Riskhantering

Är arbetsavtalet rekryteringens slutpunkt? ”Det är farligt om företagaren tänker så”
Susanna Rantanen uppmuntrar företagen att göra mer rekryteringsarbete. Det minskar riskerna för själva anställningen.

Är arbetsavtalet rekryteringens slutpunkt? ”Det är farligt om företagaren tänker så”

Rekrytering och anställning måste skiljas åt. Annars kan det uppstå dyra misstag och det är alltid företagaren som betalar.

|

Rekrytering och anställning kan låta som synonymer vars resultat är ett arbetsavtal mellan arbetsgivaren och den anställda. Den tolkningen är fel.

Enligt Susanna Rantanen, som är grundande delägare i och vd för expertföretaget Emine, handlar det om två vitt skilda saker. Ett arbetsavtal är slutet på en anställningsprocess, medan rekryteringsprocessen är ett fortgående arbete.

– Det är farligt för företagaren att tänka att rekryteringsprocessen avslutas när arbetsavtalet skrivs under. Ingendera parten känner varandra då och man vet inte ännu vad man ska åstadkomma, säger Rantanen.

Enligt henne inleds rekryteringsarbetet en lång tid innan själva anställningsbehovet uppstår.

Det handlar om allmän påverkan och om att bygga en bild av företaget som arbetsgivare. Det här kopplas ihop med företagskommunikation, varumärke och att skapa ett attraktivt företag.

– Allt börjar med företagets strategiska behov – vad vill man uppnå? Om man först vid anställningsskedet börjar fundera på rekryteringen, minskar chanserna för en lyckad rekrytering avsevärt. De bästa typerna söker inte aktivt jobb, utan är så kallade passiva arbetssökande. Man måste konstant tilltala dem. Få företagare har tagit till sig hur radikalt marknaden för kunniga arbetssökande har ändrats, motiverar Rantanen.

I en ideal situation har det företag som fattat beslut om att nyanställa redan koll på ett gäng bra kandidater, så att man bara kan välja den eller de bästa. Sökandena å sin sida vet hurdan företagskulturen är och vad som förväntas av dem.

I annat fall måste företaget nöja sig med sökande som man har nått via en arbetsplatsannons. Samtidigt växer risken för att anställningen ska misslyckas.

Rantanen ger ett exempel:

– Om företaget är tvunget att skriva på ett avtal med en oerfaren person kan företagarens hela tid gå åt till att lära upp personen. Det orsakar utgifter och påverkar i slutändan också företagarens egen ork. Det finns flera exempel på det. Ju mindre företag, desto större inverkan har varje ny anställning.

Använd prövotiden klokt

En målsättning med rekryteringsarbetet är att förbättra chanserna för en lyckad anställning.

Den andra viktiga fasen börjar efter att man skrivit på arbetsavtalet. Enligt Rantanen har företagare ännu mycket att lära sig om prövotiden.

– Få företagare tänker på vad prövotiden faktiskt innebär. Människor sätts i arbete fastän de samtidigt ännu är inskolningsfasen. För arbetsgivaren är det viktigt att tänka på vad sannolikheten är för att den anställda når de satta målen under det kommande året. Det ska man granska noga under hela prövotiden, tipsar Rantanen.

Enligt henne är det ändå orealistiskt att förvänta sig att den nyanställda på en eller två månader når samma produktivitetsnivå som kollegerna.

Rekrytering handlar om att förbinda sig

Att arbetstagaren förbinder sig till företaget är också en del av rekryteringsprocessen. Det här handlar återigen om företagets målsättningar och arbetskultur.

– Själv anställer jag inte personer som endast motiveras av pengar. Men å andra sidan kan pengar vara ett bra sätt att förbinda personal till ett företag som siktar på aggressiv tillväxt. Det finns många olika sätt, människor har så många personliga behov och då betonas vikten av chefskapet, säger Rantanen.

Framförallt visstidsanställda är svåra att förbinda till företaget på grund av psykologiska orsaker.

Det finns flera orsaker till visstidsanställningar. En orsak är ett vikariat under moderskaps- eller föräldraledighet.

– Föräldraledigheten är utmanande eftersom det är svårt att uppskatta dess längd på förhand. Jag skulle utgå ifrån att bägge parter i en visstidsanställning vill hitta förutsättningar för en fortsättning. Det måste inte vara ett löfte, men en indikation. Då är det lättare att anställa erfarna proffs, berättar Rantanen.

Ett galet beslut om entreprenörskap lönade sig och ledde till framgång

Recessionen bromsade inte Markus Sippos och Riku Lomans planer på att starta eget. I höst firar de sitt tionde år som franchiseföretagare.

Ska du anställa? Räkna med att utgifterna blir större än du tror

Det är bra att räkna med att den anställdas lön kostar minst 1,5 gånger mer. Företaget borde öka försäljningen åtminstone så mycket att den täcker kostnaderna.

Skynda inte med rekryteringen – första intrycket brukar stämma

Köpman Joakim Forss har träffat hundratals arbetssökande. Han väljer hellre en person med rätt inställning än med bra produktkännedom.

Tillväxt en utmaning för kassan – försäljningsföretag lärde sig att prissätta

För billiga priser hotade Nordic Sales Crew:s verksamhet. Företaget har varit tvunget att få mer effektivitet i rekryteringen.

Ska du rekrytera? 9 tips för arbetsavtal

Den allmänna rekommendationen lyder: gör skriftliga arbetsavtal. Kom så tydligt som möjligt överens om villkoren för arbetsförhållandet.

Företagarens viktiga lärdom: En empatisk chef är en bättre chef

Gott ledarskap bygger på växelverkan och människokännedom anser Chita Wahlroos som är vd på Eläinklinikka Avec.

Ladda mer