Entreprenörskap

Vad är en advisory board och för vem passar det?

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

|

En advisory board, alltså rådgivande styrelse, är ett utmärkt hjälpmedel när ett företag behöver kunnande gällande till exempel finansieringsanskaffning, internationalisering eller tillväxt.

I motsats till styrelsen är en advisory board inte ett juridiskt organ. Verksamheten är lite friare och kan involvera en eller flera kunniga medlemmar.

Ilkka Wäck som är ordförande för Hallituspartnerit Helsinki uppskattar att advisory-verksamheten utnyttjas nästan obemärkt i en del företag.

– Jag tror att styrelsearbete är vanligare i företag, men om man tänker tvärtom så brukar det vara så att vi tar stöd och hjälp av andra. Det är på ett sätt inofficiell advisory board-verksamhet.

Uppgifterna anpassas enligt företagets behov

Uppgifterna för en advisory board anpassas flexibelt enligt behoven i företaget – och de kan vara väldigt varierade.

– I vissa situationer kan man stöda bolagets verksamhet hela tiden, följa upp och ge synvinklar och sparra. Eller det kan vara en enskild situation där bolaget behöver mer kunskap och synpunkter.

Utöver företagsköp kan till exempel internationalisering vara en ny sak och en situation då man behöver någon speciell kunskap som inte finns i företaget.

En advisory board erbjuder också en intressant chans för experter att inofficiellt vara med i företaget om de inte har möjlighet att direkt delta i styrelsens verksamhet.

Hurdana experter ska vara med?

Av medlemmarna i en advisory board krävs gedigen expertkunskap. I motsats till styrelsemedlemmarna behöver medlemmarna i en advisory board inte ha lika mycket erfarenhet av affärslivet.

– I en styrelse behövs personer som är experter på många olika saker inom affärslivet. För advisory-verksamheten är det bra med personer som har bra koll på en sak och kan bidra med mervärde till företaget kring just den saken.

Man kan be med medlemmar från till exempel de egna nätverken. Man kan också hitta kunniga experter hos Hallituspartnerit (webbsidan endast på finska).

Fastän advisory-verksamheten till sin natur är friare än styrelsearbetet kan det ändå vara bra att betala för det arbetet.

– Det lönar sig att betala just så mycket som man anser att man får ut av det. Det kan uppstå situationer då man behöver väldigt mycket hjälp. Om det handlar om en betydande sak för företaget kan det löna sig att betala rätt mycket.

Om man betalar experterna kan man också förvänta sig att de verkligen koncentrerar sig och sätter sig in i arbetet. Enligt Wäck lönar det sig att tänka på varje fall för sig. Vilken summa är lämplig den här gången?

Advisory board och styrelsen

Som bäst kompletterar kunskapen i en advisory board styrelsens verksamhet. De utesluter alltså inte varandra. Advisory-verksamheten kan enligt Wäck också vara ett bra sätt att testa extern kunskap i utvecklingen av företaget.

– Man kanske inte har haft styrelseverksamhet eller externa medlemmar i styrelsen. Då kan advisory-verksamheten vara ett bra sätt att testa nästa nivå av styrelsearbetet eller att ta in extern hjälp och kunskap för att utveckla företagsverksamheten.

Wäck anser att en advisory board är en utmärkt möjlighet för alla företag.

Har ditt företag anställda? Läs 5 tips för att sköta permitteringen rätt

Permitteringar är en tillfällig åtgärd som svarar på det minskade arbetsbehovet. Det viktiga är att sköta permitteringen rätt – ta vara på expertens tips.

Ett tillfälligt test blir bestående del av affärsverksamhet: Onlinekurserna ger bredare möjlighet att nå ut

Fysioterapi på distans och nya onlinekurser. Fysioterapeut Janna Rosenqvist var tvungen att ställa om sin verksamhet. Nu undrar hon varför hon inte jobbat mer online redan tidigare.

Två företagares erfarenheter från coronavåren: en stängde dörrarna under den värsta krisen, andra har haft en nästan normal vår

Hur ska man göra när vardagen gör en U-sväng? I restaurangbranschen har personalen permitterats för att dra ner på utgifter medan onlinetjänster har varit eftertraktade.

Corona ledde till att lantgården fick ny kundgrupp: unik köttprodukt köptes först av restauranger, nu av privatpersoner

När coronaviruset stängde restaurangerna tappade Hästkulla Gård majoriteten av sin försäljning. En ny kundkrets hittades via reko-ringar och försäljningen är nästan tillbaka till det normala.

130-årigt familjeföretag har överlevt krig och finanskriser – också coronapandemin ska överlevas

Nya produktsegment, hängiven personal och beredskap att reagera snabbt har hjälpt Knorring genom kriserna.

4 fakta om företagssanering – processen kräver uthållighet men kan i bästa fall få företaget upp på benen igen

En företagssanering innebär mycket mer än en skuldsanering. Advokat Jussi Laakkonen berättar i vilka situationer saneringen gör mest nytta.

Förändringsstyrning är vardag i tillväxtbolag – ”Verksamheten måste förnyas”

Det går inte att svara på tillväxt endast genom att jobba hårdare. Det säger Jarna Heinonen, professor i företagande.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Liten och stor samarbetar: försöker hitta medel för framtidens bokhandel

Lokala bokhandeln Gros i Vasa inleder samarbete med Akademiska bokhandeln. Båda går in som jämbördiga parter.

Ladda mer