Ledarskap

Ostförsäljare måste sälja mer och vara noggrann med pengarna efter stor investering – ”Det finns inte mycket kött på benen”

Ostförsäljare måste sälja mer och vara noggrann med pengarna efter stor investering – ”Det finns inte mycket kött på benen”

Herkkujuustola planerade sin största investering i över tio år. Boksluten hade en betydande roll för att företaget beviljades ett banklån.

|

I december 2018 mångdubblades produktionskapaciteten för ostproducenten Herkkujuustola i Sastamala när företagets nya lokaler öppnade längs riksvägen som går från Tammerfors till Björneborg. Samtidigt öppnades en restaurang och antalet anställda fördubblades.

Anpassningen till den nya situatonen har krävt att Herkkujuustolas företagare Peter Dörig har uppdaterat sina tankegångar. Investeringen syntes delvis redan under föregående räkenskapsperiod när omsättningen steg från knappt 600 000 euro till närmare en miljon.

– Nu måste jag tänka på allt i större skala. Under lönedagen måste det till exempel finnas en helt annan summa pengar på kontot än tidigare, säger Dörig.

Samtidigt är riskerna i företaget mer konkreta än tidigare. Enligt Dörig måste Herkkujuustolas omsättning växa till 2–2,5 miljoner euro så att företaget kan betala av investeringslånet samt klara av övriga skyldigheter. Det innebär större satsningar på försäljning samt att företaget måste knyta samarbetsavtal med allt större aktörer.

Lång väg till nya lokaler

Investeringen på närmare fyra miljoner euro föregicks av en nästan tio år lång planerings- och förberedelsefas som också bjöd på besvikelser.

Dörig tänkte redan 2007, fem år efter att han grundade bolaget, att ostföretagets utrymmen i Mouhijärvi inte räcker till om närmatstrenden och företagets tillväxt fortsätter. Företaget var verksamt i en hyrd lokal, men Dörig drömde redan då om att bygga egna utrymmen.

FÖRETAG: HERKKUJUUSTOLA OY
BRANSCH: OSTBUTIK
GRUNDAT: 2002
OMSÄTTNING: 946 000 EURO (RÄKENSKAPSPERIOD SOM SLUTADE 6/2019)
RESULTAT: 2 000 EURO (RÄKENSKAPSPERIOD SOM SLUTADE 6/2019)
ANTAL ANSTÄLLDA: 12

I början av 2009 blev Mouhijärvi en del av Sastamala och under 2011 gav staden ett undantagstillstånd för bygget på en anvisad tomt i Häijää.

Allt var redo för en investering, men till företagarens förvåning satte Ely-centralen stopp för projektet. Motiveringen handlade om landskapets värde och en halvfärdig planläggning.

Det här fördröjde projektet med flera år. Efter att Dörig hittade en ny tomt inleddes bygget 2017. Innan det måste finansieringen för hela investeringen omförhandlas och också banken som beviljat lånet byttes ut.

Herkkujuustola

Fastän den ursprungliga planen gick i stöpet och har orsakat mycket extra besvär och trötthet, ser Dörig ändå att det finns mycket gott i situationen. I den slutliga planen gjordes utrymmet till exempel lite mindre i enlighet med finansiärens önskemål.

– Så här i efterhand skulle jag säga att det var bara en bra sak. Nu har vi gott om tid att planera helheten.

Summan av flera samarbetsmöjligheter

En dryg miljon av investeringen täcktes av EU:s utvecklingsfond för landsbygden. Största delen har ändå finansierats med banklån.

Dörig säger att företagets bokslut spelade en avgörande roll i låneförhandlingarna. Med hjälp av dem kunde Herkkujuustola bevisa att affärsverksamheten är lönsam.

Banken ville så klart också se en noggrann affärsverksamhetsplan för att försäkra sig om att företaget har möjligheter att betala av lånet. Utöver det bad man om synpunkter av en extern konsult.

Finnvera blev borgenär och enligt Dörig hade också Ely-centralen en central roll i helheten. Dörig säger sig gilla utmaningar och risker och efter utvidgningen finns det av dem så att det räcker och blir över.

– Det finns inte så mycket kött på benen i ett sådant här projekt. Därför måste vi vara lite snåla och väldigt noga, säger han.

Kapaciteten tog slut för flera år sedan

Enligt Dörig kom gränserna för Herkkujuustolas produktionskapacitet emot redan i början av 2010-talet. Sedan dess har Herkkujuustola troligen gått miste om försäljning ända tills de nya lokalerna öppnades – helt enkelt för att man inte klarade av att tillverka så mycket ost som det fanns efterfrågan för.

– Visst var det en risk att så länge säga till kunder att ”vi inte har” eller ”inte kan leverera”, funderar Dörig.

För tillfället ser det ändå ut som att företaget inte gått miste om något, utan snarare har verksamheten förstärkts. Det är ändå klart att den utdragna utvidgningen och all byråkrati kring det har sugit åt sig energi som kunde ha använts för annat i företaget.

– Man tröttnar ju nog på att vara frustrerad när allt bara stampar på stället och inte fortskrider.

Nu är den nya byggnaden ändå byggd och byggandet medförde inga överraskningar. Dörig upplever att han nu måste lyckas med att skapa tillväxt inom verksamheten.

– Ibland tänker jag på att tänk om det inte lyckas. Man kommer antagligen inte att bli förlåten.

Dörig är son till en schweizisk ostmästare och vill också i sitt företag värna om kvaliteten. Det första året i de nya lokalerna gick åt till att slipa fram verksamheten till sin spets.

– Sådana här ostar har en själ. I fjol lade vi alla extra satsningar på att kvaliteten blir så bra som vi vill, berättar Dörig.

– Nu måste vi börja satsa på försäljningen.

Fakta

3 tips för att göra en stor investering

Utred fördelar och risker. Peter Dörigs Herkkujuustola gjorde en stor investering i nya lokaler. Enligt Dörig var det väsentligt att redan på förhand göra klart för sig om han brinner tillräckligt mycket för att utvidga verksamheten – alltså långa och stressiga arbetsdagar i flera år. Andra alternativet hade varit att välja ett enklare liv och låta bli att utvidga.

Prata om saken på förhand med dina närmaste. Enligt Dörig är det väsentligt att på förhand prata igenom allt med familjen – vad innebär de tunga åren helt konkret? Utan familjens stöd blir vardagen tung för företagaren.

Ta hand om varumärke och resultat. Herkkujuustolas investering hängde på lönsamma bokslut samt ett fungerande varumärke som ligger som en grund för framtiden. Dörig anser att det finns en växande marknad för inhemsk ostproduktion.

Gigantiskt hopp till en högre nivå – åländskt fiskodlingsföretag har mångdubblat sin odlingsvolym

Stora investeringar i fiskodlingstillstånd har hjälpt Brändö Lax att växa. Skärpta regler gör fiskodling miljövänligare men också svårare.

20 förändringens år i filmbranschen: Inte ens pensionering får företagarpar att sluta arbeta på sin biograf

Kino Olympia i Hangö drivs av numera pensionerat företagarpar – för dem är det viktigaste att filmerna fortsätter snurra.

Affärsängel går igenom 100 startups årligen – investerar i två eller tre

Efter 30 år som anställd inom internationell industri hjälper affärsängeln Peter Friis startups att utveckla verksamheten och vässa strategin.

Nya företagares stötesten: För lite kapital

I nya företag behövs kapital för att täcka också överraskande kostnader. Nyföretagarcentral hjälpte bussföretagare Peter Norrgård med kalkylerna.

Ladda mer