Ledarskap

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Så här leder du personalen under en kris – 4 tips för att klara av en svår situation

Coronakrisen tvingar företag att se över personalledningen. Det är lättare att få kontroll över situationen när man har vissa grundpelare i skick.

| |

Coronakrisen är tuff för företagare. Handfast och stark personalledning är en av de viktiga och bärande krafterna mitt under en kris.

Enligt Laura Suni, chef på Accountor HR4, är personalledningsnivån väldigt varierande i de finländska bolagen.

– I en del bolag finns en bra ledningskultur och man har helt tydligt satsat på att utveckla ledarskapet. Det är bra för företagare att inse att hela företagskulturen baserar sig på företagets högsta ledning. De visar vad riktningen är och antingen bekräftar eller låter bli att bekräfta gott ledarskap, berättar Suni.

Förenklat innebär företagskultur det som händer i företaget när cheferna inte är på plats.

Det som anses vara gott ledarskap beror en del på både tid och bransch.

Laura Suni

– Autoritärt, alltså hierarkiskt och befallande ledarskap, kan ha varit lämpligt i vissa situationer. För tillfället är den rådande uppfattningen ändå att man får bättre resultat med mer coachande metoder, säger Suni.

Under en kris lönar det sig att satsa ännu mer än vanligt på personalledning.

Suni berättar varför samt hur man ska lyckas med det.

1. Under en kris betonas vikten av växelverkan

Människor har ett grundbehov att bli hörda och under en krissituation önskar sig vissa mer växelverkan än normalt. Det är naturligt att personalen vill diskutera saker och prata om sina känslor under svåra stunder.

– I modernt ledarskap pratar man överlag rätt mycket om känslor och hur man ska behandla dem. Man måste skapa plats för diskussionen fastän personalen inte kan prata ut på samma ställe rent fysiskt, påpekar Suni.

En förändring skapar också en osäker situation då personalen kan ifrågasatta företagets riktning, roll och målsättningar.

Enligt Suni lönar det sig att kommunicera så tydligt som möjligt kring allt som berör ändringar eller bara att den vanliga vardagen fortsätter. Det spelar inte så stor roll vilka kanaler som används för kommunikationen.

Överlag förväntar sig och uppskattar människor konsekvent ledarskap.

– Det lönar sig att bibehålla en aktiv diskussionskanal, vare sig det sker förändringar i företaget eller ej.

2. Lär dig olika sätt att leda

När krisen slår till är det bra att lära sig om coachande ledarskap – att lyssna och diskutera med de anställda och vara tillräckligt närvarande.

En coachande och diskuterande ledarskapsstil passar oftast till de flesta situationer. Under tuffa tider kan det löna sig att fundera på individuella lösningar. Man bör också lyssna på alla.

Suni påpekar att det i plötsliga krissituationer krävs tydligt ledarskap.

– Till exempel under en eldsvåda kan man inte stanna upp för att fråga hur man ska evakuera rummet. Då måste ledaren leda och alla måste följa tydliga instruktioner. Samma gäller också för mindre kriser, säger Suni.

Coronakrisen överraskade alla. Därför finns det nu behov för en tydlig riktning, starkt ledarskap och en bra handlingsplan.

3. Utveckla nya handlingssätt

Under en kris lönar det sig inte att klamra sig fast vid gamla principer. I flera företag jobbar de anställda nu på distans och företagsverksamhetens kontinuitet kräver att man anammar nya principer och tillvägagångssätt.

– Många företag har redan tagit i bruk virtuella kaffepauser så att man kan bibehålla kontakten till de anställda. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid att distansarbetet sker smidigt framförallt om distansarbete inte tidigare varit en del av företagets kultur, säger Suni.

Det krävs nu exceptionellt mycket självstyrning av de anställda och Suni påpekar att många behöver hjälp med det. Någon kan behöva hjälp med att till exempel hålla pauser tillräckligt ofta medan någon annan kanske inte klarar av att koncentrera sig på jobbet hemma.

– Beredskapen för distansarbete beror så klart på både bransch och de anställda, men det är viktigt att ledningen kommer ihåg att människors förutsättningar för självstyrning växlar mycket. Cheferna har en nyckelroll och kan utöver gemensamma distanskaffepauser också göra upp läsordningar så att de anställda lättare ska hitta en rytm för arbetsdagen. Nu har man mycket nytta av uppfinningsrikedom.

Skolans läsordning kan fungera som modell för de anställdas läsordning.

