Ledarskap

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef
Enligt Chita Wahlroos, vd på Eläinklinikka Avec, kan man lära sig ledarskap i alla situationer – både när man lyckas och när man misslyckas.

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef

Gott ledarskap bygger på växelverkan och människokännedom anser Chita Wahlroos som är vd på Eläinklinikka Avec.

| |

En chef kan inte leda endast på det sätt som hon eller han själv skulle vilja bli ledd – det är viktigt att ha förståelse för olika människotyper. Det vet Chita Wahlroos som lett veterinärkliniken Eläinklinikka Avec sedan 2002.

Wahlroos fick en viktig lärdom tidigt på företagarbanan när hon gav respons till en anställd. Hon tog upp saken på det sätt hon själv hade önskat i samma situation – alltså rakt på sak, men det fungerade inte för den här personen.

– Man kan inte göra på samma sätt med alla, utan måste anpassa ledarskapet för var och en, funderar Wahlroos.

Vem: Chita Wahlroos
Ålder: 47
Bor i: Borgå
Målsättning som företagare: Skapa en ideal arbetsplats både för sig själv och de anställda och därmed erbjuda bästa möjliga kundservice.

Veterinärens arbete är väldigt självständigt och självstyrt. Trots det är ledarskap viktigt på kliniken, speciellt när de anställda blir fler.

Bra ledarskap grundar sig på växelverkan, något som Wahlroos anser sig själv vara rätt bra på.

– I kundarbete ses empati lätt som en nödvändighet, men det är minst lika viktigt i ledarskap.

Enligt Wahlroos betyder empati inte att man gör något för vara någon annan till lags, utan att man förstår hur den andra känner och kan förhålla sig medkännande, fastän man själv inte skulle vara av samma åsikt.

Värderingar styr verksamheten

Empati kopplas starkt ihop med hela verksamheten på Eläinklinikka Avec i och med att det är en av företagets värderingar. Andra värderingar är vänlighet, ärlighet och flexibilitet.

Företag: Eläinklinikka Avec
Bransch: Service inom veterinärmedicin
Grundat: 2002 (först som Jokikadun eläinklinikka, Eläinklinikka Avec sedan 2005)
Omsättning: 2,1 miljoner euro (10/2018), kommande räkenskapsperiod ca 2,4 M€
Personal: ca 20

Som vd har det varit viktigt för Chita Wahlroos att definiera värderingar som kan kopplas ihop med företagets målsättningar.

– Värderingarna styr verksamheten och de måste också synas i verksamheten. Utan ledarskap kan värderingarna fastställas slumpmässigt, säger Wahlroos.

De anställda har varit med om att formulera värderingarna och de har också skrivits ned så att de är lätta att återkomma till.

– Kunderna tackar för vår flexibilitet och vänlighet. Det här är ett konkret bevis på att vi har internaliserat värderingarna och att de syns i vår verksamhet. Vi behandlar också varandra i enlighet med värderingarna.

Företagarens många roller

Chita Wahlroos har tillsammans med sin make Timo Wahlroos ansvarat för ledningen på Eläinklinikka Avec, vilket betyder att det blivit mycket snack om jobbet också hemma.

Timo har nyligen blivit chef för Helsingfors universitets djursjukhus, vilket betyder att ledningen på Avec genomgår en förändring.

– Chefskapet är ofta ensamt. Som chef är jag tvungen att ge upp möjligheten att dela mina erfarenheter med mitt eget team, säger Chita Wahlroos.

Hon säger sig också vara perfektionist men att perfektion i ledarskap sällan är möjligt.

– Man måste lära sig att nöja sig med det som är tillräckligt bra. Annars blir ledarskapet för svårt och ångestladdat.

Wahlroos roll är också väldigt mångsidig – under en dag kan hon vara företagare, chef, expert och jobba med kundservice.

– Ibland är jag allt på en gång och rollen kan bytas i en sekund. Arbetet är så klart väldigt mångsidigt, men också tungt på grund av det.

Wahlroos anser sig ändå vara veterinär i första hand och chef i andra hand. Därför har hon också varit tvungen att lära sig en del om ledarskap. Ibland har det känts som ett måste.

