Ledarskap

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

I Muminvärlden i Nådendal är det nästan lika harmoniskt som i Mumindalen – styrelse och vd för en aktiv diskussion och kompromissar när det behövs.

|

Hur en styrelse och vd jobbar ihop växlar från bolag till bolag. Ibland finns en stark styrelse och en svag vd, eller så är det tvärtom.

– Men det gäller att hitta en balans, säger Tomi Lohikoski som sedan 2007 har varit vd för Muminvärlden Ab.

Familjeföretaget har sedan starten 1993 anställt externa vd:ar i och med att grundaren Dennis Livson bodde utomlands och koncentrerade sig på andra arbetsuppgifter.

Ansvarsfördelningen mellan styrelse och vd är tydlig: Lohikoski tar hand om företagets vardag medan styrelsen har ansvar för de långsiktiga linjerna.

– Skillnaden mellan styrelse och vd är att vd:n är mer operativ, medan styrelsen är mer strategisk och ansvarar för allt som har större ekonomisk betydelse samt för beslut som når långt fram i tiden.

Företag: Muminvärlden Ab
Bransch: Turism
Grundat: 1993
Omsättning: 7,4 miljoner euro
Resultat: ca 900 000 euro
Antal anställda: 12 året runt samt drygt 200 säsongarbetare

Lohikoski beskriver sitt arbete som mångsidigt och han strävar efter att vara en aktiv företagsledare.

På en mer konkret nivå innebär det att Lohikoski ansvarar för administration, löner, personal, företagsutveckling, samt relationer med samarbetspartner. För Muminvärldens del handlar det bland annat om Nådendals stad och Visit Finland.

Styrelsen å sin sida fokuserar på de mer långsiktiga besluten – men vill så klart veta hur försäljningen gått och hur kundbelåtenheten utvecklats.

– Men det hjälper inte att kika i backspegeln, styrelsens uppgift är att luta sig framåt. När jag jobbar med det dagliga är min synvinkel begränsad, medan styrelsen har en helikoptervy, förklarar Lohikoski.

Stödet från styrelsen avgörande

I bolaget uppstår inga maktkamper mellan styrelse och vd, utan besluten fattas i samförstånd. Lohikoski säger att han lärt sig att stå på sig och att argumentera för sina åsikter.

– Vi har ibland fört långa diskussioner där bägge korrigerat tanken en aning, men vi har aldrig haft ett bråk på allvar, snarare en argumentering för att komma fram till en slutsats.

Diskussioner förs främst under olika möten eller planeringsdagar. Ibland kan det räcka med ett styrelsemöte per år, vissa år har det blivit 10–12 möten.

– Det beror på vilket skede företaget är i.

För honom är stödet från styrelsen avgörande.

– Att man har någon som man kan vända sig till och fråga om man ska välja vänster eller höger. Eller att man vet att man har styrelsens förtroende när man själv fattar aktiva beslut.

Lohikoski betonar att det är viktigt att styrelsen signalerar till vd:n att hen gör rätt.

– Jag anser att styrelsen är till för att stöda vd:n och så länge som styrelsen har förtroende för vd:n så får han stödet, säger Lohikoski.

Den korta säsongen kräver starkt kunnande

Lohikoski anser att det är en fördel att han själv jobbat så länge i bolaget. Samarbetet med Dennis Livson fungerade alltid bra och har fortsatt på samma linje när sönerna Tim och Ted Livson tog över bolaget efter faderns bortgång.

För styrelsemedlemmarna överlag är det viktigaste att förstå bolagets speciella karaktär.

– Vi arbetar med en kort säsong och väldigt mycket människor. Det är få som har kännedom om det.

Den korta säsongen är en utmaning för framförallt ekonomin. Det går åt pengar till hyror, löner och energi året runt, medan inkomsterna kommer under enstaka månader.

– Speciellt på våren är det svårt när det går åt mycket pengar till att utbilda personal och skriva manus för teatern, bygga nytt och underhålla det gamla samt göra marknadsföring. Det är kostnad efter kostnad, men vi har ett gott förhållande till banken, säger Lohikoski.

Arvet från Mumin präglar arbetet

Muminvärlden i Nådendal fungerar under en licens som ger bolaget ensamrätt att utnyttja Mumin för temaparker i hela Europa.

Det finns planer på att utvidga verksamheten både med inomhus- och utomhusparker. Som bäst pågår ett projekt med en utomhuspark i Sverige.

– Jag tror att vår framtid är ganska fylld av arbete. Vi vill växa och bli mer internationella, det finns mycket att göra, säger Lohikoski.

Både i samarbetet mellan vd och styrelse och i samarbetet med andra parter anser han att det är viktigt att uppskatta varandra och kunna lyssna.

– Vi arbetar med Mumin och det finns ett arv kring det hela. Om vi skulle bete oss på ett annat sätt än Mumin skulle det leda till en katastrof. Vi lever i samspel med naturen, förstår olika människor och är öppna för nya idéer.

Fakta

Fyra tips för ett fungerande samarbete mellan styrelse och vd

Förtroende. Ett gott förtroende mellan styrelse och vd är nummer ett för att samarbetet ska fungera.

Möjlighet till öppen diskussion. Man ska kunna argumentera för sin sak men också lyssna på den andra och kunna hitta kompromisser om åsikterna skiljer sig åt.

Känn till rollerna. Vad är styrelsens ansvar, vad hör till vd:n? Det är viktigt att man inte klampar in på den andras tomt.

Utnyttja och skaffa kompetens. Vare sig det handlar om ekonomi eller juridik måste både styrelse och vd utnyttja rätt kompetens för att kunna fatta rätt beslut.

Tipsen baserar sig på intervjun med Tomi Lohikoski.

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner

Efter en generationsväxling uppdaterade investeringsbolaget Saxo sin strategi. Nu jobbar alla ihop för att företaget ska nå sina tillväxtmål.