Ledarskap

Styrelseproffs ger tre tips för hur finländska bolag kunde nå större framgång
Styrelseproffset Sanna Suvanto-Harsaae jämför styrelsearbetet i mindre bolag med att vara ett slags mentor för företagaren.

Styrelseproffs ger tre tips för hur finländska bolag kunde nå större framgång

Enligt styrelseproffs stämmer den gamla klichén: finländarna är inte bra på att sälja. En bra styrelse utmanar företaget och hjälper det att utvecklas – också gällande försäljningen.

|

En gemensam nämnare för framgångsrika bolag är att de inte gillar status quo – alltså de vill inte att saker och ting står stilla. Det säger finländska styrelseproffset Sanna Suvanto-Harsaae som numera bor i Danmark.

Med erfarenheter av styrelsearbete i Finland, Danmark och Sverige säger Suvanto-Harsaae att finländska små och medelstora bolag kunde ta lärdom från sina nordiska grannar.

I Finland är bolagen generellt väldigt produktfokuserade, men inte lika fokuserade på kunden och försäljning.

– I Finland har vi en luthersk inställning kring att produkten ska vara bra, men om inte någon köper eller vet om produkten hjälper det inte.

I Sverige är bolagen duktiga på varumärke och konceptutveckling, i Danmark på försäljning. Enligt Suvanto-Harsaae stämmer den gamla klichén om att finländarna inte är så bra på att sälja.

– Visst blir finnarna bättre, men svenskarna blir också bättre.

Däremot anser hon att finländska bolag nu har en ypperlig chans att ta ett jättesteg kring försäljning tack vare AI.

– Man kan utnyttja den finska ingenjörsandan för att digitalt få kunskap om andra länder. Försäljningen är mycket mer teknisk än tidigare. Det viktiga är att få sålt, man kan finslipa konceptet senare.

Recept för framgång

Enligt henne finns det egentligen tre alternativa vägar för små- och medelstora bolag att nå framgång.

– En sak är att man är väldigt fokuserad på att hela tiden göra sin produkt eller tjänst lite bättre. Man stannar inte upp, utan vill framåt.

Det andra är att man inte tänker på vad som kan gå fel, utan på vad som kan gå rätt. Den tredje handlar om kundrelationer.

– Man fokuserar på att ha full förståelse för kunden och löser ett riktigt problem. Det är stor skillnad mellan att göra en lite bättre produkt och att faktiskt lösa ett problem.

Enligt Suvanto-Harsaae kan styrelsen var ett slags sparringpartner till ledningen för att hjälpa till med alla tre punkter.

– Styrelsen kan hjälpa ledningen att bygga det fokus i försäljningen som behövs – både via strategin och mellan mötena. Försäljningen fungerar när man fokuserar på kunden och produktstrategin.

Det är också viktigt att ha en strukturerad plan för att nå försäljning, poängterar Suvanto-Harsaae.

Vilken kompetens saknas i bolaget?

Som styrelseproffs har Suvanto-Harsaae också en hel del tips kring hur små och medelstora bolag ska tänka kring styrelser. I ett litet bolag där entreprenören själv ännu håller i verksamheten är en styrelse inte alltid den smartaste vägen att gå.

– Då är det bättre att ha en advisory board som inte har något juridiskt ansvar.

Om man blivit entreprenör för att man inte gillar chefer vill man knappast heller ha en styrelse som kommer och styr och ställer.

Men om man vill ha en styrelse är Suvanto-Harsaaes tips att börja med tre medlemmar som kompletterar varandra – till exempel en som har koll på det kommersiella, en på HR och en med finansbakgrund.

Suvanto-Harsaae råder också om att välja personer som man inte har nära kontakt med sedan tidigare.

– Tänk på vilken kompetens som behövs, inte på vem du känner. Vad behöver företaget mest hjälp med?

Suvanto-Harsaae poängterar att mycket ändå handlar om den mänskliga faktorn. Bolagets ledning måste komma överens och vilja jobba ihop med styrelsen – annars kan styrelsen bli en stressfaktor för ledningen.

Kontinuerlig kontakt mellan styrelse och ledning

Det tar ändå tid att bygga upp ett bra förhållande. Som ny styrelsemedlem känner man inte bolaget, processen eller människorna.

– Man ska ha tålamod, allt behöver inte vara perfekt från dag ett.

Suvanto-Harsaae jämför styrelsearbetet i mindre bolag med att vara en mentor.

– Det viktigaste är att ställa frågan varför?

Hon berättar om en av sina första styrelseposter i ett bolag som ägde över 50 restauranger. Vd:n fick en idé som han ville testa på alla restauranger, men då sa hon att det kanske lönar sig att börja med några, i stället för att lägga alla pengar och allt krut på en idé.

Styrelsen har alltså en viktig roll att hjälpa bolaget att hålla koll på sin ekonomi.

– Om man vet att man kommer att ha slut på pengarna så kan man planera, men det kräver proaktiv ledning och styrning.

Enligt Suvanto-Harsaae behövs inte en massiv rapportering, men om styrelsen ska hänga med i vad som händer måste de få rapporter. Styrelsen kan till exempel ha veckovis kontakt med bolagen för att veta vad som är på gång.

– Man kanske har fyra styrelsemöten om året och det händer mycket mellan mötena. Själv pratar jag med vissa bolag varje vecka, det beror på vilken fas de är i.

Fakta

Fem vanliga fallgropar & tips för att undvika dem

Ha koll på likvida medel. Man kan göra 10 procent vinst men ändå ha slut på pengar. Se till att ha tillräckligt med rörelsekapital för att täcka alla kostnader.

Titta hellre framåt än bakåt. Helst ska man ha en 6–12 månaders likviditetsbudget.

En stor kund eller många små? I ett mindre bolag kan en försenad betalning av en stor kund leda till konkurs. Se till att kassaflödet fungerar.

Tänk på prissättningen. Är produkten eller tjänsten för billig eller dyr? Jämför priset med konkurrenter.

Försäljning, försäljning, försäljning. Enligt Suvanto-Harsaae pratar man om försäljning som en historisk händelse – alla vet hur mycket som såldes förra månaden, men hur ser planen framåt ut? Om budgeten kräver en ny kund om fem månader, måste försäljningen planeras in och faktiskt ske för att det ska lyckas.

Tipsen baserar sig på intervjun med Sanna Suvanto-Harsaae.

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner

Efter en generationsväxling uppdaterade investeringsbolaget Saxo sin strategi. Nu jobbar alla ihop för att företaget ska nå sina tillväxtmål.