Ledarskap

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Arbetspsykolog listar vad företagskultur innebär, hur den kan utvecklas och varför det är så viktigt.

|

Det lönar sig att ta företagskultur på allvar, eftersom ingen arbetsgivare kan slippa undan det. En företagskultur uppstår i alla arbetsgemenskaper och fungerar som företagets ryggrad.

Enligt arbetspsykolog Juho Toivola innebär företagskultur i all sin enkelhet det som sker i företaget när cheferna inte finns på plats. Verkligheten framträder i det vardagliga arbetet – vad än företagets värderingar innehåller för adjektiv.

– Företagskultur visar hur arbetsgemenskapen leds, hur den beter sig, vad som uppskattas i företaget och vad som är tillåtet och hur idealet ser ut, listar Toivola.

Enligt honom bygger företagskulturen i små och medelstora företag på företagarens personlighet. Ägaren är med sitt eget agerande ett exempel för de andra.

– I Finland finns flera framgångsrika företag med olika sorters företagskultur. Det lönar sig för företagaren att tänka på i ett hurdant företag de anställda trivs och jobbar på bästa möjliga sätt, säger Toivola.

Arbetspsykologen uppmuntrar företagare att stärka de delområden som de anställda redan uppskattar. Som ett exempel nämner han flexibilitet i arbetet. Att kommunicera styrkor har en betydande roll, eftersom människor fort vänjer sig och anser att vissa saker är självklarheter.

De anställda måste känna till företagets riktning. De känner ett starkare band till företaget om arbetet har en större betydelse än att man jagar ekonomisk vinst.

– Enklast går det att samla in information genom att fråga de anställda om vad de förväntar sig från ledarskapet. Det lönar sig ändå att beakta att olika saker är viktiga för människor i olika åldrar, berättar Toivola.

– Förvånansvärt många vill ha tydliga direktiv kring vilka förväntningarna på dem är. Man måste alltid berätta vad målsättningarna är, fortsätter han.

En stark företagskultur är en konkurrensfördel

En stark företagskultur är en konkurrensfördel för små och medelstora bolag.

De anställdas vilja att nå gemensamma målsättningar avspeglas i kundkontakterna och således också i försäljningen. Företagskulturen förstärker också bilden av arbetsgivaren.

– Så gott som alla företag börjar ha koll på de mest grundläggande grejerna. Konkurrensfördelen uppstår alltmer via kulturen. Byggbranschen är ett bra exempel. Där finns nu företag som utgår från de anställda. De utmanar branschen och kommer säkert att vara framgångsrika i fortsättningen, berättar Toivola.

Små och medelstora bolag har generellt sett ett gott rykte, eftersom de enligt undersökningar är pålitliga arbetsgivare. Tillvägagångssätten är transparenta, informationen löper och det finns poster med ansvar.

– Relationerna mellan ledningen och de anställda är förtroliga. Man känner ömsesidigt förtroende och använder sig av bondförnuft. Bristen på HR kan slå till vid jobbiga situationer, eftersom ingen kan kunna och vara bra på allt, säger Toivola.

 

Strategi är mer än en plan: den visar också konkurrensfördelarna

Företagscoachen berättar vilken betydelse vision och strategi har i olika faser av företagets livscykel.

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef

Gott ledarskap bygger på växelverkan och människokännedom anser Chita Wahlroos som är vd på Eläinklinikka Avec.

Är du chef? Fokusera inte för mycket på att det ska vara roligt

Småföretagare får inte glömma arbetsrollen. Det kan leda till missämja om chefen är för mycket kompis med en anställd.

Små företag ska specialisera sig

Godistillverkaren Brunberg i Borgå är ett anrikt familjeägt företag där styrelsen och den externt rekryterade vd:n har klart definierade roller.

Riskerar du din egen ork? Så här känner du igen varningssignalerna

Utmattning kan ha skadliga följder för företagsverksamheten. Det första misstaget är att börja sova mindre.

Tillväxtföretag rasade över en natt – hur ska man komma över det?

Som företagare går det aldrig att vara helt förberedd. Det fick Micke Paqvalén lära sig när Kioskeds omsättning och hans egen hälsa störtdök.

Hur känner man igen en bra företagare? Affärsängeln ser på tre H:n

En idealföretagare är ödmjuk, hungrig och inspirerande. Det säger Reidar Wasenius som leder affärsänglarnas organisation Fiban.

Hjälte eller självisk pamp – hur uppfattas företagare?

Enligt en forskare framställs företagare ofta som hjältar i media. Den stereotypa bilden håller ändå på att förändras.

Ladda mer