmar rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetspenning först efter femton månader, alltså samma villkor som för företagare.

Många är med i fel kassa

Fram tills nu har familjemedlemmar till företagare kunnat bli medlemmar i företagarnas arbetslöshetskassa för att ta del av utkomstskyddet. Det är ändå endast en liten andel, ett hundratal, som gjort så.

– Ungefär 22 000 familjemedlemmar till företagare är inte med i någon kassa och en del av dem har gått med i löntagarnas arbetslöshetskassa fastän det inte skulle ha funnits grunder för det. Då har de blivit utan inkomstrelaterat utkomststöd ifall de blivit arbetslösa, konstaterar Aapro.

Uppskattningen är rätt noggrann eftersom den baserar sig på statistik från arbetslöshetsförsäkringsfonden. Siffrorna visar antalet företag där delägare betalat medlemsavgift samt lönesumman för de anmälda delägarna.

Det finns två förklaringar till att många gått med i fel kassa. Löntagarnas kassa har högst sannolikt frågat om släktförhållande till firman, men en del har låtit bli att berätta eller så har livssituationen ändrats och man har glömt bort hela grejen.

Nu korrigeras detta och också dessa personer blir på riktigt en del av skyddet som de trodde sig vara en del av. Det räcker att man är medlem i löntagarnas arbetslöshetskassa i 12 månader under de följande 28 månaderna.

En löntagare kan välja arbetslöshetskassa fritt bland flera alternativ. Företagarnas möjligheter för att skydda sig för risker i företagsverksamheten är däremot mer begränsade. Det finns två alternativ fram till slutet av år 2019: AYT-kassan och SYT-kassan (arbetslöshetskassa för Finlands företagare). I slutet av året går kassorna ihop då AYT blir en del av SYT.

Fakta

Villkor för företagares familjemedlemmar att gå med i löntagarnas kassa

1. Man ska jobba minst 18 timmar per vecka

2. Företaget ska tillämpa lagen om pension för arbetstagare

3. Man har varken aktier eller röst- eller bestämmanderätt i företaget

4. Rätten till inkomstrelaterat utkomststöd börjar efter 12 månader