Ledarskap

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Ett tecken på en bra arbetsgemenskap är hur man klarar av att lösa konflikter på arbetsplatsen.

| |

Konflikter och gräl på arbetsplatsen kan vara både ett hot och en möjlighet för ett företag. Förmågan att lösa konflikter visar hur mogen eller omogen arbetsgemenskapen är.

– Bra team föds endast via konflikter. Den stora frågan är om arbetsgemenskapen kan tåla och lösa konflikterna. En lösning som tilltalar alla ger företaget en chans att gå upp en nivå. Å andra sidan har jag sett situationer där konflikterna blivit bestående, säger arbetspsykologen och företagaren Juho Toivola.

Enligt honom återspeglas utdragna konflikter i hela företaget. Utöver arbetsgemenskapen lider också kunderna.

– Kommunikation är en av nyckelfrågorna i konfliktlösning. Man måste ingripa fort. Det är väldigt viktigt att ingen anser sig ha blivit förödmjukad eller skändad medan man jagat en lösning, poängterar Toivola.

De vanligaste grälen på arbetsplatsen

Arbetspsykolog Toivola listar de tre vanligaste konflikterna i en arbetsgemenskap. Den första är ett gräl mellan två arbetstagare, den andra en konflikt mellan olika team och den tredje är meningsskiljaktigheter mellan anställd och arbetsgivare.

Människors olika behov och frågor som berör jobbet ligger som grund för grälen. Till exempel konflikter mellan olika team beror ofta på att teammedlemmarna tänker på saker och ting främst via sitt eget arbete. Då ser man inte lika tydligt behovet av det andra teamet eller hela företagets målsättningar.

Enligt Toivola har vårt sätt att arbeta ändrats under de senaste årtiondena. Utöver det mekaniska arbetet finns i dag mycket expertarbete, samtidigt som kravnivån för arbetsuppgifterna har stigit.

– Växelverkan har en större roll. Att människor är olika leder till konflikter. Personalen måste också vara bättre på att leda sig själv – en chef sitter inte nödvändigtvis på den största expertisen. Det skapar ett tryck, listar Toivola.

En stark företagskultur är till hjälp när man vill förebygga konfliktsituationer, men en bra företagskultur kräver samarbete av företagaren och hela personalen.

– Företagskulturen visar hur arbetsgemenskapen leds, hur den beter sig, vad företaget uppskattar, vad som är tillåtet och vad man ser upp till. Det lönar sig för företagaren att tänka på i ett hurdant företag de anställda trivs och arbetar på bästa möjliga sätt, säger Toivola.

När affärsverksamheten åker bergochdalbana – transportörtillverkare vet hur det är att vara beroende av konjunkturer

Från vinst till förlust till uppgång igen. 37 år inom en cyklisk bransch har lärt Ferroplan att jämna ut de största fallen och utnyttja uppgången.

Lönsam arbetsinsats av ung företagare: omsättningen steg över 6 miljoner på fem år

Tydliga mål och en kärlek för bilar är ingredienserna i Vasaföretaget Prestige Car Centers tillväxt. Framtidens tillväxt möjliggörs med utvidgad verksamhet och fler anställda.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Vad är en advisory board och för vem passar det?

En advisory board erbjuder flexibelt stöd till ett företag antingen för kort- eller långsiktiga utvecklingsbehov. Medlemmarna bidrar med gedigen kunskap från den egna branschen.

Hur bygger man upp en stark företagskultur? Läs tipsen

Arbetspsykolog listar vad företagskultur innebär, hur den kan utvecklas och varför det är så viktigt.

Skynda inte med rekryteringen – första intrycket brukar stämma

Köpman Joakim Forss har träffat hundratals arbetssökande. Han väljer hellre en person med rätt inställning än med bra produktkännedom.

Strategi är mer än en plan: den visar också konkurrensfördelarna

Företagscoachen berättar vilken betydelse vision och strategi har i olika faser av företagets livscykel.

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef

Gott ledarskap bygger på växelverkan och människokännedom anser Chita Wahlroos som är vd på Eläinklinikka Avec.

Är du chef? Fokusera inte för mycket på att det ska vara roligt

Småföretagare får inte glömma arbetsrollen. Det kan leda till missämja om chefen är för mycket kompis med en anställd.

Ladda mer