– Men företagandet ligger djupt i mig. Jag tror att jag skulle vara väldigt företagarmässig fastän jag skulle vara löneanställd. Företagandet handlar om ett sätt att tänka och bära ansvar för sitt eget arbete och för sin utkomst.

Intuition hjälper i rekrytering

Inom många branscher är det svårt att hitta kunnig personal, samma gäller veterinärer och djurskötare. Fastän antalet studieplatser har utökats har rekryteringssvårigheterna inte ännu helt lättat.

– Kunderna har höga förväntningar på både behandlingar och betjäning, vilket gör det utmanande för oss att anställa en nyutexaminerad veterinär till ett fullständigt självständigt arbete.

Veterinärkliniken har haft en del rekryteringssvårigheter, men har ändå lyckats göra bra rekryteringar. På Eläinklinikka Avec satsar man på en bra arbetsgemenskap – en bra lön och förmåner räcker inte för att förbinda anställda.

För tillfället har företaget ungefär 20 anställda, varav en del specialister jobbar en dag i veckan. Arbetstagarna har hittats bland annat via djungeltrumman. Wahlroos poängterar ändå att rekrytering aldrig är lätt.

– Under själva rekryteringstillfället är det svårt att veta hurdan personen faktiskt är på jobb. Man måste i viss mån försöka lita på sin intuition, säger Wahlroos.

Fakta

Chita Wahlroos lärdomar om ledarskap

Inställning och värderingar. När man väljer nya teammedlemmar till små arbetsgemenskaper lönar det sig att tänka på hur den nya personens inställning, värderingar och sätt att göra saker på passar in i arbetskulturen. Det är lättare att utveckla någons kunnande än värderingar.

Ta hand om dig själv. En välmående organisation behöver en välmående chef. Chefen måste själv ta hand om sin ork. Stöd finns att få till exempel hos kollegor eller via handledning och mentorering.

Boka tid för ledarskapet. Företagaren är ofta så sysselsatt med det operativa arbetet att det inte blir mycket tid eller krafter över för själva ledarskapet. Om personalen består av mer än några personer lönar det sig att systematisk boka tid i kalendern för att hinna med det.

Växlade från vd-post till löneanställning: ”Nu kan jag koncentrera mig på mitt ledarskap”

Som företagare är man tvungen att göra allt själv, som anställd tar någon annan hand om det administrativa. Den erfarna företagaren Rasmus Nybergh ser fördelar med bägge.

Utveckling kräver tålamod och helikopterperspektiv – grundarna till flyttföretag tog ny fart via anställning hos andra

Efter en operativ paus på ungefär ett år fick de unga grundarna av Grabbarna Flytt en utomstående blick på sitt företag. I år har bolaget fått ny struktur och nya processer.

14 timmars arbetsdagar sju dagar i veckan – sommarkafé ute i skärgården är en livsstil

För fem år sedan inleddes kaféverksamheten på Nötö med en budget på 6 000 euro. Nu drömmer kaféföretagarna om att kunna anställa personal för att få avlastning – men för det krävs både ekonomi och bättre inkvarteringsmöjligheter.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Hur kan man stärka sammanhållningen? 4 tips för en bättre arbetsgemenskap

Betydelsen av en vi-anda ökar i takt med att distansarbete blir allt vanligare. Bra chefer är en central grundpelare, men det lönar sig också att främja växelverkan mellan kollegor.

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal

Jakobstadsföretaget Sähköpalvelu Walberg har på fem år ökat omsättningen till 5 miljoner och tredubblat antalet anställda. En utmaning har varit att hitta och skapa rätt rutiner.

Trädgårdsbranschen blomstrar: familjeföretag i Jakobstad riktar blicken mot hela Finland

Coronaviruset är en last för många branscher, men för trädgårdsbranschen går det bra. I en säsongsbetonad bransch krävs ändå alltid planering – vare sig det råder undantagsläge eller ej.

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Coronakrisen tvingar företag att se över personalledningen. Det är lättare att få kontroll över situationen när man har vissa grundpelare i skick.

Företagsledarens lärdomar om krishantering: tro inte att du vet allt, lär dig snabbt nytt och anpassa dig till situationen

Kriser är ofta oberäkneliga. 35 år som företagare har lärt Bengt Westerholm att förbereda sig för sådant han inte vetat att han ska förbereda sig för. Här delar han med sig av sina lärdomar.

Ladda mer