Orka i arbetet

Riskerar du din egen ork? Så här känner du igen varningssignalerna

Riskerar du din egen ork? Så här känner du igen varningssignalerna

Utmattning kan ha skadliga följder för företagsverksamheten. Det första misstaget är att börja sova mindre.

| |

Risktagning är en central del av att vara företagare. Enligt arbetshälsopsykologen Kristian Kurikka kan det här leda till att företagaren riskerar sin egen hälsa och ork.

Kurikka är själv serieentreprenör och har fått uppleva allt från ivriga och fartfyllda stunder till sömnlösa nätter.

När vi snackar om företagarens ork, vilka är de värsta fallgroparna?

”Utöver risktagning finns det press kring ekonomisk framgång och att få ett gott rykte. En ekonomisk risk kan leda till en situation där man tänker att den egna orken kan riskeras på kort sikt. Så småningom kan det ändå börja handla om en risktagning på lång sikt och följden är utmattning – framförallt om man har andra belastande faktorer och de skyddande faktorerna inte är i skick.

Det sociala stödet, alltså bra relationer, är ett viktigt skydd. En god självkänsla och förmågan att hantera konflikter är också viktiga, de ökar på de egna resurserna och krafterna. Ju större resurser en människa har, desto lättare klarar hon av motgångar.”

Vad är tecken på att man försummar sitt eget välmående?

”De flesta människor sover mindre och tar inte hand om grundläggande grejer med tanke på välmående. Forskning visar att det här kan leda till försämrad förmåga att fatta beslut, lösa problem, hitta nya synvinklar eller stöda andra. Också förmågan till växelverkan med andra försvagas. Med andra ord påverkar det alla centrala funktioner hos en företagare.”

Du möter andra företagare i ditt jobb. Hur mår de?

”Alltför ofta träffar jag företagare som redan är utmattade. Då blir det svårare att hålla en företagsverksamhet i gång. Många kompenserar med längre dagar och mer brådska – och alla ingredienser för kaos finns där.

Enligt mina erfarenheter brukar det vara så att de personer som redan en gång blivit utmattade kommer i ett tidigare skede för att diskutera saken. Då tar vi hand om situationen så att personen klarar av att fortsätta företagsverksamheten och får privatlivet i skick med vettiga knep.”

Vad är tecken på utmattning?

”Det lönar sig att granska om ens förmåga att växelverka har försämrats. Är man hela tiden irriterad? Hamnar man i gräl överdrivet lätt?

För det andra ska man tänka på sitt minne och sin koncentrationsförmåga. Kommer man ihåg saker som vanligt? Klarar man av att läsa en bok?

Att bli cynisk gentemot det egna kunnandet är också ett tecken på utmattning. Om man känner igen sig i något av det här lönar det sig att se närmare på saken och vid behov söka proffshjälp inom hälsovården.”

Vad ska man göra om man redan är utmattad?

”Först ska man vila. Efter att man har vilat lönar det sig att fundera på rätt lösningar för den egna situationen till exempel med hjälp av en psykolog som kan bidra med nyttiga verktyg. Det är bra att kartlägga de egna värderingarna och gå igenom de egna tankemönstren i olika situationer. Hurdana känslor väcker värderingarna och tankarna och hur styr de dig?

Att minska på arbetsmängden har ofta en mycket central roll. Man måste lösgöra sig från jobbet ibland. Det lönar sig att jobba förebyggande mot utmattning varje dag. Om man till exempel håller pauser under arbetsdagen minskar det sannolikheten för att du i något skede är så trött att du inte orkar något alls. Det lönar sig att komma ihåg att utmattning kan anknyta till arbete men också fritid och familjesituation. Sällan har man för stor belastning bara på ett livsområde.”

Vad är minimikraven för att ta hand om sig själv?

”Jag tycker att man ska sova så att det motsvarar ens eget sömnbehov. Det lönar sig att utreda sömnbehovet med hjälp av ett hälsovårdsproffs och inte bara anta att man klarar sig med någon viss mängd sömn och sömnvanor.

Det lönar sig att motionera varje dag, till exempel promenera. Det är också bra att avsluta allt sorts arbetande senast några timmar före läggdags.

Jag rekommenderar också att fundera över de värderingar som berör ens egen hälsa minst en gång per halvår.”

Fakta

Företagarens lärdom: Iver kan leda till fall

Kristian Kurikka har grundat fem företag tillsammans med vänner. Det första av dem var startupföretaget Heimo Community som utvecklade ett webbnätverk som byggde på stöd från andra.

Kurikka delar med sig av sin erfarenhet av när saker och ting sker för fort:

”Som ny företagare var jag otroligt ivrig över den nya företagsverksamheten och av att jobba tillsammans med de andra. Men saker och ting gick så att säga över styr: vi jobbade på övervarv och omdömesförmågan var svag. Jag vaknade ofta fyra på natten, kunde inte somna om och började jobba.

Jag började märka att minnet och koncentrationsförmågan inte längre fungerade. Jag hade mycket sämre tålamod, strategiskt tänkande var väldigt svårt och beslutsfattandet gick ofta snett. Det blev på många sätt svårare att jobba.

Jag lärde mig att man inte kan tänka på optimal nivå om man går på övervarv och konstant jobbar. Människan måste ibland stanna upp för att kunna fatta vettiga beslut.

Man har inte någon nytta av hård fart om man är på väg i fel riktning. I sådana fall blir slutresultatet mest rådd.”

Tillväxtföretag rasade över en natt – hur ska man komma över det?

Som företagare går det aldrig att vara helt förberedd. Det fick Micke Paqvalén lära sig när Kioskeds omsättning och hans egen hälsa störtdök.

Suvi Widgrén vet hur man fattar stora beslut – hon sålde sin företagsverksamhet och ansökte om konkurs

Stora förändringar har bjudit på hela känsloregistret för Suvi Widgrén. Företagandet byttes ut mot lönearbete.

Det första företaget misslyckades – för Juha Järvinen var det en lyckträff

Juha Järvinen tog lärdom av sina misstag. Rädslan för att misslyckas stämplar inte längre honom som företagare.