Ledarskap

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Arbetspsykolog listar vad företagskultur innebär, hur den kan utvecklas och varför det är så viktigt.

|

Det lönar sig att ta företagskultur på allvar, eftersom ingen arbetsgivare kan slippa undan det. En företagskultur uppstår i alla arbetsgemenskaper och fungerar som företagets ryggrad.

Enligt arbetspsykolog Juho Toivola innebär företagskultur i all sin enkelhet det som sker i företaget när cheferna inte finns på plats. Verkligheten framträder i det vardagliga arbetet – vad än företagets värderingar innehåller för adjektiv.

– Företagskultur visar hur arbetsgemenskapen leds, hur den beter sig, vad som uppskattas i företaget och vad som är tillåtet och hur idealet ser ut, listar Toivola.

Enligt honom bygger företagskulturen i små och medelstora företag på företagarens personlighet. Ägaren är med sitt eget agerande ett exempel för de andra.

– I Finland finns flera framgångsrika företag med olika sorters företagskultur. Det lönar sig för företagaren att tänka på i ett hurdant företag de anställda trivs och jobbar på bästa möjliga sätt, säger Toivola.

Arbetspsykologen uppmuntrar företagare att stärka de delområden som de anställda redan uppskattar. Som ett exempel nämner han flexibilitet i arbetet. Att kommunicera styrkor har en betydande roll, eftersom människor fort vänjer sig och anser att vissa saker är självklarheter.

De anställda måste känna till företagets riktning. De känner ett starkare band till företaget om arbetet har en större betydelse än att man jagar ekonomisk vinst.

– Enklast går det att samla in information genom att fråga de anställda om vad de förväntar sig från ledarskapet. Det lönar sig ändå att beakta att olika saker är viktiga för människor i olika åldrar, berättar Toivola.

– Förvånansvärt många vill ha tydliga direktiv kring vilka förväntningarna på dem är. Man måste alltid berätta vad målsättningarna är, fortsätter han.

En stark företagskultur är en konkurrensfördel

En stark företagskultur är en konkurrensfördel för små och medelstora bolag.

De anställdas vilja att nå gemensamma målsättningar avspeglas i kundkontakterna och således också i försäljningen. Företagskulturen förstärker också bilden av arbetsgivaren.

– Så gott som alla företag börjar ha koll på de mest grundläggande grejerna. Konkurrensfördelen uppstår alltmer via kulturen. Byggbranschen är ett bra exempel. Där finns nu företag som utgår från de anställda. De utmanar branschen och kommer säkert att vara framgångsrika i fortsättningen, berättar Toivola.

Små och medelstora bolag har generellt sett ett gott rykte, eftersom de enligt undersökningar är pålitliga arbetsgivare. Tillvägagångssätten är transparenta, informationen löper och det finns poster med ansvar.

– Relationerna mellan ledningen och de anställda är förtroliga. Man känner ömsesidigt förtroende och använder sig av bondförnuft. Bristen på HR kan slå till vid jobbiga situationer, eftersom ingen kan kunna och vara bra på allt, säger Toivola.

 

Växlade från vd-post till löneanställning: ”Nu kan jag koncentrera mig på mitt ledarskap”

Som företagare är man tvungen att göra allt själv, som anställd tar någon annan hand om det administrativa. Den erfarna företagaren Rasmus Nybergh ser fördelar med bägge.

Utveckling kräver tålamod och helikopterperspektiv – grundarna till flyttföretag tog ny fart via anställning hos andra

Efter en operativ paus på ungefär ett år fick de unga grundarna av Grabbarna Flytt en utomstående blick på sitt företag. I år har bolaget fått ny struktur och nya processer.

14 timmars arbetsdagar sju dagar i veckan – sommarkafé ute i skärgården är en livsstil

För fem år sedan inleddes kaféverksamheten på Nötö med en budget på 6 000 euro. Nu drömmer kaféföretagarna om att kunna anställa personal för att få avlastning – men för det krävs både ekonomi och bättre inkvarteringsmöjligheter.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Hur kan man stärka sammanhållningen? 4 tips för en bättre arbetsgemenskap

Betydelsen av en vi-anda ökar i takt med att distansarbete blir allt vanligare. Bra chefer är en central grundpelare, men det lönar sig också att främja växelverkan mellan kollegor.

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal

Jakobstadsföretaget Sähköpalvelu Walberg har på fem år ökat omsättningen till 5 miljoner och tredubblat antalet anställda. En utmaning har varit att hitta och skapa rätt rutiner.

Trädgårdsbranschen blomstrar: familjeföretag i Jakobstad riktar blicken mot hela Finland

Coronaviruset är en last för många branscher, men för trädgårdsbranschen går det bra. I en säsongsbetonad bransch krävs ändå alltid planering – vare sig det råder undantagsläge eller ej.

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Coronakrisen tvingar företag att se över personalledningen. Det är lättare att få kontroll över situationen när man har vissa grundpelare i skick.

Företagsledarens lärdomar om krishantering: tro inte att du vet allt, lär dig snabbt nytt och anpassa dig till situationen

Kriser är ofta oberäkneliga. 35 år som företagare har lärt Bengt Westerholm att förbereda sig för sådant han inte vetat att han ska förbereda sig för. Här delar han med sig av sina lärdomar.

Ladda mer