Ledarskap

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Hur kan man som företagare lösa konflikter på arbetsplatsen? Ingrip fort och prata

Ett tecken på en bra arbetsgemenskap är hur man klarar av att lösa konflikter på arbetsplatsen.

| |

Konflikter och gräl på arbetsplatsen kan vara både ett hot och en möjlighet för ett företag. Förmågan att lösa konflikter visar hur mogen eller omogen arbetsgemenskapen är.

– Bra team föds endast via konflikter. Den stora frågan är om arbetsgemenskapen kan tåla och lösa konflikterna. En lösning som tilltalar alla ger företaget en chans att gå upp en nivå. Å andra sidan har jag sett situationer där konflikterna blivit bestående, säger arbetspsykologen och företagaren Juho Toivola.

Enligt honom återspeglas utdragna konflikter i hela företaget. Utöver arbetsgemenskapen lider också kunderna.

– Kommunikation är en av nyckelfrågorna i konfliktlösning. Man måste ingripa fort. Det är väldigt viktigt att ingen anser sig ha blivit förödmjukad eller skändad medan man jagat en lösning, poängterar Toivola.

De vanligaste grälen på arbetsplatsen

Arbetspsykolog Toivola listar de tre vanligaste konflikterna i en arbetsgemenskap. Den första är ett gräl mellan två arbetstagare, den andra en konflikt mellan olika team och den tredje är meningsskiljaktigheter mellan anställd och arbetsgivare.

Människors olika behov och frågor som berör jobbet ligger som grund för grälen. Till exempel konflikter mellan olika team beror ofta på att teammedlemmarna tänker på saker och ting främst via sitt eget arbete. Då ser man inte lika tydligt behovet av det andra teamet eller hela företagets målsättningar.

Enligt Toivola har vårt sätt att arbeta ändrats under de senaste årtiondena. Utöver det mekaniska arbetet finns i dag mycket expertarbete, samtidigt som kravnivån för arbetsuppgifterna har stigit.

– Växelverkan har en större roll. Att människor är olika leder till konflikter. Personalen måste också vara bättre på att leda sig själv – en chef sitter inte nödvändigtvis på den största expertisen. Det skapar ett tryck, listar Toivola.

En stark företagskultur är till hjälp när man vill förebygga konfliktsituationer, men en bra företagskultur kräver samarbete av företagaren och hela personalen.

– Företagskulturen visar hur arbetsgemenskapen leds, hur den beter sig, vad företaget uppskattar, vad som är tillåtet och vad man ser upp till. Det lönar sig för företagaren att tänka på i ett hurdant företag de anställda trivs och arbetar på bästa möjliga sätt, säger Toivola.

Växlade från vd-post till löneanställning: ”Nu kan jag koncentrera mig på mitt ledarskap”

Som företagare är man tvungen att göra allt själv, som anställd tar någon annan hand om det administrativa. Den erfarna företagaren Rasmus Nybergh ser fördelar med bägge.

Utveckling kräver tålamod och helikopterperspektiv – grundarna till flyttföretag tog ny fart via anställning hos andra

Efter en operativ paus på ungefär ett år fick de unga grundarna av Grabbarna Flytt en utomstående blick på sitt företag. I år har bolaget fått ny struktur och nya processer.

14 timmars arbetsdagar sju dagar i veckan – sommarkafé ute i skärgården är en livsstil

För fem år sedan inleddes kaféverksamheten på Nötö med en budget på 6 000 euro. Nu drömmer kaféföretagarna om att kunna anställa personal för att få avlastning – men för det krävs både ekonomi och bättre inkvarteringsmöjligheter.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Hur kan man stärka sammanhållningen? 4 tips för en bättre arbetsgemenskap

Betydelsen av en vi-anda ökar i takt med att distansarbete blir allt vanligare. Bra chefer är en central grundpelare, men det lönar sig också att främja växelverkan mellan kollegor.

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal

Jakobstadsföretaget Sähköpalvelu Walberg har på fem år ökat omsättningen till 5 miljoner och tredubblat antalet anställda. En utmaning har varit att hitta och skapa rätt rutiner.

Trädgårdsbranschen blomstrar: familjeföretag i Jakobstad riktar blicken mot hela Finland

Coronaviruset är en last för många branscher, men för trädgårdsbranschen går det bra. I en säsongsbetonad bransch krävs ändå alltid planering – vare sig det råder undantagsläge eller ej.

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Coronakrisen tvingar företag att se över personalledningen. Det är lättare att få kontroll över situationen när man har vissa grundpelare i skick.

Företagsledarens lärdomar om krishantering: tro inte att du vet allt, lär dig snabbt nytt och anpassa dig till situationen

Kriser är ofta oberäkneliga. 35 år som företagare har lärt Bengt Westerholm att förbereda sig för sådant han inte vetat att han ska förbereda sig för. Här delar han med sig av sina lärdomar.

Ladda mer