Ledarskap

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner
Man måste ha en uppfattning om vart världen är på väg för att kunna leda ett företag till framgång, säger Maria Björnberg som är styrelseordförande för Saxo.

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner

Efter en generationsväxling uppdaterade investeringsbolaget Saxo sin strategi. Nu jobbar alla ihop för att företaget ska nå sina tillväxtmål.

|

Ett företag är som en trädgård – för att åstadkomma tillväxt måste man odla fram den.

Det här är utgångsläget för det familjeägda investeringsbolaget Saxo Oy. Efter en generationsväxling 2014 satte sig de nya ägarna ned vid samma bord.

– Vi hade en strategidiskussion och kom fram till att vi måste växa och att vi vill växa, säger styrelsens ordförande Maria Björnberg.

Efter den inledande strategidiskussionen började de verkställande direktörerna för dotterbolagen fundera på vilket sätt tillväxten kunde ske och vad som borde göras för att kunna växa.

För tillfället omsätter Saxo Oy ungefär 30 miljoner euro, men målsättningen för 2025 är att omsätta 100 miljoner euro. Björnberg berättar att tillväxten tas upp på alla styrelsemöten, men att det är mycket mer än nedskrivna fraser.

– Den viktigaste saken händer mellan öronen när framförallt ledningen börjar tänka på ett visst sätt.

Nolltillväxt räcker inte

För att lyckas med de högt uppsatta målen är det viktigt att alla involverade är av samma åsikt.

– Det måste finnas en gemensam ägarvilja och tillväxten ska vara en gemensam överenskommelse. Om alla inte är med blir det ett tungt lass att dra, säger Björnberg.

Namn: Saxo Oy
Gör: Investeringsbolag som äger Plastone Oy och Mekalasi Oy. Plastone tillverkar plastkomponenter, Mekalasi förmedlar sjukhus- och laboratorietillbehör.
Grundat: 1982
Omsättning: ca 30 miljoner
Antal anställda: ca 200

Efter samtal med andra företagare har hon insett att tillväxt inte nödvändigtvis ses som en självklarhet i andra familjeägda bolag.

– Men om man står kvar på samma ställe förtvinar man, säger hon.

Hon poängterar att grunden för en framgångsrik företagsverksamhet bygger på tillväxt. Hon säger ändå att tillväxten inte behöver vara så drastisk som Saxo planerar. Faktum är ändå att ett företags utgifter ständigt växer samtidigt som priserna pressas ner inom många branscher. Utöver det måste alla företag då och då göra nödvändiga investeringar i nya maskiner eller system.

– Jag vet inte om företag som har nolltillväxt och som kan fortsätta betala löner och dividender.

Från produkter till tjänster

I den djärva målsättningen att tredubbla Saxos omsättning har bolagets ledning och styrelse tagit ställning till eventuella risker. Enligt Maria Björnberg står risktagning i grunden för all företagsverksamhet.

– Överlag måste man vara rätt risktålig som företagare och vara beredd att ta risker.

På Saxo försöker man ändå minimera riskerna genom att styrelsen har en klar uppfattning om bolagets soliditet. Man har också varit försiktiga med förslag och företag som känts alltför riskabla.

Tillväxtarbetet fokuserar nu främst på att utveckla verksamheten i de företag som Saxo redan äger, alltså Plastone Oy och Mekalasi Oy, samtidigt som man hela tiden håller ögonen öppna för nya företagsköp.

– Vi får en del organisk tillväxt genom att skaffa nya kunder och jobba inom nya områden och till exempel erbjuda tjänster där vi tidigare bara erbjudit produkter.

Jobba mot samma mål

För att Saxo ska nå sina högt ställda målsättningar kräver det flexibilitet av alla inblandade. Enligt Björnberg måste man ha de rätta människorna i ledningen.

– De ska ha förmåga, fantasi, kunskap och erfarenhet. För att få personalen med krävs engagemang, personalen måste uppfatta att det handlar om ett mål som gagnar företaget och därmed dem.

Personligen har Björnberg haft stor nytta av företagarnätverket Kasvuryhmä som grundats för att sporra små och medelstora företag att jobba för större tillväxt.

– Jag har fått mycket stöd av att höra hur andra tänker kring tillväxt. Andras svårigheter ger mycket, de flesta har inget att förlora på att dela med sig av sina erfarenheter.

Utöver målsättningen att öka Saxos omsättning till 100 miljoner euro handlar tillväxten också om att beakta miljöfrågor och skapa en mer hållbar och effektiv verksamhet.

Björnberg betonar att arbetet bygger på människomöten och samarbete – alla ska känna att de jobbar för ett gemensamt mål. Som styrelseordförande är en av hennes viktigaste uppgifter att ställa frågor om det som är på gång.

– Jag leder vd:n genom allt. Vad händer? Hur gör vi det? Och om någon har en idé försöker jag uppmuntra i stället för att säga nej. Det handlar mycket om att inspirera andra.

Fakta

Maria Björnbergs tre insikter om att förnya ett företag

1. Var inte ensam. Ingen klarar av att göra något utan stöd av andra. Det viktigaste med all förnyelse och förändring är att de som berörs är med på det.

2. Ta med unga i styrelsen. Det är inte så stor skillnad vad de har för erfarenhet och kunnande, men i dagens värld är förändringarna genomgripande och snabba. Om styrelsen inte har en koppling till den yngre generationen saknar man en viktig pusselbit.

3. Mångsidighet är en styrka. Utöver unga personer behöver en styrelse bestå av personer med olika slags bakgrund. Det ska vara både män och kvinnor, i olika åldrar och med olika utbildning. Mångsidighet ger mer effektivt beslutsfattande.

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Både styrelsen och en advisory board är nyttiga redskap för att utveckla verksamheten. Men hur skiljer de sig åt?

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.