Ledarskap

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef
Enligt Chita Wahlroos, vd på Eläinklinikka Avec, kan man lära sig ledarskap i alla situationer – både när man lyckas och när man misslyckas.

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef

Gott ledarskap bygger på växelverkan och människokännedom anser Chita Wahlroos som är vd på Eläinklinikka Avec.

| |

En chef kan inte leda endast på det sätt som hon eller han själv skulle vilja bli ledd – det är viktigt att ha förståelse för olika människotyper. Det vet Chita Wahlroos som lett veterinärkliniken Eläinklinikka Avec sedan 2002.

Wahlroos fick en viktig lärdom tidigt på företagarbanan när hon gav respons till en anställd. Hon tog upp saken på det sätt hon själv hade önskat i samma situation – alltså rakt på sak, men det fungerade inte för den här personen.

– Man kan inte göra på samma sätt med alla, utan måste anpassa ledarskapet för var och en, funderar Wahlroos.

Vem: Chita Wahlroos
Ålder: 47
Bor i: Borgå
Målsättning som företagare: Skapa en ideal arbetsplats både för sig själv och de anställda och därmed erbjuda bästa möjliga kundservice.

Veterinärens arbete är väldigt självständigt och självstyrt. Trots det är ledarskap viktigt på kliniken, speciellt när de anställda blir fler.

Bra ledarskap grundar sig på växelverkan, något som Wahlroos anser sig själv vara rätt bra på.

– I kundarbete ses empati lätt som en nödvändighet, men det är minst lika viktigt i ledarskap.

Enligt Wahlroos betyder empati inte att man gör något för vara någon annan till lags, utan att man förstår hur den andra känner och kan förhålla sig medkännande, fastän man själv inte skulle vara av samma åsikt.

Värderingar styr verksamheten

Empati kopplas starkt ihop med hela verksamheten på Eläinklinikka Avec i och med att det är en av företagets värderingar. Andra värderingar är vänlighet, ärlighet och flexibilitet.

Företag: Eläinklinikka Avec
Bransch: Service inom veterinärmedicin
Grundat: 2002 (först som Jokikadun eläinklinikka, Eläinklinikka Avec sedan 2005)
Omsättning: 2,1 miljoner euro (10/2018), kommande räkenskapsperiod ca 2,4 M€
Personal: ca 20

Som vd har det varit viktigt för Chita Wahlroos att definiera värderingar som kan kopplas ihop med företagets målsättningar.

– Värderingarna styr verksamheten och de måste också synas i verksamheten. Utan ledarskap kan värderingarna fastställas slumpmässigt, säger Wahlroos.

De anställda har varit med om att formulera värderingarna och de har också skrivits ned så att de är lätta att återkomma till.

– Kunderna tackar för vår flexibilitet och vänlighet. Det här är ett konkret bevis på att vi har internaliserat värderingarna och att de syns i vår verksamhet. Vi behandlar också varandra i enlighet med värderingarna.

Företagarens många roller

Chita Wahlroos har tillsammans med sin make Timo Wahlroos ansvarat för ledningen på Eläinklinikka Avec, vilket betyder att det blivit mycket snack om jobbet också hemma.

Timo har nyligen blivit chef för Helsingfors universitets djursjukhus, vilket betyder att ledningen på Avec genomgår en förändring.

– Chefskapet är ofta ensamt. Som chef är jag tvungen att ge upp möjligheten att dela mina erfarenheter med mitt eget team, säger Chita Wahlroos.

Hon säger sig också vara perfektionist men att perfektion i ledarskap sällan är möjligt.

– Man måste lära sig att nöja sig med det som är tillräckligt bra. Annars blir ledarskapet för svårt och ångestladdat.

Wahlroos roll är också väldigt mångsidig – under en dag kan hon vara företagare, chef, expert och jobba med kundservice.

– Ibland är jag allt på en gång och rollen kan bytas i en sekund. Arbetet är så klart väldigt mångsidigt, men också tungt på grund av det.

Wahlroos anser sig ändå vara veterinär i första hand och chef i andra hand. Därför har hon också varit tvungen att lära sig en del om ledarskap. Ibland har det känts som ett måste.

– Men företagandet ligger djupt i mig. Jag tror att jag skulle vara väldigt företagarmässig fastän jag skulle vara löneanställd. Företagandet handlar om ett sätt att tänka och bära ansvar för sitt eget arbete och för sin utkomst.

Intuition hjälper i rekrytering

Inom många branscher är det svårt att hitta kunnig personal, samma gäller veterinärer och djurskötare. Fastän antalet studieplatser har utökats har rekryteringssvårigheterna inte ännu helt lättat.

– Kunderna har höga förväntningar på både behandlingar och betjäning, vilket gör det utmanande för oss att anställa en nyutexaminerad veterinär till ett fullständigt självständigt arbete.

Veterinärkliniken har haft en del rekryteringssvårigheter, men har ändå lyckats göra bra rekryteringar. På Eläinklinikka Avec satsar man på en bra arbetsgemenskap – en bra lön och förmåner räcker inte för att förbinda anställda.

För tillfället har företaget ungefär 20 anställda, varav en del specialister jobbar en dag i veckan. Arbetstagarna har hittats bland annat via djungeltrumman. Wahlroos poängterar ändå att rekrytering aldrig är lätt.

– Under själva rekryteringstillfället är det svårt att veta hurdan personen faktiskt är på jobb. Man måste i viss mån försöka lita på sin intuition, säger Wahlroos.

Fakta

Chita Wahlroos lärdomar om ledarskap

Inställning och värderingar. När man väljer nya teammedlemmar till små arbetsgemenskaper lönar det sig att tänka på hur den nya personens inställning, värderingar och sätt att göra saker på passar in i arbetskulturen. Det är lättare att utveckla någons kunnande än värderingar.

Ta hand om dig själv. En välmående organisation behöver en välmående chef. Chefen måste själv ta hand om sin ork. Stöd finns att få till exempel hos kollegor eller via handledning och mentorering.

Boka tid för ledarskapet. Företagaren är ofta så sysselsatt med det operativa arbetet att det inte blir mycket tid eller krafter över för själva ledarskapet. Om personalen består av mer än några personer lönar det sig att systematisk boka tid i kalendern för att hinna med det.

När affärsverksamheten åker bergochdalbana – transportörtillverkare vet hur det är att vara beroende av konjunkturer

Från vinst till förlust till uppgång igen. 37 år inom en cyklisk bransch har lärt Ferroplan att jämna ut de största fallen och utnyttja uppgången.

Lönsam arbetsinsats av ung företagare: omsättningen steg över 6 miljoner på fem år

Tydliga mål och en kärlek för bilar är ingredienserna i Vasaföretaget Prestige Car Centers tillväxt. Framtidens tillväxt möjliggörs med utvidgad verksamhet och fler anställda.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Arbetspsykolog listar vad företagskultur innebär, hur den kan utvecklas och varför det är så viktigt.

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Ett tecken på en bra arbetsgemenskap är hur man klarar av att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Skynda inte med rekryteringen – första intrycket brukar stämma

Köpman Joakim Forss har träffat hundratals arbetssökande. Han väljer hellre en person med rätt inställning än med bra produktkännedom.

Strategi är mer än en plan: den visar också konkurrensfördelarna

Företagscoachen berättar vilken betydelse vision och strategi har i olika faser av företagets livscykel.

Är du chef? Fokusera inte för mycket på att det ska vara roligt

Småföretagare får inte glömma arbetsrollen. Det kan leda till missämja om chefen är för mycket kompis med en anställd.

Ladda mer