Entreprenörskap

Vad är en advisory board och för vem passar det?

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

|

En advisory board, alltså rådgivande styrelse, är ett utmärkt hjälpmedel när ett företag behöver kunnande gällande till exempel finansieringsanskaffning, internationalisering eller tillväxt.

I motsats till styrelsen är en advisory board inte ett juridiskt organ. Verksamheten är lite friare och kan involvera en eller flera kunniga medlemmar.

Ilkka Wäck som är ordförande för Hallituspartnerit Helsinki uppskattar att advisory-verksamheten utnyttjas nästan obemärkt i en del företag.

– Jag tror att styrelsearbete är vanligare i företag, men om man tänker tvärtom så brukar det vara så att vi tar stöd och hjälp av andra. Det är på ett sätt inofficiell advisory board-verksamhet.

Uppgifterna anpassas enligt företagets behov

Uppgifterna för en advisory board anpassas flexibelt enligt behoven i företaget – och de kan vara väldigt varierade.

– I vissa situationer kan man stöda bolagets verksamhet hela tiden, följa upp och ge synvinklar och sparra. Eller det kan vara en enskild situation där bolaget behöver mer kunskap och synpunkter.

Utöver företagsköp kan till exempel internationalisering vara en ny sak och en situation då man behöver någon speciell kunskap som inte finns i företaget.

En advisory board erbjuder också en intressant chans för experter att inofficiellt vara med i företaget om de inte har möjlighet att direkt delta i styrelsens verksamhet.

Hurdana experter ska vara med?

Av medlemmarna i en advisory board krävs gedigen expertkunskap. I motsats till styrelsemedlemmarna behöver medlemmarna i en advisory board inte ha lika mycket erfarenhet av affärslivet.

– I en styrelse behövs personer som är experter på många olika saker inom affärslivet. För advisory-verksamheten är det bra med personer som har bra koll på en sak och kan bidra med mervärde till företaget kring just den saken.

Man kan be med medlemmar från till exempel de egna nätverken. Man kan också hitta kunniga experter hos Hallituspartnerit (webbsidan endast på finska).

Fastän advisory-verksamheten till sin natur är friare än styrelsearbetet kan det ändå vara bra att betala för det arbetet.

– Det lönar sig att betala just så mycket som man anser att man får ut av det. Det kan uppstå situationer då man behöver väldigt mycket hjälp. Om det handlar om en betydande sak för företaget kan det löna sig att betala rätt mycket.

Om man betalar experterna kan man också förvänta sig att de verkligen koncentrerar sig och sätter sig in i arbetet. Enligt Wäck lönar det sig att tänka på varje fall för sig. Vilken summa är lämplig den här gången?

Advisory board och styrelsen

Som bäst kompletterar kunskapen i en advisory board styrelsens verksamhet. De utesluter alltså inte varandra. Advisory-verksamheten kan enligt Wäck också vara ett bra sätt att testa extern kunskap i utvecklingen av företaget.

– Man kanske inte har haft styrelseverksamhet eller externa medlemmar i styrelsen. Då kan advisory-verksamheten vara ett bra sätt att testa nästa nivå av styrelsearbetet eller att ta in extern hjälp och kunskap för att utveckla företagsverksamheten.

Wäck anser att en advisory board är en utmärkt möjlighet för alla företag.

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

I Muminvärlden i Nådendal är det nästan lika harmoniskt som i Mumindalen – styrelse och vd för en aktiv diskussion och kompromissar när det behövs.

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Både styrelsen och en advisory board är nyttiga redskap för att utveckla verksamheten. Men hur skiljer de sig åt?

Entreprenör hela livet, men företagare först sedan 2018

Tidigare var han vd, nu företagare i åländska Bifa. Tony Saarinen drivs av två saker: man måste kunna sin business och bygga upp rätt lag.

När pengar inte är det viktigaste – företagarpar vill skapa glädje

Företagarpar i Ingå erbjuder boende i vandrarhem med cirkustema och där frukosten kompletteras med serenader. För dem är det viktigt att skapa glädje, men verksamheten är ändå ingen välgörenhet.

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

En investering på 8 miljoner i full användning: åländskt bryggeri siktar på stor tillväxt i Sverige

Med ett nytt sidokontor ska åländska Stallhagen ta sig in på de svenska butikshyllorna.

När lönar det sig att grunda en nätbutik?

En framgångsrik nätbutik föds inte av en slump. Byggandet kräver planering och god kännedom om kunderna. Läs mer om hur man grundar en nätbutik.

Iver och intresse styrde företagarduo till helt ny bransch

En tät kontakt med kunderna har styrt Pinoa Foods ända från start. Företaget som specialiserat sig på vertikalodling använder kundrespons och data som motorer för utveckling.

Kunder ställer högre krav: hållbarhet allt viktigare faktor i import

Eget behov ledde till att Kaffecentralen började importera kaffe. Lättast är det att importera inom EU.

Ladda mer