Ledarskap

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Arbetspsykolog listar vad företagskultur innebär, hur den kan utvecklas och varför det är så viktigt.

|

Det lönar sig att ta företagskultur på allvar, eftersom ingen arbetsgivare kan slippa undan det. En företagskultur uppstår i alla arbetsgemenskaper och fungerar som företagets ryggrad.

Enligt arbetspsykolog Juho Toivola innebär företagskultur i all sin enkelhet det som sker i företaget när cheferna inte finns på plats. Verkligheten framträder i det vardagliga arbetet – vad än företagets värderingar innehåller för adjektiv.

– Företagskultur visar hur arbetsgemenskapen leds, hur den beter sig, vad som uppskattas i företaget och vad som är tillåtet och hur idealet ser ut, listar Toivola.

Enligt honom bygger företagskulturen i små och medelstora företag på företagarens personlighet. Ägaren är med sitt eget agerande ett exempel för de andra.

– I Finland finns flera framgångsrika företag med olika sorters företagskultur. Det lönar sig för företagaren att tänka på i ett hurdant företag de anställda trivs och jobbar på bästa möjliga sätt, säger Toivola.

Arbetspsykologen uppmuntrar företagare att stärka de delområden som de anställda redan uppskattar. Som ett exempel nämner han flexibilitet i arbetet. Att kommunicera styrkor har en betydande roll, eftersom människor fort vänjer sig och anser att vissa saker är självklarheter.

De anställda måste känna till företagets riktning. De känner ett starkare band till företaget om arbetet har en större betydelse än att man jagar ekonomisk vinst.

– Enklast går det att samla in information genom att fråga de anställda om vad de förväntar sig från ledarskapet. Det lönar sig ändå att beakta att olika saker är viktiga för människor i olika åldrar, berättar Toivola.

– Förvånansvärt många vill ha tydliga direktiv kring vilka förväntningarna på dem är. Man måste alltid berätta vad målsättningarna är, fortsätter han.

En stark företagskultur är en konkurrensfördel

En stark företagskultur är en konkurrensfördel för små och medelstora bolag.

De anställdas vilja att nå gemensamma målsättningar avspeglas i kundkontakterna och således också i försäljningen. Företagskulturen förstärker också bilden av arbetsgivaren.

– Så gott som alla företag börjar ha koll på de mest grundläggande grejerna. Konkurrensfördelen uppstår alltmer via kulturen. Byggbranschen är ett bra exempel. Där finns nu företag som utgår från de anställda. De utmanar branschen och kommer säkert att vara framgångsrika i fortsättningen, berättar Toivola.

Små och medelstora bolag har generellt sett ett gott rykte, eftersom de enligt undersökningar är pålitliga arbetsgivare. Tillvägagångssätten är transparenta, informationen löper och det finns poster med ansvar.

– Relationerna mellan ledningen och de anställda är förtroliga. Man känner ömsesidigt förtroende och använder sig av bondförnuft. Bristen på HR kan slå till vid jobbiga situationer, eftersom ingen kan kunna och vara bra på allt, säger Toivola.

 

När affärsverksamheten åker bergochdalbana – transportörtillverkare vet hur det är att vara beroende av konjunkturer

Från vinst till förlust till uppgång igen. 37 år inom en cyklisk bransch har lärt Ferroplan att jämna ut de största fallen och utnyttja uppgången.

Lönsam arbetsinsats av ung företagare: omsättningen steg över 6 miljoner på fem år

Tydliga mål och en kärlek för bilar är ingredienserna i Vasaföretaget Prestige Car Centers tillväxt. Framtidens tillväxt möjliggörs med utvidgad verksamhet och fler anställda.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Ett tecken på en bra arbetsgemenskap är hur man klarar av att lösa konflikter på arbetsplatsen.

Skynda inte med rekryteringen – första intrycket brukar stämma

Köpman Joakim Forss har träffat hundratals arbetssökande. Han väljer hellre en person med rätt inställning än med bra produktkännedom.

Strategi är mer än en plan: den visar också konkurrensfördelarna

Företagscoachen berättar vilken betydelse vision och strategi har i olika faser av företagets livscykel.

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef

Gott ledarskap bygger på växelverkan och människokännedom anser Chita Wahlroos som är vd på Eläinklinikka Avec.

Är du chef? Fokusera inte för mycket på att det ska vara roligt

Småföretagare får inte glömma arbetsrollen. Det kan leda till missämja om chefen är för mycket kompis med en anställd.

Ladda mer