4. Be om hjälp

I en krissituation är det viktigt att ingen – inte heller chefen – lämnas ensamma.

– Det lönar sig att utnyttja utomstående hjälp om det bara är möjligt. Coacher som funderar på krissituationer som en del av sitt yrke kan se på situationen ur många perspektiv och erbjuda hjälp och tankar ”utanför lådan”, tipsar Suni.

Fakta

3 x Laura Sunis tips för tuffa situationer

Grundpelarna i skick. Det bästa sättet att förbereda sig för kommande krissituationer är att på förhand försäkra sig om att organisationen har gott ledarskap och en fungerande kultur. Starkt ledarskap behövs också i vanliga fall, men är extra fruktbart under en krissituation. Kom ihåg att man inte kan ändra varken ledarskap eller företagskultur över en natt. Man klarar sig bättre genom krisen när grundpelarna är i skick. Att utveckla ett långsiktigt och förutseende ledarskap bär också under svåra tider.

Planera och förbered dig. Man kan förbereda sig för kriser genom att skapa verksamhetsmodeller och verktyg för olika situationer. Planera redan på förhand hur du kommunicerar till bland annat kunder och intressentgrupper under en kris. Ta hjälp av minneslistor eller till exempel extern hjälp vid behov.

Säkerställ succéer. Målet med ett gott ledarskap är att säkerställa att både människor och verksamheten kan nå framgång. Kom ihåg att de anställdas motivation och känsla av att ha lyckats har en direkt koppling till verksamhetens lönsamhet – och syns också under strecket i bokslutet. Att människor mår bra i sitt arbete – både i vanliga fall och under en kris – har betydande inverkan på välmående som helhet. I slutändan märks det här också hur kostnaderna för till exempel sjukfrånvaro utvecklas.

Växlade från vd-post till löneanställning: ”Nu kan jag koncentrera mig på mitt ledarskap”

Som företagare är man tvungen att göra allt själv, som anställd tar någon annan hand om det administrativa. Den erfarna företagaren Rasmus Nybergh ser fördelar med bägge.

Utveckling kräver tålamod och helikopterperspektiv – grundarna till flyttföretag tog ny fart via anställning hos andra

Efter en operativ paus på ungefär ett år fick de unga grundarna av Grabbarna Flytt en utomstående blick på sitt företag. I år har bolaget fått ny struktur och nya processer.

14 timmars arbetsdagar sju dagar i veckan – sommarkafé ute i skärgården är en livsstil

För fem år sedan inleddes kaféverksamheten på Nötö med en budget på 6 000 euro. Nu drömmer kaféföretagarna om att kunna anställa personal för att få avlastning – men för det krävs både ekonomi och bättre inkvarteringsmöjligheter.

Från en liten startup till större organisation – målet är att tredubbla omsättningen

Från privatkunder till B2B-försäljning, dotterbolag i Åbo och en intern utbildning för servitörerna. Bemanningsbolaget CaterMate siktar på hård tillväxt.

Hur kan man stärka sammanhållningen? 4 tips för en bättre arbetsgemenskap

Betydelsen av en vi-anda ökar i takt med att distansarbete blir allt vanligare. Bra chefer är en central grundpelare, men det lönar sig också att främja växelverkan mellan kollegor.

Elinstallationsföretag i hård tillväxt – största utmaning är att hitta kunnig personal

Jakobstadsföretaget Sähköpalvelu Walberg har på fem år ökat omsättningen till 5 miljoner och tredubblat antalet anställda. En utmaning har varit att hitta och skapa rätt rutiner.

Trädgårdsbranschen blomstrar: familjeföretag i Jakobstad riktar blicken mot hela Finland

Coronaviruset är en last för många branscher, men för trädgårdsbranschen går det bra. I en säsongsbetonad bransch krävs ändå alltid planering – vare sig det råder undantagsläge eller ej.

Företagsledarens lärdomar om krishantering: tro inte att du vet allt, lär dig snabbt nytt och anpassa dig till situationen

Kriser är ofta oberäkneliga. 35 år som företagare har lärt Bengt Westerholm att förbereda sig för sådant han inte vetat att han ska förbereda sig för. Här delar han med sig av sina lärdomar.

Hur kan företagare förbereda sig inför eventuell arbetslöshet? 5 frågor om utkomstskydd för arbetslösa

Också företagare kan förbereda sig inför eventuell arbetslöshet. Ungefär 30 000 företagare är med i arbetslöshetskassan.

Ladda mer