Ledarskap

Ägarskap kräver hårda beslut – främsta uppgift är bolagets fortlevnad
Pia Simons, 46, vd för trähusbyggnadsföretaget Simons Element är inte rädd för att fatta hårda beslut.

Ägarskap kräver hårda beslut – främsta uppgift är bolagets fortlevnad

Pia Simons tvingades till stora uppsägningar i tre etapper för att rädda trähustillverkaren Simons Elements fortlevnad.

| |

När Pia Simons genom generationsväxling tog över som vd efter sin far 2011 var hela småhusbranschen i kris och Simons Element letade liksom andra företag i branschen efter nya marknadsnischer.

– År 2014 var vi slutligen tvungna att stänga vår modulhusfabrik, där halva personalen jobbade, för att koncentrera oss helt på storelement. När processen med att minska personalen var över hade antalet anställda sjunkit från 150 toppåret 2008 till dagens ungefär 50, säger Pia Simons.

Att skära ned verksamheten och säga upp en stor del av personalen var enligt henne en riktigt tung process eftersom den påverkade många familjer.

– En vd:s primära roll är ändå att arbeta för företagets överlevnad. När vi valde ut vilka som skulle få gå försökte vi så objektivt som möjligt se till vilka som var tillräckligt mångsidiga och flexibla och kunde ge mest tilläggsvärde till företaget, säger Simons.

Pia Simons
Ålder: 46
Bor: I Vasa.
Målsättning: Ville från början bli företagare. Fortsätter med det så länge de bra dagarna på jobbet är flera än de dåliga.

Simons Element Ab
Gör:
Bygger väggelement i trä för egnahemshus, radhus, parhus, vårdhem, hallar, dagisar och skolor.
Omsättning:
Cirka fem miljoner euro.
Personal:
Cirka 50.

Hon är i dag tillfreds med det rationella tillvägagångssättet och konstaterar att de hårda besluten gjorde att hon samtidigt växte som chef. Helt rena papper ger hon ändå inte sig själv.

– Efter samarbetsförhandlingarna tog det två veckor innan vi kunde meddela vilka som blivit avskedade. Det borde ha gått snabbare. Det var inte heller helt lyckat att de uppsagda jobbade kvar på företaget under uppsägningstiden, säger hon.

Guidejobb gav människokännedom

Född i en företagarfamilj som Simons är hade huvudämnena på Hanken i Vasa varit företagande och företagsledning. Efter examen 1997 flyttade hon till Stockholm med sin nuvarande man, jobbade på personaluthyrningsföretaget Manpower i närmare ett års tid, vid sidan av studier i spanska, och antogs 1999 till Fritidsresors guideskola.

– Speciellt lärorikt var ett halvt år som guide på Gran Canaria. Brottsligheten florerade och jag satt titt som tätt på polisstationen för att hjälpa någon drabbad turist. Sammantaget lärde guidetiden mig mycket om mänskligt psyke och ledarskap, något som jag har haft stor nytta av här på företaget, säger Simons.

Hon var inte ny i företaget då hon blev vd 2011, utan hade varit sin fars högra hand sedan hon flyttade tillbaka till Finland 2000.

– När jag var liten närmast bodde jag på fabriken och brukade säga att vi var tre barn i familjen: jag, min bror och Simons Element. När jag nu kom tillbaka i en annan roll fick jag lära mig företagets verksamhet betydligt konkretare av pappa och mamma, som var ekonomichef, säger Pia Simons.

Utvecklingen fortsatte också i nedgång

Simons berättar att utvecklingen av företaget inte upphörde ens under småhusbranschens värsta kris.

– År 2011 började vi till exempel arbeta enligt kvalitetssystemet ISO 9001 för att få redskap för kontinuerlig utveckling, säger Simons.

År 2015 tog företaget ett steg vidare och började införa systemet med målstyrt ledarskap, Lean.

– Det innebär att alla avdelningar arbetar enligt klart definierade processer och att det är kundnyttan som står i centrum för alla beslut. Det har lärt oss alla att prioritera bättre och systemet är ett bra redskap för självledarskap. Vi har dessutom kompletterat med ledarskapsutbildning och kurser i coachande ledarskap, säger Simons.

Hon berättar att fadern målmedvetet överförde ledarskapet då hon i en generationsväxling 2011 tog över som vd och han blev styrelseordförande. Brodern hade andra intressen i livet och driver i dag ett framgångsrikt it-företag men han är delägare och sitter också i styrelsen.

– Till en början var pappa mycket på företaget och personalen kunde gå till honom av gammal vana. Genom åren har vår rollfördelning blivit tydligare och nu är han främst ett viktigt bollplank som också hjälper med praktisk problemlösning.

Fakta

Pia Simons lärdomar gällande ledarskap

Som företagare måste man tror på sig själv.

“Det finns alltid de som ifrågasätter och då måste man ta sin plats. Som ung kvinna i en mansdominerad bransch tog det sin tid att bli accepterad som chefen, speciellt som många anställda hade känt mig sedan barnsben. Sen är det en annan sak att konstruktiv kritik och framförande av nya idéer ska uppmuntras.”

Chefens uppgift är att göra det möjligt för personalen att jobba så effektivt som möjligt.

“Här har vår övergång till en målstyrd Lean-filosofi gett en otrolig kraft, för nu ser alla avdelningar hela tiden sin roll i helheten. För mig var det här en aha-upplevelse.”

Ledarens bästa verktyg är att lyssna, informera, bygga broar, förhandla och sälja in idéer.

“Jag är ute på fabriken så mycket som möjligt, inte för att lägga mig i saker utan för att helt enkelt vara närvarande och få direkt feedback. Det var i början svårt att vänja sig med att gå utan ett specifikt ärende genom hela fabriken, men ju mera jag är närvarande, desto mera kontakt tar personalen gällande allmänna frågor.”

Förändringsstyrning är vardag i tillväxtbolag – ”Verksamheten måste förnyas”

Det går inte att svara på tillväxt endast genom att jobba hårdare. Det säger Jarna Heinonen, professor i företagande.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Liten och stor samarbetar: försöker hitta medel för framtidens bokhandel

Lokala bokhandeln Gros i Vasa inleder samarbete med Akademiska bokhandeln. Båda går in som jämbördiga parter.

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

I Muminvärlden i Nådendal är det nästan lika harmoniskt som i Mumindalen – styrelse och vd för en aktiv diskussion och kompromissar när det behövs.

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Både styrelsen och en advisory board är nyttiga redskap för att utveckla verksamheten. Men hur skiljer de sig åt?

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

Entreprenör hela livet, men företagare först sedan 2018

Tidigare var han vd, nu företagare i åländska Bifa. Tony Saarinen drivs av två saker: man måste kunna sin business och bygga upp rätt lag.

När pengar inte är det viktigaste – företagarpar vill skapa glädje

Företagarpar i Ingå erbjuder boende i vandrarhem med cirkustema och där frukosten kompletteras med serenader. För dem är det viktigt att skapa glädje, men verksamheten är ändå ingen välgörenhet.

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

Ladda mer