Ledarskap

Exporterar vatten och har fotfäste på inhemska marknaden: Finn Spring vill skapa starka varumärken
Finn Spring har spelat sin roll i att finländarnas dryckesvanor har ändrats. Nu dricker vi mer smaksatt vatten och bubbelvatten, berättar förvaltningsdirektör Virpi Ali-Haapala.

Exporterar vatten och har fotfäste på inhemska marknaden: Finn Spring vill skapa starka varumärken

Ett bra varumärke bygger på en bra produkt, rätt formgivning samt äkthet. Finn Spring började med export men under de senaste åren har företaget gjort ett genombrott också i Finland.

| |

Ett bra varumärke blir framgångsrikt om det är pålitligt och transparent. Finn Spring exporterar inhemskt vatten ut i världen och litar på det rena finländska vattnets naturliga varumärke, berättar företagets förvaltningsdirektör Virpi Ali-Haapala.

Hon grundade Finn Spring tillsammans med sin man Hannu Ali-Haapala år 1991. Då arbetade paret som jordbrukare men längtade efter förändring. Tanken på att sälja finländskt flaskvatten runtom i världen kom från Hannus syster som bodde i London.

– Råvaran är utmärkt här. Det fanns ingen efterfrågan i Finland så verksamheten byggde ända från start på export, berättar Virpi Ali-Haapala.

Finn Springs 7 första år var utmanande – som före detta jordbrukare fick paret Ali-Haapala lära sig en helt ny affärsverksamhet.

– Det fanns ingen färdig modell. En stark vilja, rätt inställning samt företagsamhet har legat som grund för att vi har lyckats.

Allt började med export

Ända från start exporterades vatten från Multias källa till bland annat Japan, Ryssland och Taiwan. Först i slutet av 1990-talet började finländarnas dryckesvanor ändras. Så småningom började också konsumtionen av inhemskt käll- och mineralvatten att öka i Finland.

– Under den tiden drack finländarna mjölk, surmjölk och läsk. Försäljningen av vatten och bubbelvatten har vuxit i flera år, det har skett en förändring i hela segmentet, säger Ali-Haapala.

Företag: Finn Spring Oy
Bransch: Läskedrycker & vatten
Grundat: 1991
Omsättning: 28,1 miljoner euro
Resultat: 493 000 euro
Antal anställda: cirka 80 i Finland

I fjol var Finn Springs omsättning 28,1 miljoner euro. Under företagets första år bestod upp till 80 procent av omsättningen av export, men nu har företaget gjort en helomvändning: mindre än 10 procent av omsättningen består av export.

– Det är mer utmanande affärsverksamhet att jobba med export, förändringarna är snabba. Att bygga hela verksamheten på export är mycket sårbart, säger Ali-Haapala.

Fastän största delen av omsättningen nuförtiden kommer fån Finland vill Finn Spring ändå växa också via export. 2011 köpte bolaget svenska Guttsta Källa som är ett dotterbolag i Sverige och verksamt på den svenska marknaden.

Tävlar inte med inhemskt kranvatten

Medan marknaden och konsumtionsvanorna har ändrats har också olika smaksatta vatten och bubbelvatten blivit populärare i Finland. Finn Spring har utvecklat nya drycker till den inhemska marknaden.

Ända från start har det ändå varit klart att bolaget inte vill tävla med det goda kranvattnet.

– Vi har utvecklat alternativ till sockrade drycker.

Företaget strävar efter att noga lyssna på marknaden. I år lanserades nya varumärket Villi som baserar sig på ansvarsfullhet. Flaskan är till hundra procent producerad av återvunnet material och produktionens klimatavtryck kompenseras.

Dessa saker beaktades redan under planeringsfasen – det fanns en tydlig bild av hur varumärket skulle byggas upp.

– Ett bra varumärke stärker företagets värde och varumärket blir framgångsrikt tack vare att det är pålitligt och transparent.

Virpi Ali-Haapala beskriver Villi som ett naturnära och otämjt varumärke som går sin egen väg.

­– Jag undviker ordet berättelse eftersom det låter som något påhittat, men det är viktigt hur vi beskriver våra produkter. Beskrivningen måste vara äkta.

Källvatten till export

Utomlands baserar sig Finn Springs varumärke på rent finländskt vatten – det är en bra grund att bygga varumärket kring när själva produkten är bra.

– Vi exporterar bara källvatten, berättar Ali-Haapala.

Finn Springs drycker har fått internationella erkännanden. Aqua Premium-flaskan som främst produceras för export har vunnit tre designpriser för sin tydliga skandinaviska formgivning.

– I tiderna hade vi en glasflaska med fint formspråk och vi funderade om en plastflaska kan se ut som en glasflaska, berättar Ali-Haapala.

Också med Villi-produkterna har Finn Spring satsat på flaskans form. Enligt Ali-Haapala är det ett sätt att skilja sig ur mängden.

– Formspråket, etiketten och det visuella måste passa ihop med produkten och dess värderingar. Det är vår utgångspunkt, säger Virpi Ali-Haapala.

Fakta

4 grundpelare för framgång

Gemensamma värderingar. I sin egen verksamhet litar Finn Spring på äkthet, transparens och ärlighet. Också personalen anammar de här värderingarna.

Rätt människor på rätt poster. Ett av företagets viktigaste trumfkort är att ha rätt människor på rätt poster. “Vi har medvetet byggt vår organisation så att vi har starkt kunnande inom alla områden”, säger Ali-Haapala.

Känn till marknaden. Vilken produkt passar på vilken marknad? Företaget måste koncentrera sig på vad marknaden vill ha och kräver.

Utmärkt kundservice. Finn Springs anställda förbinder sig till företagets strategi redan när de skriver under arbetskontraktet. Det handlar bland annat om bra kundbetjäning. “Vi lyssnar och betjänar kunder. Det är avgörande att alla förbinder sig till det”, säger Virpi Ali-Haapala.

Turismföretagare i Vasa skärgård vågar inte stå still: ”Antingen utveckla eller avveckla”

Efter ägarbyte 2011 har Kalle's Inn fått bättre täckningsbidrag och fler privatkunder. Men nu står företaget inför nya utmaningar på grund av coronapandemin.

Båtförsäljning blev tillväxtsuccé – nya försäljningsmetoder ger resultat

Nylunds Boathouse säljer dyra båtar med hjälp av snygga videor. Omsättningen växer också via företagsaffärer.

Friluftslivsfirma förnyade sin marknadsföring: Det gubbiga varumärket byttes ut till smatter och humor

I familjeföretaget Finn-Savotta är man inte rädda för att väcka känslor med marknadsföringen – trots att en del av kunderna är myndigheter.